Ahmet Paşa Hain Kimdir?

I. Selim zamanında iç oğlanı olarak saraya alındı; önce mîrâhur*-ı evvel oldu. 1516-1517'de Memlükler'e karşı yapılan savaşlara katıldı; 1519'da Rumeli beylerbeyiliğine yükseldi. Kanûnî Sultan Süleyman'la Belgrad Seferi'ne katıldı ve Böğürdelen'in alınmasında (8 Temmuz 1521) önemli rol oynadı. Belgrad kuşatmasındaki hizmetlerine mükâfat olarak kendisine vezirlik verildi. Rodos Seferi'ne önce üçüncü vezir olarak katıldı, çok geçmeden de padişahın emriyle bu seferin serdarlığına getirildi. Rumca bildiği için Saint-Jean şövalyeleri ile Rodos Kalesi'nin teslim şartlarını bizzat görüştüğü nakledilir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN