AB'nin Fasılları

 • 1
 • 68
AB'nin Fasılları
AB'nin Fasılları

1) Malların Serbest Dolaşımı

Faslın Kapsamı

Malların serbest dolaşımı Avrupa Birliğinin dört temel serbestisinden biridir. Bu çerçevede, üye ülkeler tarafından Birlik iç pazarına sunulan sanayi ürünleri ile belirli kurallar çerçevesinde Birliğe ithal edilen üçüncü ülke sanayi ürünlerinin herhangi bir teknik engelle karşılaşmadan Birlik dâhilinde serbest dolaşıma girmesi hedeflenmektedir.

 • 2
 • 68
AB'nin Fasılları
AB'nin Fasılları

Malların serbest dolaşımının sağlanması için; teknik mevzuatın uyumlaştırılması, pazara giren ürünlerin üretildikleri mevzuata uygunluğunu kontrol edecek kamu laboratuvarları ve ürünlerin pazara arz edilmeden önce gerekli test ve belgelendirme işlemlerini yapacak özel laboratuvarlar (uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar) için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir.

 • 3
 • 68
AB'nin Fasılları
AB'nin Fasılları

2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

Faslın Kapsamı

İşçilerin Serbest Dolaşımı kavramı, diğer ekonomik faktörler gibi emeğin de herhangi bir engelle karşılaşmadan AB tek pazarında dolaşımını ifade etmektedir. AB tek pazarının 4 temel serbestisinden biridir.

 • 4
 • 68
AB'nin Fasılları
AB'nin Fasılları

Bu fasıl altındaki mevzuat, bir işverene bağlı olarak gelir getirici bir işte çalışan her nitelikteki AB üyesi ülke vatandaşı bireylerin diğer bir üye ülkede de çalışma hakkına sahip olmasını ve çalışma koşulları, sosyal yardımlar, vergilendirme konularında o ülke işçileri ile eşit muameleye tabi tutulmasını düzenlemektedir.

 • 5
 • 68
AB'nin Fasılları
AB'nin Fasılları

Fasıl 3- İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Faslın Kapsamı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, "Tek Pazar"ın dört temel serbestisinden (malların, kişilerin, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımı) birini oluşturmakta olup, genel olarak sınai nitelikteki faaliyetleri, ticari nitelikteki faaliyetleri, el sanatları faaliyetlerini ve serbest meslek faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • 6
 • 68
AB'nin Fasılları
AB'nin Fasılları

Fasıl temel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır:
1- İş kurma hakkı ve hizmet sunumu kapsamında çerçeve düzenleme.
2- Mesleki niteliklerin tanınmasına yönelik düzenlemeler.
3- Posta hizmetleri düzenlemeleri.

 • 7
 • 68
AB'nin Fasılları
AB'nin Fasılları

Fasıl 4- Sermayenin Serbest Dolaşımı

Faslın Kapsamı

AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın "Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı" başlığının 4. Bölümü "Sermaye ve Ödemeler" konusundaki düzenlemeleri içermektedir. Antlaşma'nın 63. maddesinde, üye devletlerarasındaki ve üye devletlerle üçüncü ülkeler arasındaki sermaye hareketlerine ve ödemelere uygulanan tüm kısıtlamaların, bazı istisnalar haricinde, kaldırılması öngörülmektedir. Sermayenin Serbest Dolaşımı başlığı, Avrupa çapında daha açık, bütünleşmiş, rekabetçi ve etkin bir ortak pazar ve finansal hizmet yapısının tesisi adına önemli bir konuma sahiptir.

BİZE ULAŞIN