;

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte hükümetin 3 yıllık yol planı

 • 1
 • 23
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı

İŞTE HÜKÜMETİN 3 YILLIK YOL PLANI

2017-2019 OVP'de büyüme hedefi 2016'da yüzde 3.2'ye, 2017'de 4.4'e çekilirken, yatırım için bütçe açığı yüksek tutuldu. 2017 bütçe büyüklüğü 645.1 milyar TL, bütçe gelirleri 598.3 milyar TL olarak öngörüldü. OVP'de esnafa ve ihracatçıya müjde var. Özelleştirme takvimi netleşti. Çok sayıda memur alımı yapılacak.

 • 2
 • 23
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı

Ekonomide Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası belirlendi. Sürdürülebilir düşük enflasyon, azalan cari açık ve yüksek büyüme patikasına odaklanılan 2017-2019 Orta Vadeli Program'da (OVP), büyüme hedefi aşağı yönlü güncellenirken, yatırım için bütçe açığı yüksek tutuldu. OVP'de, büyüme hedefi 2016 yılı için yüzde 4.5'ten yüzde 3.2'ye, 2017 için yüzde 5'ten yüzde 4.4'e çekildi. Yatırımlar için bütçe açığının yüksek tutulduğu OVP'de bütçe açığının GSYH'ya oranı 2016 yılı için yüzde 1.6'ya, 2017 yılı içinse yüzde 9'a çıkarıldı.2016 yılı bütçe harcamalarında 10.6 milyar TL artış öngörülürken,17Ekim'de Meclis'e sunulması beklenen 2017 yılı bütçe büyüklüğü güncellenmiş rakamlarla 2016'ya göre yüzde 11 oranında artırılarak 645.1 milyar TL olarak belirlendi.

 • 3
 • 23
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı

Bütçe gelirlerinin yüzde 9.5 oranında artışla 598.3milyarTL olarak öngörüldüğü 2017 bütçesinde, vergi gelirlerinin yüzde 13.6 artışla 511.1 milyar TL'ye çıkması hedeflendi. Bütçe açığının yatırımlar için artırıldığı OVP'de, bütçe açığı hedefi 2016 yılı için34.6 milyarTL'ye, 2017 yılı için 46.9 milyar TL'ye çıkarıldı.Böylece 2017 yılı bütçesinde harcamaların yüzde11 artarak 64 milyar TL, bütçe gelirlerinin yüzde 9.5 artışla 51.8 milyar TL,bütçe açığının ise yüzde 35.5 artarak 12.3 milyar TL tutarında gerçekleşmesi öngörüldü. Enflasyon hedefinin 2016 yılında yüzde 7.5 düzeyi korunurken, 2017 yılı enflasyon hedefi yüzde 6.5 olarak belirlendi. 2016 yılında ciddi olumsuzlukların yaşandığı turizm ve ihracat sektöründe hedefler aşağı yönlü güncellendi. 2016 yılı özelleştirme geliri hedefi ise 10.8 milyar TL'den 15 milyar TL'ye çıkarılırken, 2017 yılı özelleştirme hedefi 13 milyar TL olarak belirlendi.

 • 4
 • 23
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı

İSTİKRARLI BÜYÜME ARTIRILACAK

2017-2019 Orta Vadeli Program ve 2017-2019 Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) 6 Ekim tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2017- 2019 OVP'nin temel amacı istikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek, cari açıktaki azalma eğilimini korumak,ekonominin rekabet gücünü, istihdam ve verimlilik seviyesini artırmak,mali disiplinin kalitesini artırmak ve kamu maliyesini güçlendirmek olarak belirlendi. 3 yıllık program döneminde büyüme stratejisi, "beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması,fiziki altyapının güçlendirilmesi, kurumsal kalitenin iyileştirilmesi olmak üzere 5 temel eksen üzerine oturtuldu.

 • 5
 • 23
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı

İHRACAT PRİMİ

Yeni OVP'ye göre Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programı etkin bir şekilde uygulanmaya ve takip edilmeye devam edilecek.Buna ilave olarak 2017-2019 dönemini kapsayan öncelikli düzenleme ve uygulamalarda hayata geçirilecek. Bu uygulamaların başında iş uyuşmazlıklarının arabuluculuk müessesesi ile çözülmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gelecek. OVP'ye göre bilirkişilik müessesesi ve noterlik sistemi yeniden yapılandırılacak. Yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Finans ve bilişim başta olmak üzere ihtisas mahkemeleri hayata geçirilecek.Rekabet Kurumu'nun vermiş olduğu kararlara yönelik uzlaşma müessesesi kurulacak. Firmalara ihracat artış oranına göre prim desteği verilecek.

 • 6
 • 23
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı
İşte hükümetin 3 yıllık yol planı

ESNAFA KOLAYLIK

İstanbul Finans Merkezi Kanunu çıkarılacak. Küçük esnafın işyeri açmasına yönelik bürokratik işlemleri azaltacak düzenlemeler yapılacak. İşlemler tek bir merkezden ve makul bir zaman içerisinde ve bedelle yapılacak. Taşınır Rehni Kanunu çıkarılacak. Rehin sadece bina, arsa gibi varlıklardan oluşmayacak, bilgisayar, torna tezgahı veya herhangi bir değer, makinede teminat olarak kabul edilecek. Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunları yasalaştırılacak. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına yönelik düzenleme hayata geçirilecek. Mesleki ve teknik eğitim reformu yapılarak ekonominin üretim gücü ve niteliği artırılacak. Patent Kanunu hayata geçirilecek. Sanayide yerli üretimi kamu alımları yoluyla destekleyecek programlar uygulamaya koyulacak.Sağlık endüstrilerinin yerlileştirilmesine yönelik programlar hayata geçirilecek. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. Enerji verimliliğini artıracak uygulamaları yaygınlaştıracak programlar başlatılacak. Geniş bant altyapısı yaygınlaştırılacak.

BİZE ULAŞIN