Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Değişim başlıyor: İşte ekonomide yeni hedefler...

Hazine ve Maliye Bakanı , 2020-2022 dönemini kapsayan ''nı açıkladı. Peki enflasyondan büyümeye, cari fazla hedefinden işsizliği geriletmeye kadar geniş bir yelpazeyi içeren program neleri içeriyor? Vatandaşa neler getirecek?

Değişim başlıyor: İşte ekonomide yeni hedefler...

İşte 'Değişim Başlıyor' mottosuyla hazırlanan ''...

Değişim başlıyor: İşte ekonomide yeni hedefler.

EKONOMİDE DENGELENME

Değişim başlıyor: İşte ekonomide yeni hedefler.

FİNANSAL PİYASALARDA NORMALLEŞME

Değişim başlıyor: İşte ekonomide yeni hedefler.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI (2019-2021) EYLEM PLANI

2019 Yılında Hayata Geçirilmesi Planlanan 53 Eylemden 40'ı (%75,5'i) HayataGeçirilmiş, 13'ünde (%24,5'i) İlerleme
Kaydedilmiştir.

2019-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda Yer Alan 112 Eylemden 44'ü Hayata Geçirilmiş Olup 68'inde İlerleme Kaydedilmişti

Değişim başlıyor: İşte ekonomide yeni hedefler.

FİYAT İSTİKRARI

Politika ve Tedbirler:

-Para-Maliye Politikaları Eş Güdümü
-Yapışkanlıkla Mücadele
-Mal ve Hizmet Fiyatlarında Kur
-Geçişliliğine Karşı Tedbirler
-Gıda Enflasyonu İle Mücadele
-Mal ve Hizmet Piyasalarında Rekabet ve Verimliliğin Artırılması

Değişim başlıyor: İşte ekonomide yeni hedefler.

CARİ DENGE

Politika ve Tedbirler

İthal Ara Malların Yerlileştirilmesi
Turizm Strateji Belgesi
Yatırım-Teşvik-Vergi Uygulamalarında Cari Denge Önceliği
İhracat Ana Planı
Lojistik Master Planı

Değişim başlıyor: İşte ekonomide yeni hedefler.

KAMU MALİYESİ

SON DAKİKA