Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte mesai hesabı! Bayramda çalışana 1,5 yevmiye! nasıl hesaplanıyor?

Milli ve dini bayramlarımız yasalarımızda resmi tatil olarak tanımlanıyor. Bunlardan birisi de . Cumhuriyet Bayramı diğer milli bayramlarımızdan farklı olarak 1,5 gün tatil şekilde belirlenmiş durumda. Buna göre de resmi tatil 1.5 gün olarak kullanılıyor. Yani tatil 28 Ekim öğleden sonra başlıyor ve 29 Ekim gününü de kapsıyor.

İşte mesai hesabı! Bayramda çalışana 1,5 yevmiye! Cumhuriyet Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44'üncü maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabiliyor. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gerekli.

İşte mesai hesabı! Bayramda çalışana 1,5 yevmiye! Cumhuriyet Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

İş Kanunu 44 ve 45. Maddeleri şöyle düzenleniyor:

"Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.

İşte mesai hesabı! Bayramda çalışana 1,5 yevmiye! Cumhuriyet Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır."

İşte mesai hesabı! Bayramda çalışana 1,5 yevmiye! Cumhuriyet Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

4 GÜN TATİL İMKANI BULUNUYOR

Bazı işyerlerinde pazartesi günü yarım günlük idari izinler sağlanarak, ya da senelik izinden düşülmek suretiyle cumadan başlayan 4 günlük tatil ilan edildi. Ancak birçok işyerinde hem pazartesi öğleden sonra hem de Salı günü yani 29 ekim günü çalışılması da söz konusu. Bu durumda olan çalışanlar için mesai kavramı devreye giriyor.

İşte mesai hesabı! Bayramda çalışana 1,5 yevmiye! Cumhuriyet Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

Fazla çalışmalardan farklı olarak bayram çalışmaları daha yüksek mesai ile ücretlendiriliyor. Fazla çalışma yapıldığında yüzde 50 fazla ödeme yapılırken bayram çalışmalarında yüzde 100 yani tam yevmiye ödeniyor.

İşte mesai hesabı! Bayramda çalışana 1,5 yevmiye! Cumhuriyet Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

ÇALIŞMA SÜRESİ BELİRLENMİŞ

İş yasasına göre günlük çalışma süresi 7.5 saat olarak belirlenmiş durumda. Haftalık çalışma ise buna göre 45 saate denk geliyor. İşyerinde haftalık çalışma süresi 45 saati aştığında her bir saatlik çalışma için, saatlik ücretin yüzde 50 fazlası ödeniyor.

İşte mesai hesabı! Bayramda çalışana 1,5 yevmiye! Cumhuriyet Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeniyor.

BİZE ULAŞIN