Sabah memurlar: sınavına girecek memurlar dikkat!

suretiyle atanacak personel için aranan, bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışma süresinin hesaplanmasında, söz konusu alt görevlere atanma tarihinin mi yoksa göreve başlama tarihinin mi esas alınması gerekir Sabah memurlar cevaplıyor

Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 15:51 ABONE OL
Sabah memurlar: Görevde yükselme sınavına girecek memurlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları, memurun izinli ve raporlu olmasının tebligata engel olmamakla beraber bu sürelerin izin veya rapor müddetinin bitiminden başlayacağı hüküm altına alınmak suretiyle memurların işe başlama sürelerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Mezkûr Kanun'un 147'nci maddesinde aylığın bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade ettiği, 165 inci maddesinde bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananların, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanacakları, 169 uncu maddesinde de bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıklarının işe başladıkları tarihi takip eden aybaşında yeni görev yerinde ödeneceği, eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, görevde yükselme suretiyle atanacak personel için aranan, bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışma süresinin hesaplanmasında, açıktan atamalarda aylığa göreve başlanılan tarih itibariyle hak kazanılmasından dolayı işe başlayış tarihinin, başka görevlere nakil yoluyla yapılan atamalarda ise atama emrinin tebliğ edilmesiyle birlikte yeni bir hukuki statüye girilmesi, eski kadro göreviyle hukuki alaka ve irtibatın kesilmesi sebebiyle, yeni göreve ilişkin atama emrinin tebliğ edildiği tarihin esas alınabileceği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Görevde yükselme sınavına girecek memurlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN