Sabah memurlar: kadrosuna atanan uzman çavuşlar dikkat!

Sabah memurlar sorularınızı yanıtlıyor. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile görevinden ayrılan ve daha sonra Belediyede olarak ataması yapılan personelin, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi nasıl belirlenecek?

Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:48
Sabah memurlar: Bekçi kadrosuna atanan uzman çavuşlar dikkat!

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde "…Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu fıkra uyarınca atama işlemine tabi tutulanlara 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir…" hükmü yer almaktadır.

Bahsi geçen hükme istinaden memur kadrolarına ataması yapılan personelin intibakı yapılırken memuriyete giriş dereceleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca belirlenmekte ve uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmekte olup, mezkur hükme göre yapılacak intibak işleminde ilgililerin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşamayacağı öngörülmektedir. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesi yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olan uzman erbaşlardan memur kadrolarına atananları kapsamakla birlikte, 3269 sayılı Kanuna tabi uzman erbaş olarak çalışmakta iken sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 52 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak ataması yapılanların intibak işleminde de aynı hükmün uygulanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu uygulamanın 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında memur kadrosuna atananlar ile 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrosuna atananlar arasındaki eşitliği sağlayacağı değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine istinaden memur kadrosuna atananlara, 3269 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yer verilen intibak hükmünün uygulanmaması halinde ise 657 sayılı Kanunda uzman erbaşlıkta geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ilişkin hükmün bulunmaması sebebiyle ilgililerin uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün bulunmayacaktı. Bu durum ise farklı kanunlara dayanılarak (3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi) memur kadrolarına ataması yapılan personelden birinin daha önceki hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi, diğerinin ise daha önceki hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemesi sonucunu doğuracaktır. Bu sebeple, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrosuna atanan personele, uzman erbaşlıkta geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin olarak 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanabileceği ve bu uygulamanın iki farklı kanun hükmüne dayanılarak memur kadrolarına atanan iki grup personel arasındaki eşitliği sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre ataması yapılan personele ilişkin olarak memuriyete giriş derece ve kademelerinin öğrenim durumlarına göre belirlenmesi ve uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamının öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla her yılı için bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Bekçi kadrosuna atanan uzman çavuşlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN