Türkiye'nin en iyi haber sitesi

soruları ve cevapları BURADA! 2020 LGS sınav soruları cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Din, , Matematik ve Fen

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. Sınavda bir milyonu aşkın aday sıra başında ter döktü. İki oturum olarak gerçekleşen sınavda Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilgisi dersinden sorular yöneltildi. Sınavın ardından MEB'den yapılan açıklamaya göre soruları ve cevap anahtarlarının da yayınlandığı belirtildi. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar LGS soruları ve cevapları için arayışlara başladı. (LGS) Türkçe, İnkılap, , , Matematik ve soruları ve cevap anahtarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı!

LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB ile 2020 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Din, Yabancı Dil, Matematik ve Fen

() bugün iki oturum olarak gerçekleştirildi. 09:30'da başlayan ilk oturumda Türkçe, İnkılap, ve derslerinden sorular yer alırken, 11:30'da başlayan ikinci oturumda ise öğrenciler Matematik ve derslerinden soruları çözdü. Milli Eğiti Bakanlığı'ndan sınavın ardından yapılan açıklamada ve cevap anahtarları yayınlandığı belirtildi. 2020 LGS soru ve cevapları için arayışlara başlayan adaylar böylece doğru ve yanlışlarını kontrol etme imkânı bulabilecek. ile Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilgisi LGS sınav soruları ve cevap anahtarı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

LGS SONA ERDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2020 LGS bugün gerçekleştirildi. Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilgisi dersinden sınava giren öğrenciler heyecanlı bekleyişe başladı.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB ile 2020 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Din, Yabancı Dil, Matematik ve Fen

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB ile 2020 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Din, Yabancı Dil, Matematik ve Fen

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB ile 2020 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Din, Yabancı Dil, Matematik ve Fen

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. ve/veya ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB ile 2020 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Din, Yabancı Dil, Matematik ve Fen

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB ile 2020 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Din, Yabancı Dil, Matematik ve Fen
LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB ile 2020 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Din, Yabancı Dil, Matematik ve Fen
SON DAKİKA