Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9/2/2010 tarih, 2147 sayılı yazısı üzerine (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı kanunun ek 2'nci maddesine göre) Bakanlar Kurulu kararı ile 16/02/2010 tarihinde kurudu; 4 Ekim 2010 tarihinde Bursa’da eğitim-öğretime başladı.

Vizyon
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu özgürlükçü eğitim kalitesiyle, tasarım dünyasında saygın ve lider bir eğitim kurumu olmak ister.

Misyon
Eğitimdeki evrensel standartlarda eşliğinde; kurumsal kimliğimizi sahiplenmiş, ortak insan yaşamına ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmek ister.

Bölümler
Moda Tasarımı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı'ndaki derslerin amacı, öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek, tekstil sektöründeki sanatsal ve ticari gereksinimleri karşılayabilmeyi öğretmek, kamu ve özel sektörün teknik eleman ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerin akademik çalışmalara yaratıcı yaklaşımları; kültürel dersler, tasarım atölyesinde yaratıcı çalışmalar, teknik dersler, araştırmalar, işletmelere teknik geziler, seminerler, sergiler, defileler ve 30 günlük staj deneyimi ile desteklenmektedir. Programımız; görsel ve yaratıcı düşünme, analiz etme, tasarım becerileri, malzeme bilgisi, teknik üretim yöntemleri, tasarımı ürüne dönüştürebilme öngörüsü, ürünün prezantasyonu, moda ve tekstil tarihi konularına ağırlık vermektedir. Kapsamlı ve yenilikçi eğitim anlayışımızla, algılama ve uygulamaya yönelik yetenekler geliştirilmekte ve desteklenmektedir.
Moda Yönetimi
Program süresince öğrencilerin tüm teorik eğitimleri uygulamalı eğitimler ile zenginleştirilmiştir. Öğrendiklerini kapsamlı bir şekilde uygulayabilecekleri mezuniyet projeleri ve stajlarla bilgilerini teoriden pratiğe dönüştürecekleri eğitim sürecinin yanı sıra, öğrencilerin mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programlarını ve mesleki yabancı dil bilgisini en gelişmiş teknoloji ve alanında uzman eğitim kadrosu ile vermektedir.
Grafik Tasarımı
Grafik tasarımı programının amacı; iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, bu alanda kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayabilen, sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet üretebilen, yaptığı işin kalitesinden sorumlu olabilen bireyler yetiştirmektir.
Dış Ticaret Programı
Dış Ticaret Programı ile öğrencilere uluslararası ticaret, dış ticaretin finansmanı, ithalat-ihracat işlemleri, gümrük işlemleri, dış ticaret mevzuatı, uluslararası pazarlama gibi konular yanında işletme alanı bilgileri de sunulmaktadır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler ve tanıtım; reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır.
BİZE ULAŞIN