10 soruda Koza-İpek Holding gerçeği

 • 1
 • 12
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği

Fetullahçı Terör Örgütü'ne himmet adı altında para toplayıp bunu paravan şirketler vasıtasıyla kara para aklayarak kaynak sağlayan İpek-Koza Holding'e kayyum atanması paralel medya tarafından hukuksuz olarak nitelendiriliyor. Ancak gerçekler FETÖ ve yandaş medyasının yazdığı gibi değil. Savcılık bu şirketin terör örgütüyle bağlantılarını tespit ettiği için kayyum atadı. İşte tüm hukuki gerekçeleriyle kayyum atanmasıınn nedenleri:

 • 2
 • 12
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği

Paralel Medya, Ankara Cumhuriyet Savcısının talebiyle Koza-İpek Holding'e kayyum atanması konusunda kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. MASAK'ın usulsüzlük tespit edemediğini buna rağmen bu şirketlere kayyum atandığını iddia ediyor. Kayum tayini talebi MASAK'ın değil savcılığın bir talebidir. Savcılık, MASAK dahil her kuruma inceleme yaptırabilir. Savcılığın açıklamasında, bilirkişi incelemesi yaptırdığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, MASAK'ın da bu şirketlerde çok sayıda usulsüzlük yapıldığına ilişkin tespitleri medyada yer almıştır. Ankara Cumhuriyet savcılığının bu şirketlere kayyum tayin edilmesinin ana nedeni, bu şirketin terör örgütüyle bağlantılarının tespit edilmiş olması...

İşte İpek-Koza Holding'e Kayyum atanmasının nedenleri ve gerçekler:

 • 3
 • 12
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği

1)GELİR VE GİDER KALEMLERİ ÖRTÜŞMÜYOR

Bütün ticari şirketler, gelir ve giderlerini, vergi usul kanunlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tutmak zorunda. Gelir kalemlerinin ve gider kalemlerinin denetlenebilir ve şeffaf olması gerekmektedir. Koza-İpek Holding'e kayyum atanmasını talep eden savcılık, gelir ve gider kalemlerinin birbiriyle uyumlu olmadığını, örtüşmediğini, sahte belge bulunduğunu tespit etti. Gelir ve gider kalemlerinin birbirini teyid etmemesi, bu şirketin gelir kalemlerinin de gider kalemlerinin de gerçek dışı (sahte) olduğunu göstermektedir.

 • 4
 • 12
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği

2)ALTIN İMALATINA İLİŞKİN VERİLER ÇARPITILDI

Uzmanlar, altın üretimi yapan şirketlerin maliyete ilişkin verileriyle Koza Altın işletmeleri A.Ş.'nin maliyet verilerini karşılaştırmış, Koza Altın işletmeleri A.Ş.'nin bu kadar düşük bir maliyetle altın üretmesinin imkansız olduğu sonucuna varmıştır. Koza Altın işletmeleri A.Ş. bu kadar düşük bir maliyetle altın üretemeyeceğinden, üretim miktarının yüksek gösterildiğini, aradaki farkın, yasal olmayan gelir kalemleriyle (çok sayıda kişinin ödemeleriyle/bağışlarıyla) kapatıldığını tespit etmiştir. Cemaat medyası, bilirkişilerin yerinde inceleme yapmadığını, yerinde inceleme yapılmadan belirlenemeyeceğini iddia etmektedir. Bu iddia mesnedsizdir. Türkiye'de aynı konuda faaliyet gösteren diğer şirketlerin verileri ve denetim yapılan şirketin eski verileri bunun için yeterlidir

 • 5
 • 12
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği

3)HOLDİNG ŞİRKETLERİ HEP AYNI KİŞİLERCE YÖNETİLİYOR

Uzmanlar, Koza-İpek Holding'e bağlı şirketler üzerinde yaptıkları incelemede, bu şirketlerin yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun aynı kişiler olduğunu tespit etmiştir. Gerek Türkiye'de ve gerekse Dünyada, grup şirketler (holdingler) incelendiğinde, belli sayıda kişi tarafından yönetilmediği, ilgili sektörden anlayan kişilerin yönetici olarak görevlendirildiği görülür. Grup şirketler, gerçekte bir kişiye ait ise, kontrol altında tutabilmek için, daha az sayıda kişi görevlendirilir. Bu şirketlerdeki yöneticilerin, gerçekte bu şirketlerin yöneticisi olmadığını, üst bir yapı tarafından "görevlendirilen" kişiler olduğunu göstermektedir.

 • 6
 • 12
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği

4) HİMMET ADI ALTINDA KARA PARA AKLANDI

Uzmanlar tarafından yapılan araştırma ve incelemede, çok sayıda kişinin bağış listesi bulunduğu tespit edilmiş, altınlar bulunmuştur. Bu listeler, şirketin, ticari faaliyet dışında, "başka faaliyetler" yürüttüğünü, kaynağı belirsiz paralar topladığını, toplanan paraları muhasebe sistemine aktararak, akladığını, aklandıktan sonra başka yerlere transfer edildiğini göstermektedir. Dünyanın her yerinde, kaynağı belirsiz para "kara para"dır ve suçtur! Hiçbir şirket, kaynağı belirsiz paraları, şirketin kasasına aktarıp, muhasebe kayıtlarında "gelir" olarak gösteremez. ABD'nin en büyük şirketlerinden biri olan ENRON, muhasebe hileleri açığa çıktığı için iflas etti, yöneticileri nitelikli dolandırıcılık nedeniyle soruşturmaya maruz kaldı

 • 7
 • 12
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği
10 soruda Akın İpek-Koza Holding gerçeği

5)BORSADA MANİPÜLASYON YAPTILAR

Savcılığın tespitlerinden biri de, şirket hisselerindeki gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla, borsada hisse senetlerinin şişirildiği ve yatırımcıların yanıltılmış olmasıdır.

BİZE ULAŞIN