Sabah memurlar: Avukatlık stajı yapmış memurlar dikkat!

Devlet memuru olarak görev yapanlardan avukatlık stajını yapmış olanlar, avukatlık stajında geçen sürelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesinin (B) bendi kapsamında dikkate alınması mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:33 ABONE OL
Sabah memurlar: Avukatlık stajı yapmış memurlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde, "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır. " hükmü bulunmaktadır Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, baro yönetim kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar." hükmü, aynı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise "Staj, Adalet Komisyonunun, baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altında yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hükümlerden, stajyer avukatların, staj yaptıkları serbest meslek sahibi avukatların yanında çalıştıklarının kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, sosyal güvenlik primlerini ödenmiş olması şartıyla avukatlık stajında geçen sürelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında dörtte üçünün dikkate alınması gerektiği, ancak hizmet süresi hesaplanırken avukatlık stajında geçen süreler dahil yükseköğrenimden sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerden dikkate alınan kısmın altı yılı geçemeyeceği değerlendirilmektedir

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Avukatlık stajı yapmış memurlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN