Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Üretime reform geliyor

 • 1
 • 27
Üretime reform geliyor
Üretime reform geliyor

ÜRETİME REFORM GELİYOR

Para Dergisi / Hülya Genç

Yargı, eğitim, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, şeffaflık, iş gücü piyasası ve kamu maliyesi gibi alanlarda birçok reforma imza atan Hükümet, yeni dönemde yapısal reformlara devam edecek. Üç yıllık program döneminde ekonomi politikasının temel amacı makroekonomik istikrarın korunması, yurtiçi tasarrufların artırılması, özel yatırımlar kaynaklı büyüme yapısının özendirilmesi, üretim ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesi hedeflerine odaklanacak Hükümet, ekonomi alanında birçok yeni düzenlemeyi hayata geçirecek. Bu düzenlemeler arasında uzun süredir yasalaşması beklenen "Üretim Reform Paketi" de yer alacak. Üretim Reform Paketi taslağına göre özel endüstri bölgeleri kurulabilecek. Endüstri bölgelerinde "yönetim ve işletmeden sorumlu" anonim şirket statüsünde yönetici şirket kurulacak. Özel OSB'lerin kurulması, işletilmesi ile altyapı ve genel hizmet tesislerinin yapılması noktasında faaliyette bulunmak üzere Sanayi Gayrimenkul Yatırım A.Ş. kurulacak. Şirketin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak.

 • 2
 • 27
Üretime reform geliyor
Üretime reform geliyor

EKK'DA OVP ELE ALINDI

Hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında Orta Vadeli Program (OVP), Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) ve 2017 bütçesinin hazırlıkları yer alacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında 2017-2019 dönemini kapsayacak OVP ve 2017 bütçesi değerlendirildi. EKK'da 2016'nın makroekonomik gelişmeleri ve bütçesi ele alınırken, yeni OVP dönemi için makroekonomik hedef ve büyüklükleri ile alınacak politika tedbirleri tartışıldı. Toplantıda ayrıca kamu kesimi genel dengesi ve bütçenin temel büyüklükleri görüşüldü. Mevzuata göre üç yıllık perspektife sahip, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliği taşıyan OVP ile gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren OVMP'nin Eylül'de açıklanmış olması gerekiyordu. Bütçe tasarısının ise 17 Ekim'e kadar Meclise sunulması gerekiyor.

 • 3
 • 27
Üretime reform geliyor
Üretime reform geliyor

REVİZYON BEKLENİYOR

Hükümetin en yetkili ağızlarından yapılan açıklamalara göre OVP'de büyüme başta olmak üzere bazı ekonomik hedeflerde revizyon bekleniyor. OVP'de bu yıl için yüzde 4.5 olarak hedeflenen büyümenin yüzde 4 bandında tutulmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, büyümenin dışındaki diğer makrolarda hedefe uzaklık noktasında bir problem görünmediğini vurgulayarak, "Hedefin bir miktar üzerinde cari açık gelebilir. Bir de büyümede. Onun dışındaki hedeflerde sıkıntı gözükmüyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise OVP'de hem bu sene hem önümüzdeki üç yıl için en iyi tahminlerin ortaya koyulacağını belirterek, "Büyümede bir miktar aşağı yönlü, cari açıkta bir miktar yukarı yönlü gibi değerlendirmeler yapılabilir ama nihai şeklini vermediğimiz için, bu konuda yorum yapmam doğru olmaz" dedi.

 • 4
 • 27
Üretime reform geliyor
Üretime reform geliyor

MÜJDELER ART ARDA GELDİ

Hükümet, geçen hafta vatandaşın yüzünü güldürecek adımları birbiri ardına attı. Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği kredi kartları ve kredilere yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bankalara verilen yapılandırma yetkisi ile 257 milyar TL'lik kredi borcu yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Vatandaşa diğer bir müjde ise Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, doğalgaz fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim uygulanacağını açıkladı. İndirim, tüketiciye ve sanayiciye yüzde 10 olarak yansıyacak. İndirimin hane halkının gelirine ekstra bir kaynak oluşturmasının yanı sıra sanayideki maliyetleri de düşürerek daha fazla rekabet sağlayacağına söyleyen Albayrak, doğalgazdaki indirimin enflasyon da dahil birçok alana zincirleme etkisi olacağına inandıklarını belirtti. Albayrak, elektrikte bir zam öngörmediklerini de açıkladı. Vatandaşı sevindiren diğer bir çalışma ise asgari ücretin bin 300 TL'nin altına düşmemesi için yapılan vergi düzenlemesi olacak. Hükümet, asgari ücretlinin ve aldığı maaşı bin 750 TL'ye kadar beyan edilen tüm ücretliler için asgari geçim indirimine ilave sağlayacak. Hükümetin, asgari ücrette vergi dilimine yönelik alınacak tedbirlerinin 1 milyar TL'lik ilave maliyet yaratması öngörülüyor.

Başbakan

 • 5
 • 27
Üretime reform geliyor
Üretime reform geliyor

VERGİ MUAFİYETİ

Taslağa göre sanayi yatırımları için verilen yatırım kredileri banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacak. Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden teknoloji geliştirme bölgeleri firmalarına, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanacak. Ancak bu şekilde ücret teşviki uygulanan personel sayısı, o firmada istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde 10'nu geçemeyecek.

 • 6
 • 27
Üretime reform geliyor
Üretime reform geliyor

YERLİ MALI ÖNCELİĞİ

Taslak ile ihalelerde yerli istekliler ile ilgili düzenlemelerde değişikliğe gidiliyor. Taslağa göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasında belirlenen malların ihalelerinde, yerli ve yabancı malı teklif eden istekliler lehine, teklifleri arasındaki farkın yüzde 15 oranına kadar olması durumunda yerli mali teklifi kabul edilecek. Yerli yazılım ürünleri için de bu zorunluluk uygulanacak. Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanlarına yerli malı olması şartı getirilebilecek.

 • 7
 • 27
Üretime reform geliyor
Üretime reform geliyor

SANAYİ GAYRİMENKUL YATIRIM ŞİRKETİ

Taslağa göre Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (SAGYAŞ) unvanı altında bir şirket kurulacak. SAGYAŞ'ın sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak. SAGYAŞ, özel OSB'lerin kurulması, işletilmesi ile altyapı ve genel hizmet tesislerinin yapılması, özel OSB'lerde yatırıma hazır sanayi parsellerinin üst ya
pılı veya üst yapısız satılması, kiraya verilmesi ve bu parseller üzerinde üst hakkı tesis edilmesi, OSB mülkiyetindeki üst yapılı veya üst yapısız parsellerin satın alınarak yatırımcıya arz edilmesi ve endüstri bölgelerinin işletilmesine ilişkin faaliyetler ile esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetleri yürütecek. SAGYAŞ, Bakanlığın uygun görüşü ile bu Kanunda ve esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için yurtiçinde ve dışında şirket ve ortaklıklar kurabilecek, kurulu bulunan şirketlere ortak olabilecek. SAGYAŞ'da, İş Kanunu'na göre personel istihdam edilecek.

BİZE ULAŞIN