;

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı

 • 1
 • 22
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı

ENERJİ DENKLEMİNDE YENİ AŞAMA: TÜRK AKIMI

Enerji hatlarının uzun vadeli projeler olmaları ve ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık oluşturabilecek mahiyet taşımaları ve hatta güvenlik ve dış politika alanındaki ilişkilere de yön verebilecek itici güç görevi görmeleri, salt ekonomik/ticari getirileri olan projeler şeklinde değerlendirilmelerinin ötesinde stratejik çerçevede yorumlanmalarını da gerekli kılıyor.

Bu bağlamda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve kısmi de olsa küresel enerji dengelerine yansımaları olması beklenen Türk Akımı'nın Ankara-Moskova-Brüksel hattındaki karar alıcılar haricinde başka birçok aktörün de radarına takıldığını belirtmek gerekiyor. Türkiye ile AB'nin enerji arz güvenliğini ve enerji tedarik yollarını doğrudan ilgilendiren yanlarının yanı sıra Türk Akımı'nın, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e enerji havzalarındaki yeni güzergah arayışlarında Rusya'ya kazandıracağı muhtemel avantajlar bölgedeki jeopolitik çıkar mücadelelerinin jeoekonominin göreceli kazanımlarıyla at başı gittiği gerçeğini karşımıza çıkarıyor.

 • 2
 • 22
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı

PROJENİN ARKA PLANI: GÜNEY AKIM YERİNE TÜRK AKIMI

İlk defa Putin'in Aralık 2014'teki Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber dünya kamuoyuna duyurdukları Türk Akımı teklifi, büyük ölçüde Avrupa Komisyonu'nun inşasına izin vermediği Güney Akım hattının yerine geçecek bir proje olarak tasarlanmıştı. AB'nin 2009 yılında kabul ettiği Üçüncü Enerji Paketi'ndeki kurallar bu anlamda Rus gazının Ukrayna üzerinden transitini azaltacak/sonlandıracak şekilde planlanan yeni rotaların Avrupa pazarına erişiminde kısıtlamalar getirmişti.

 • 3
 • 22
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı
 • 4
 • 22
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı

KRİTİK ÜÇÜNCÜ ENERJİ PAKETİ

Üçüncü Enerji Paketi'ndeki gazı satan ile boru hattı sahibinin ve dolayısıyla gazı taşıyanın aynı şirket olmasını yasaklayan ve böylelikle siyasi krizlerde enerjinin bir dış politika silahı olarak kullanılma riskini minimize etmeyi amaçlayan kurallarla AB, büyük ölçüde Rusya'yla enerji alanındaki ilişkilerini karşılıklı bağımlılık paradigması üzerine oturtmaya çalışmıştı. Moskova'nın henüz 2008 yılında, Üçüncü Enerji Paketi kabul edilmezden önce, hattın üzerinden geçeceği Bulgaristan, Sırbistan vs. birçok ülkeyle hükümetlerarası anlaşmaları imzalamasına rağmen Güney Akım'ın iptalindeki temel gerekçeyi Üçüncü Enerji Paketi'nde bahsi geçen bu kural oluşturmuştu.

 • 5
 • 22
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı

TÜRK AKIMI BULGARİSTAN'TAN TÜRKİYE'YE KAYINCA...

İşte, 2014 yılında ilan edilen Türk Akımı projesi -Bulgaristan'dan Türkiye'ye kayan- güzergah değişimiyle beraber, Üçüncü Enerji Paketi kurallarının Moskova ile Brüksel arasındaki müzakereleri ilk etapta tıkayacak konu başlıkları içerisinde yer almasının önüne geçti. Diğer yandan ise gazın Türkiye-Yunanistan sınırında kurulacak bir merkez üzerinden Avrupa ülkelerine satışının öngörülmesiyle -daha uzun bir süre Rus gazının müşterisi olmayı sürdüreceği varsayılan- AB'yi de projenin gerçekleştirilmesi noktasında gerek yeni altyapı inşasında gerekse de enerji tedarik yollarının çeşitlendirilmesi bağlamında sorumluluk almaya iten bir hamle oldu.

 • 6
 • 22
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı
Enerji denkleminde yeni aşama: Türk Akımı
BİZE ULAŞIN