Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Teşvikli Yatırım Sayısı 289’a Yükseldi

Giriş Tarihi: 1.11.2015 10:58 Güncelleme Tarihi: 1.11.2015 13:56
’da 2001-2015 ekseninde ekonomik hayata kazandırılan teşvikli yatırım sayısı 289’a yükseldi. 15 yılda 85 bölgesel, 204 genel yatırım teşvik belgesi alma hakkı kazandı. Bölgesel yatırımlar için 737 milyon, genel yatırımlar için de 1.7 milyar TL tutarında harcama yapıldı. İstihdam hacmi ise bölgesel yatırımlarda 2 bin 702, genel yatırımlarda 3 bin 823 kişi olarak öngörüldü.
EKONOMİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
Ekonomi Bakanlığı 2015 Ocak-Eylül dönemi Teşvikli yatırım verilerini paylaştı. Erzurum’da eylül ayında birer bölgesel ve genel bazlı olmak üzere 2, ocak-eylül döneminde 8 bölgesel, 11 genel ölçekli 18, 15 yıllık süreçte de 85 bölgesel, 204’ü genel kategoride olarak 289 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi.
EYLÜL AYI VERİLERİ
Eylül ayında Erzurum’da bir bölgesel, diğeri de genel olmak üzere 2 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırım için bir milyon, genel ölçekteki yatırım için de 3 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyon yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımda 10, genel yatırımda ise 8 olmak üzere 18 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.
DOKUZ AYLIK DÖNEM
Erzurum’da bu yılın dokuz aylık bölümünde 8 bölgesel, 11 genel, toplam 19 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 137 milyon, genel yatırımlarda ise 117 milyon, toplam 253 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlar istihdam hacmi 321, genel bazlı yatırımlar istihdam hacmi ise 66 kişi olarak aktarıldı.
2015 yılı Eylül ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 4,2 milyar TL olan 261 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde toplam 9.666 kişilik istihdam öngörüldü.
Eylül ayında düzenlenen 261 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 244 adedi yerli firmalar, 17 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 3,5 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 729 milyon TL olarak kaydedildi.
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Eylül ayında verilen teşvik belgelerinin 97 adedi I. Bölgede, 56 adedi II. Bölgede, 35 adedi III. Bölgede, 18 adedi IV. Bölgede, 35 adedi V. Bölgede, 18 adedi Erzurum’unda yer aldığı VI. Bölgede ve 2 adedi ise Muhtelif Bölgelerde değerlendirildi.
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1,7 milyar TL’si I. Bölgede, 1,1 milyar TL’si II. Bölgede, 408 milyon TL’si III. Bölgede, 152 milyon TL’si IV. Bölgede, 435 milyon TL’si V. Bölgede, 77 milyon TL’si VI. Bölgede ve 388 milyon TL’si Muhtelif Bölgelerde kullanıldığı belirtildi.
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Eylül ayında düzenlenen 261 adet belgenin 181 adedi komple yeni yatırım, 55 adedi tevsi, 25 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu belirtildi. Eylül ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 4,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,1 milyar TL’si komple yeni yatırım, 782 milyon TL’si tevsi ve 327 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan müteşekkil olduğu açıklandı.
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Eylül ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 4,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,4 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,3 milyar TL’si İmalat sektöründe, 22 milyon TL’si Madencilik sektöründe.
EYLÜL AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Eylül ayında düzenlenen 261 adet yatırım teşvik belgesinin 130 adedi Bölgesel, 130 adedi Genel, 1 adedi Büyük Ölçekli mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 4,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,7 milyar TL’si Bölgesel, 2,4 milyar TL’si Genel, 56 milyon TL’si Büyük Ölçekli mahiyetteki yatırımlara ait.
2015 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ GELİŞMELERİ
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2015 yılı Ocak-Eylül döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 65,8 milyar TL olan toplam 3.294 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde 101 bin 378 kişilik istihdam öngörüldü.
Ocak-Eylül döneminde düzenlenen 3 bin 294 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 3 bin121 adedi yerli firmalar, 173 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 35 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 30,8 milyar TL olarak kaydedildi.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılının Ocak-Eylül döneminde verilen teşvik belgelerinin bin 82 adedi I. Bölgede, 642 adedi II. Bölgede, 479 adedi III. Bölgede, 354 adedi IV. Bölgede, 352 adedi V. Bölgede, 377 adedi VI. Bölgede ve 8 adedi ise Muhtelif Bölgelerde bulunuyor..
Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 13,6 milyar TL’si I. Bölgede, 11 milyar TL’si II. Bölgede, 4,6 milyar TL’si III. Bölgede, 6,9 milyar TL’si IV. Bölgede, 4 milyar TL’si V. Bölgede, 1,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 24,1 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerde.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Ocak-Eylül döneminde düzenlenen 3 bin 294 adet belgenin 2 bin 303 adedi komple yeni yatırım, 716 adedi tevsi, 275 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu bildirildi. Ocak-Eylül döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 65,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 51,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 10,2 milyar TL’si tevsi ve 3,7 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğuğu vurgulandı..
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Eylül döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 65,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 33,1 milyar TL’si Enerji sektöründe, 15,6 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 14,8 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 2,2 milyar TL’si ise Madencilik sektöründe.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Eylül döneminde düzenlenen 3.294 adet yatırım teşvik belgesinin bin 683 adedi Bölgesel, 13 adedi Büyük Ölçekli, bin 592 adedi Genel ve 6 adedi ise Stratejik mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 65,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 17,5 milyar TL’si Bölgesel, 25,7 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 20,5 milyar TL’si Genel ve 2,1 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara ait.
BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 - EYLÜL 2015)
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Eylül 2015 sonuna kadar 14 bin 629 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 13 bin 816 adedi yerli firmalar, 813 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 206,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 63,3 milyar TL oldu..
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde35, II. Bölge yüzde17, III.Bölge yüzde15, IV. Bölge yüzde11, V. Bölge yüzde10, VI. Bölge yüzde12 ve Muhtelif Bölgeler yüzde0,4 pay aldı.Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde35, II. Bölgenin payının yüzde17, III. Bölgenin payının yüzde12, IV. Bölgenin payının yüzde10, V. Bölgenin payının yüzde6, VI. Bölgenin payının yüzde6 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde14 olduğu görüldü.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Eylül 2015 sonuna kadar düzenlenen 14 bin 629 adet teşvik belgesinin 9 bin 178 adedi Komple Yeni Yatırım, 4 bin 48 adedi Tevsi ve bin 403 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara ait. Bu dönemde öngörülen 269,5 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 191,5 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 57,6 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Eylül 2015 sonuna kadar düzenlenen 14 bin 629 adet yatırım teşvik belgesinin 8 bin 267 adedi Bölgesel, 55 adedi Büyük Ölçekli, 6 bin 285 adedi Genel ve 22 adedi ise Stratejik mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 269,5 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 111,6 milyar TL’si Bölgesel, 47,4 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 89,7 milyar TL’si Genel iken 20,9 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara ait.
TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
20 Haziran 2012 tarihinden Eylül 2015 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 269,5 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 82,3 milyar TL’si Enerji, 70,3 milyar TL’si Hizmetler, 103,3 milyar TL’si İmalat, 13,6 milyar TL’si Madencilik sektörlerinde.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Teşvikli Yatırım Sayısı 289’a Yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN