Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

 • 1
 • 30
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Caber Kalesi, Türkiye'nin Türkiye sınırları dışında sahip olduğu tek kara parçasıdır. Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat nehrinin sol kıyısında kalan bu kalede 1921 yılından beri Türk bayrağı dalgalanmaktadır.
 • 2
 • 30
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

İslamiyet'ten önceki devirde ve İslamiyet'in başlangıcı sırasında "Davsara" olarak bilinen yer Müslüman coğrafya âlimleri tarafından "Davsen" olarak adlandırılmıştır.

 • 3
 • 30
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Hicri 5. asırda Benî Kuşeyrli Ca'ber tarafından zaptedildiği için, bu isimle şöhret bulmuştur.
 • 4
 • 30
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Bu kale, 1087'de Sultan Celâleddîn Melikşah tarafından zapt edilmiş ve Halep'teki Ukaylilerin sonuncusu Sâlim'e verilmiştir.
 • 5
 • 30
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi

1146'da Musul Emîri Atabeg Zengi tarafından kuşatılmış ise de, ölümü üzerine zapt edilememiş, ancak daha sonra bu kale, Ukayliler tarafından Atabeg Zengi'nin oğlu Nûreddîn Zengi'ye teslim edilmiştir.

 • 6
 • 30
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
1206'da Harzemşâhların istilâsına, 1260'ta da zâlim Hülagü'nün yağmasına ve tahribâtına maruz kalmıştır.
 • 7
 • 30
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Sınır dışındaki tek Türk toprağı: Caber Kalesi
Memluklüler zamanında Haleb'e bağlanan kale, Kılavun'un hükümdarlığının son zamanlarında tamir edilmiş sonra da Döğer adlı Türkmen Boyunun eline geçmiştir.
BİZE ULAŞIN