Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde ekonomide atılacak adımlar...

Hazine ve Maliye Bakanı ekonomi piyasalarının ve vatandaşların merakla beklediği 'Ekonomide Yapısal Dönüşüm Programı'nı kamuoyuna duyurdu. İşte bankacılıktan, turizme, finanstan, sanayiye kadar birçok alanı kapsayan Yapısal Dönüşüm Programı...

Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde ekonomide atılacak adımlar...

İŞTE MADDE MADDE EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR

Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde ekonomide atılacak adımlar...

YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI

Yapısal Reformların Önceliklendirilmesi
Serbest Piyasa İlkeleriyle Uyumlu
İhracatın ve İstihdamın Artırılması Odaklı
Sürdürülebilir Büyüme ve Adaletli Paylaşım
Sıkı Maliye Politikası
Daha Adaletli Vergi Sistemi

Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde ekonomide atılacak adımlar...

SERMAYELERİ GÜÇLENDİRİLME STRATEJİSİ

Kamu Bankalarına Toplam 28 Milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Verilmesi

Özel Bankaların, İhtiyaç Halinde, Hazır Tuttukları Yeniden Sermayelendirme Planları Çerçevesinde Sermaye Artırması

Dengelenme Süreci Boyunca Temettü Dağıtımının ve Yöneticilere Yapılan Nakdi Prim Ödemelerinin Sınırlandırılması

Ulusal Veri merkezi'nin Kurulması


AKTİF KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Borç Yeniden Yapılandırmalarını ve İcra-İflas İşlemlerini Daha Hızlı ve Etkin Hale Getirmek İçin Yeni bir Yasal ve Kurumsal Çerçeve Oluşturulması

Bazı Sorunlu Kredilerin, Bankaların ve Ulusal-Uluslararası Yatırımcıların İştirakı Olan Bilanço Dışı Fonlara Devredilmesi

• Enerji Girişim Sermaye Fonu
• Gayrimenkul Fonu

Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde ekonomide atılacak adımlar...

TASARRUF VE SİGORTA

1. BES ve KIDEM TAZMİNATI
• Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) Yeniden
Yapılandırılması
• Tüm Paydaşların Katılımı İle Kıdem Tazminatı
Reformu'nun Gerçekleştirilmesi
• Kıdem Tazminatı Fonu İle BES'in Entegrasyonu
•2020 Yılından İtibaren her Yıl OKS + Gönüllü
BES'te En Az !100 Milyar Fon Biriktirilmesi
• Beş Yıl İçinde Milli Gelirin %10'unu Aşan bir
Toplam Fon Büyüklüğüne Ulaşılması

2. SİGORTACILIK
•Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme
Kurumu'nun (SDDK) Faaliyete Başlaması
• Milli Reasürans şirketi'nin Faaliyete Başlaması

İHRACAT VE ÜRETİM ODAKLI KREDİ ARZI

Kredilerin Stratejik Sektörlere Yönlendirilmesinin Teşvik Edilmesini Sağlayacak bir Yapının FİKKO Bünyesinde Kurulması

•Yerlileştirme
•İhracat
•Yüksek Katma Değerli Üretim

REEL SEKTÖR

• Toplam Riski 100 Milyon TL Ve Üzeri Olan Grupların, Bağımsız Denetim Raporlarını Bankalara Sunmasının Zorunlu Hale Getirilmesi
• Mali Şeffaflığın Artırılması
• Kurumsal Yönetim Standartlarının Yükseltilmesi
• Finansal Yönetim Kalitesinin Artırılması
• Ulusal Kredi Derecelendirme Şirketi Kurulması

Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde ekonomide atılacak adımlar...

ENFLASYON İLE MÜCADELE TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ

SERA A.Ş.

Tarım Kredi Kooperatifi Ortaklığı
2019 Yılında Başlangıç Olarak 2000 Hektar
Orta Vadede 5000 Hektar
Nihai Hedef; Toplam Sera Üretiminin %25'inin Karşılanması

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK HAMLESİ

Dört Yıl İçinde Küçükbaş Hayvan Sayısının 47 Milyondan 100 Milyona Çıkarılması

HAL YASASI VE GIDA REGÜLASYONU

Üretici ve Kooperatiflerin Hal İçerisindeki
Payının Artırılması
Maliyetlerin Düşürülmesi
Üretimde Rekabetin Artırılması
Toptan, Perakende, Lojistikte Gözetim - Denetim

Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde ekonomide atılacak adımlar...

BÜTÇE DİSİPLİNİ TASARRUFLARININ DEVAMLILIĞI

GELİR ARTIRICI ADIM PROJEKSİYONU

Tek Seferlik Olmayan
Hiç Vergilendirilmeyen Alanlar Öncelikli
Yüksek Gelirin Daha Adil Vergilendirilmesi

SIKI MALİYE POLİTİKASI

Piyasalar ve vatandaşlar merakla bekliyordu! İşte madde madde ekonomide atılacak adımlar...

YENİ VERGİ MİMARİSİ

• İstisna ve Muafiyetlerin Azaltılması
• Kurumlar Vergisinin Kademeli Olarak Düşürülmesi
• Beyannamenin Yaygınlaştırılması
• Verginin Tabana Yayılması
• Gelire Göre Artan Oranlarda Vergilendirme
• Girişimciliğin ve Yeni İş Kurmanın Kolaylaştırılması

KAYITDIŞI İLE MÜCADELE

• Vergide Gönüllü Uyum
• Sahte ve Yanıltıcı Belge İle Mücadele
• Etkin Yaptırım
• Teknik Çözüm
• E-Fatura
• Benzersiz Kodlu Mal Hareketi Takibi

MÜKELLEF HAKLARI

•Mükellef Hakları İcra kurulu'nun Kurulması
• Dinleme Hakkı Usul-Esaslarının Belirlenmesi
• Mükellef Memnuniyetinin Düzenli ve Sürekli Ölçülmesi
• Mükellef Hakları Bildirgesinin Bağlayıcı Hale Getirilmesi

BİZE ULAŞIN