Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Türkiye 5 adımda büyüyecek

 • 1
 • 14
Türkiye 5 adımda büyüyecek
Türkiye 5 adımda büyüyecek

Hükümet, 2023 Vizyonu ile hazırlanan programı; büyüme stratejisi, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde 5 temel eksen üzerine kurdu.

 • 2
 • 14
Türkiye 5 adımda büyüyecek
Türkiye 5 adımda büyüyecek

MALİ DİSİPLİN SÜRECEK:
Mali disiplinden taviz yok. Kamu harcamalarında verimlilik artışıyla kamu faiz dışı harcama büyüklüğü belirli bir seviyede tutulacak.

 • 3
 • 14
Türkiye 5 adımda büyüyecek
Türkiye 5 adımda büyüyecek
 • 4
 • 14
Türkiye 5 adımda büyüyecek
Türkiye 5 adımda büyüyecek

PARA POLİTİKASI-BÜYÜME:
Para politikası, finansal ve fiyat istikranı sağlamak amacıyla ve çelişmemek kaydıyla uygulanacak. Büyüme/istihdam politikalarını destekleyecek. Makro istikrarla birlikte mikro reformlara ve sektörel dönüşümlere odaklanılacak. Cari açığın kalıcı çözümüne yönelik politika ve önlemler hayata geçirilecek.

 • 5
 • 14
Türkiye 5 adımda büyüyecek
Türkiye 5 adımda büyüyecek

GIDA KOMİTESİNE DÜZEN:
Gıda komitesi yeniden yapılandırılarak, tüketici fiyatları üzerinde önemli etkiye sahip gıda fiyatlarını yukarı çeken yapısal nedenleri analiz eden, araç geliştiren komiteye dönüştürülecek.

 • 6
 • 14
Türkiye 5 adımda büyüyecek
Türkiye 5 adımda büyüyecek

İHRACAT VE TEKNOLOJİ:
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70'e çıkarılacak. İhracat kalitesi artırılarak, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı yüzde 40'a yükseltilecek. Yüksek teknolojiye dayalı ihracatı destekleyecek vergi teşvikleri getirilecek.

 • 7
 • 14
Türkiye 5 adımda büyüyecek
Türkiye 5 adımda büyüyecek

KAMUDA ARAÇ İSRAFI BİTİYOR:
Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelik ve etkinliğin sağlanmasına yönelik tedbirler alınacak. Kamuda hizmet binası ediniminde uyulacak yöntem, kriter, usul ve esasları belirlenecek.

BİZE ULAŞIN