Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Konulara göre sözel ve sayısal ve cevapları burada! 2020 Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap soru ve cevap anahtarı...

İyi bir kariyerin anahtarı kaliteli eğitimdir. Başarılı bir liseden üniversiteye geçiş süreci daha kolaydır. Milyonlarca öğrenci de geçtiğimiz Cumartesi günü sınavına girdi. Sınavda sözel alandan 50 sayısal alandan da 40 soru soruldu. Bu noktada ve cevapları da en çok merak edilen, araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS Türkçe, Matematik, İnkılap Tarihi, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve İngilizce soru ve cevapları sabah.com.tr & iş birliği ile sizlerle! Sınav kağıdını ve cevap anahtarını kolaylıkla inceleyebilirsiniz.

Konulara göre sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları burada! 2020 LGS Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap soru ve cevap anahtarı...

2020 ve cevapları konusunda özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem cevap anahtarını hem de puan hesaplamanın nasıl yapılacağını bulabilirsiniz. Corona virüs tedbirleriyle yapılan sınav sonrasında aklınızda kalan cevapları aşağıdaki soru kitapçığı ile karşılaştırıp kaç net yaptığınızı hesaplayabilirsiniz. 16 Temmuz'a açıklanacak LGS sonuçları öncesinde sözel ve sayısal LGS soruları sabah.com.tr'de!

Konulara göre sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları burada! 2020 LGS Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap soru ve cevap anahtarı...

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

Konulara göre sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları burada! 2020 LGS Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap soru ve cevap anahtarı...

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Konulara göre sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları burada! 2020 LGS Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap soru ve cevap anahtarı...

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Konulara göre sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları burada! 2020 LGS Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap soru ve cevap anahtarı...

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Konulara göre sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları burada! 2020 LGS Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap soru ve cevap anahtarı...

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

SON DAKİKA