Türkiye'nin en iyi haber sitesi

‘Torba’dan çıkan müjdeler

 • 1
 • 38
‘Torba’dan çıkan müjdeler
‘Torba’dan çıkan müjdeler

Torba Kanun, TBMM Genel Kurulu'ndan 12 ret oyuna karşı 231 evet oyuyla geçti.

'Torba Yasa' sonunda yasalaştı. İçinde sıradan vatandaştan KOBİ'ye, iş dünyasından çalışanlara kadar hemen her kesimi ilgilendiren çok sayıda hükmün bulunduğu yasa vergi ve sosyal güvenlik konusunda getirdikleriyle ekonomi dünyasını yakından ilgilendiriyor...

Mustafa TAN/PARA Dergisi

 • 2
 • 38
‘Torba’dan çıkan müjdeler
‘Torba’dan çıkan müjdeler

Ekonomi ve iş dünyasının uzun süredir beklediği ve 'Torba Yasa' olarak bilinen yasal düzenlemeler geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yasalaştı. Yeni düzenlemeler, işadamından esnafa, öğretmenden, işçiye ve emekliye kadar 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Torba Yasa olarak bilinen "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un görüşmeleri 3 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 61 madde olarak başladı. Yapılan uzun müzakereler ve verilen önergelerle madde sayısı 148'e çıktı.

 • 3
 • 38
‘Torba’dan çıkan müjdeler
‘Torba’dan çıkan müjdeler

148 maddenin tamamı değilse de önemli bir bölümü ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Düzenleme sosyal güvenlik ile ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarının yeniden yapılandırılmasından trafik cezalarına kadar bir dizi düzenleme yer alıyor. Biz de dergi olarak düzenlemelerin ekonomiyi ilgilendiren boyutunu ayrıntılarıyla aktaralım istedik. Bu konuda işin uzmanı bir kuruluş olan Mazars Denge'nin Vergi Ortağı Mustafa Tan, Para Dergisi okurları için rehber niteliği taşıyacak bir çalışma hazırladı. Çalışmada "Hangi vergi borçları kapsama giriyor", "Vergi cezalarına af var mı?", "Silinen vergi ve ceza var mı?", "Emlak vergileri ve su paralarına af var mı?", "Trafik cezaları silinecek mi?", "Başvurular ne zaman?", "Devam eden davalarda durum nedir?" "Kasa affı", "Tasfiye olan şirketlere yeniden canlanma yolu" gibi birçok sorunun cevabını bu titiz çalışmada bulabilirsiniz.

İşte 33 soru ve yanıtla Torba Yasa'nın iş dünyasına, KOBİ'lere ve sıradan vatandaşa vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları açısından sağladığı imkanlar…

 • 4
 • 38
‘Torba’dan çıkan müjdeler
‘Torba’dan çıkan müjdeler

1)Vergi borçları yeniden yapılandırılacak mı?

Her af yasasında olduğu gibi bu yasa ile de vergi borcunu ödememiş olanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Bu kolaylık vergi borcunda indirim şeklinde değil, gecikme zamlarının kaldırılarak ÜFE oranında bir faiz ile borçların yapılandırılması şeklinde uygulanacak.

 • 5
 • 38
‘Torba’dan çıkan müjdeler
‘Torba’dan çıkan müjdeler

2)Silinen vergi ve ceza var mı?

Vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu hâlde 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan 50 TL'yi aşmayan vergi ve cezalar silinecek. Yine 100 TL'yi aşmayan faiz, gecikme zammı gibi feri nitelikteki alacaklar da siliniyor.

 • 6
 • 38
‘Torba’dan çıkan müjdeler
‘Torba’dan çıkan müjdeler

3)Başka hangi cezalar kapsamda?

Torba kanunda 30 Nisan 2014 tarihinden önce,
-Askerlik Kanunu,
-Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
-Milletvekili Seçimi Kanunu,
-Karayolları Trafik Kanunu,
-Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
-Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,
-Karayolu Taşıma Kanunu,
-Nüfus Hizmetleri Kanunu,
-Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
-Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
-Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
gereğince verilen idari para cezalarının tamamı da yasa kapsamında ödendiğinde cezaya bağlı faiz, cezai faiz, zam gibi alacaklar silinecek. Ayrıca başka kanunlar kapsamında kesilen adli ve idari para cezaları da aynı şartlarla ödenebilecek.

 • 7
 • 38
‘Torba’dan çıkan müjdeler
‘Torba’dan çıkan müjdeler

4)Trafik cezaları silinecek mi?

Kanun ile 120 TL'nin altındaki trafik cezaları siliniyor. Ayrıca ücretli otoyol ve köprülerden geçiş ücret borcu 12 TL'nin altında ise silinecek.

BİZE ULAŞIN