Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Önseçim günü: 9 Şubat

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılacak bütün siyasi partilerin önseçim ve aday yoklaması yöntemiyle yapacakları aday tespitleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takviminde belirlenip ilan edilen 9 Şubat 2014 Pazar günü yapılacak.

Giriş Tarihi: 12.1.2014 09:29
YSK, siyasi partilerin 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Önseçim veya Aday Yoklaması Yöntemleriyle Aday Tespitine İlişkin Genelge'nin kabulü ile yürürlüğe konulmasını kararlaştırdı.

"Siyasi Partilerin Mahalli İdareler Seçimlerinde Önseçim Veya Aday Yoklaması Usulleriyle Aday Tespitine İlişkin Genelge" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ÖNSEÇİM GÜNÜ

Buna göre, önseçim ve aday yoklamasında seçim çevreleri; il genel meclisi üyelikleri için ilçe; belediye meclisi üyelikleri ve başkanlığı için belde; büyükşehir belediye başkanlığı için de o büyükşehir belediye sınırları olacak.

Seçime katılacak bütün siyasi partilerin önseçim ve aday yoklaması yöntemiyle yapacakları aday tespitleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takviminde belirlenip ilan edilen 9 Şubat 2014 Pazar günü yapılacak.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirmiş olmaları gerekecek.

ÖNSEÇİM İLÇE SEÇİM KURULLARININ OLUŞUMU

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için bir önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulacak.

Önseçimde görev yapacak olan önseçim ilçe seçim kurulu; ilçe seçim kurulu başkanı ile dört üyeden oluşacak. Bu üyelerden ikisi o ilçede görev yapan Devlet memurları arasından seçilecek. Bunlar kurulun devamlı üyeleri olacak. Diğer iki üyesi ise önseçimi yapılacak olan siyasi partinin aday adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenecek. Bunlar üyesi bulundukları parti adına o parti adayları için yapılacak önseçim işlemleri ile ilgili olarak kurula katılacak. Aynı usulle ikişer yedek üye de seçilecek.

Önseçim ilçe seçim kurullarının başkan ve üyeleri, görevlerine başlamadan önce Kurul önünde 298 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca; "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim" şeklinde and içecek.

Siyasi partilerin ilçe ve ilçeye bağlı beldelerde bütün üyelerinin katılımıyla yapacakları önseçimlerde, üye kayıt defterlerinde parti üyesi olarak kayıtlı olup, 31 Aralık 2013 tarihine kadar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçe seçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyeler oy kullanabilecek.

Yukarıda sözü edilen partili seçmenlere ait listeler, Yüksek Seçim Kurulunun bildirmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilecek.

Aday yoklaması yapacak siyasi parti, bir seçim çevresinde kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak seçmen listelerini, seçmenler o seçim çevresinin d'hil olduğu ilçe parti teşkilatına kayıtlı ise, üye kayıt defterleri ile birlikte aday yoklaması yapacağı her seçim ve çevresi için ve yalnız o seçim ve çevresinden oy kullanacakları içerir biçimde dörder nüsha olmak üzere 20 Ocak 2014 Pazartesi günü önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermek zorunda olacak. Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığınca bu listeler üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın onaylanarak seçim takviminde belirlenen 27 Ocak 2014 Pazartesi günü askıya çıkarılacak.

Siyasi parti seçmen listesinde adları bulunsun veya bulunmasın siyasi parti üyeleri, kendi parti seçmen listelerine askı süresi içinde yazılı olarak itiraz edebilecek.

Bir kimsenin, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamayacağı ve olduğu takdirde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde sona ermiş sayılacağından, birden fazla siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenmiş ve kesinleşmiş olan siyasi parti seçmen listelerinde aynı isimlerin bulunması ve bu isimlerin başka başka kişilere ilişkin bulunmaması halinde, bu isimler bütün partilere ait seçmen listelerinden silinir ve bu kişilerin bu partilerin hepsinde birden üyelik sıfatları kalkacak.

SİYASİ PARTİLERİN ADAY ADAYI LİSTELERİNİ VERMELERİ

Önseçim veya aday yoklaması yöntemiyle aday tespiti yapacaklarını bildiren siyasi partilerin ilçe başkanlıkları, 2972 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca il seçim kurullarınca tespit edilerek aynı Kanun'un 7. maddesine göre ilçe seçim kurulları tarafından ilan edilen sayılardan az olmamak üzere, asıl ve yedek aday adaylarını içeren listelerini bu ayrım yapılmaksızın her bir ilçe seçim ve seçim çevresi için ayrı ayrı olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen tarihe kadar ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına vermesi gerekecek.

Önseçimlerde görev alacak sandık kurulu, bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşacak. Sandık başkanı ile iki asıl, iki yedek üye Devlet memurları arasından; iki asıl, iki yedek üye de siyasi partiler tarafından bu Genelge'nin 6. maddesindeki esaslara göre belirlenecek.

Önseçimle aday belirleyecek her siyasi parti ve her seçim çevresi için ayrı ayrı sandık kurulu oluşturulacak. Her sandık kurulunun yönetim ve denetiminde o seçim çevresinde önseçim yapılacak seçim türü sayısınca sandık bulunacak.

Önseçim sırasında siyasi partilerin birer müşahidi kendi partilerine ait sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilecek. Önseçimde aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık başında bulunamayacak.

Siyasi parti önseçim sandık seçmen listesine kayıtlı her seçmen, önseçimde oy verme hakkına sahip olacak. Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanlar oy kullanamayacak.

Seçim ve sandık kurullarıyla kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı ilgili siyasi parti, o siyasi partiden önseçimde aday adayı olanlar veya o siyasi partinin teşkilat kademelerinin başkanları veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilecek.

ÖNSEÇİM SONUÇLARININ SİYASİ PARTİLERE VE KAZANANLARA BİLDİRİLMESİ

Her siyasi partinin önseçimine katıldığı her seçim ve çevresi için aday adaylarının aldığı oy sayısını içeren tutanaklar, önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığınca ilgili partinin ilçe başkanlığına gönderilecek. Kazanan aday adaylarına da formu düzenlenerek verilecek.

Büyükşehir belediye başkan aday adaylığı sonuçları ise, il seçim kurulu başkanlığı tarafından ilgili parti il başkanlığına ve kazanan aday adayına bildirilecek.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Önseçim günü: 9 Şubat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN