Belediyelerde geçici olarak görev yapanlar dikkat!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden belediyelerde geçici olarak görevlendirilenlerin sosyal denge tazminatından faydalanması mümkün mü? Sabah Memurlar konu hakkında açıklamada bulunuyor.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 17:20
Belediyelerde geçici olarak görev yapanlar dikkat!

MEVZUAT

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde? "Bu Kanunun uygulanmasında? Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini, … ifade eder." hükmü bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49 uncu maddesinin altıncı fıkrasında? "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî? hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 375 sayılı KHK'nın ek 5 inci maddesinde? "14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci maddelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa göre görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar." hükmü amirdir.

SONUÇ

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde? Ek 5 inci madde kapsamında istisnai olarak sayılan görevlendirmelerde bulunan personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirken belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilen memurların görevlendirildikleri süre zarfında kurumlarından aylıksız izinli sayılacakları bu kapsamda görevlendirildikleri kadroya ait her türlü mali hakları belediyelerden alacak olmalarından bahisle görev yaptıkları mahalli idarelerdeki sosyal denge tazminatı sözleşmesinden yararlanmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediyelerde geçici olarak görev yapanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN