: Memura başarı belgeleri ve belgeleri nasıl verilecek?

Üniversite, adliye ve belediyelerde görev yapan memurlara başarı ve belgesi verilebilir mi? Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilmesi zorunlu mu? 6111 sayılı Kanun öncesi 657 sayılı Kanunun takdirnameye ilişkin hükümleri uyarınca eski madde hükümleri çerçevesinde verilen takdirnamelerin dikkate alınması mümkün mü? Başarı belgeleri ve üstün başarı belgeleri hakkında merak edilenler. cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 3.6.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 15:33
Sabah Memurlar: Memura başarı belgeleri ve üstün başarı belgeleri nasıl verilecek?

MEVZUAT

13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 110 uncu maddesiyle Devlet memurlarının başarı kriteri ve ödüllendirme sistemi değiştirilmiştir. Bu kapsamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül" başlıklı değişik 122 nci maddesinde "Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle? kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz." hükmüne yer verilmiştir.

15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinin "Sicil, Disiplin ve Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar" başlıklı kısmında ise? 657 sayılı Kanununun 122 nci maddesi uyarınca verilecek olan başarı belgesi ve üstün başarı belgelerinin ön yüzünde başlık, kurum logosu, ilgili personele ait bilgiler ve fotoğraf, belge verilmesine esas somut olay ve verilere ilişkin özet bilgi, belgeyi veren makamın imza ve mührü? arka yüzünde verilme gerekçesi, 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesine istinaden verildiğini belirtir ifade, tarih, sayı bulunması zorunlu olduğu düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla;

1) Üstün başarı belgesinin verilmesinde ancak 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesinde belirtilen unsurları taşımak, yetkili makamlarca verilmiş olmak ve mezkur Tebliğde belirtilen nitelikleri taşımak suretiyle 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonraki düzenlenen başarı belgelerinin dikkate alınabileceği, bu itibarla da 6111 sayılı Kanun öncesi 657 sayılı Kanunun takdirnameye ilişkin hükümleri uyarınca eski madde hükümleri çerçevesinde verilen takdirnamelerin mezkur 122 nci madde kapsamında dikkate alınamayacağı,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül" başlıklı değişik 122 nci maddesinin anılan Kanuna tabi statüde görev yapan personel için uygulanabileceği, bu nedenle de 657 sayılı Kanuna tabi istihdam edilmeyenlerin anılan madde kapsamında bulunmadığı,

3) Üniversite, adliye ve belediyelerde görev yapan personele ilişkin olarak söz konusu personelden 657 sayılı Kanuna tabi kadrolarda istihdam edilenler hakkında da yukarıda belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle anılan 122 nci madde uyarınca işlem tesis edilebileceği,

4) Söz konusu 122 nci madde de yer alan "Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir." hükmü gereğince usulüne uygun 3 defa başarı belgesi alınmış olunması halinde üstün başarı belgesinin verileceği amir kılınmış olup, üstün başarı belgesinin verilmesi hususunda takdir yetkisinin bulunmadığı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Memura başarı belgeleri ve üstün başarı belgeleri nasıl verilecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN