Kuran'da adı geçen gıdalar

 • 1
 • 58
Kuran'da adı geçen gıdalar
Kuran'da adı geçen gıdalar

Kur'an'da, "İnsan aldığı gıdalara bir baksın! Biz yağmuru gökten bol bol yağdırdık. Sonra (bitkiler bitsin diye) toprağı nasıl yardık. Kendinize ve hayvanlarınıza bir gıda ve fayda olması için yeryüzünde ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinler, hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik"( Abese Suresi, 24-32; ayrıca bk. En'am Suresi, 99, 141; Nahl Suresi, 11; Nur Suresi, 35. ) buyrulmuştur.

 • 2
 • 58
Kuran'da adı geçen gıdalar
Kuran'da adı geçen gıdalar

Tüm bitkilerin, ekinlerin, meyve, sebze ve gıdaların insanların faydalanması için yaratıldığı bu ayetle ifade edilmektedir. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi olduğu gibi bu ayette bitki, meyve, sebze ve diğer gıdaların da aslında insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği anlatılmaktadır.

 • 3
 • 58
Kuran'da adı geçen gıdalar
Kuran'da adı geçen gıdalar

Ayetlerde övülen ve tavsiye edilen gıdalar şöyledir: Acur, Arabistan kirazı, buğday, balık eti, bal, et, ekmek, fasulye, hıyar, hurma, incir, kudret helvası, kiraz, mercimek, muz, nar, sarımsak, soğan, su, süt, şerbet, üzüm, yağ, yumurta, zeytin, zeytinyağı, zencefil.

 • 4
 • 58
Kuran'da adı geçen gıdalar
Kuran'da adı geçen gıdalar

Balık Eti

"Denizden taze et (balık eti) yemeniz ve ondan takınacağınız bir süs eşyası (inci) çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini de görüyorsunuz. Bütün bunlar O'nun ihsanlarını aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir."( Nahl Suresi, 14.)

 • 5
 • 58
Kuran'da adı geçen gıdalar
Kuran'da adı geçen gıdalar

"İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün."( Fatır Suresi, 12.)

 • 6
 • 58
Kuran'da adı geçen gıdalar
Kuran'da adı geçen gıdalar

Peygamber'imiz (a.s.m.) şöyle buyurur:

 • 7
 • 58
Kuran'da adı geçen gıdalar
Kuran'da adı geçen gıdalar

"İki ölü ve iki kan bize helal kılınmıştır. Ölüler; balık ve çekirge, iki kan ise ciğer ve dalaktır."( İ. Mace, Hadis 3218, Müsned 2/97.)

BİZE ULAŞIN