Türkiye'nin en iyi haber sitesi

62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği

HSYK'nın 66 hakim savcıyı meslekten çıkarma kararında fetö analiz edildi, örgütün HSYK seçimlerine hazırlanırken bile ByLock kullandıkları, bunun yanısıra genel olarak Skype, Tango, Line, Kakaotalk, Whatsapp gibi chat programlarını da kullandıkları bildirildi.

 • 1
 • 37
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, 15 Temmuz askeri darbe girişimi ardından, FETÖ soruşturması kapsamında kurum içerisindeki yapılanma ve sonuçlarına ilişkin aldığı, 66 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasıyla sonuçlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, FETÖ yapılanması, devleti ele geçirme stratejisi ve planları, mali ve sosyal yapılanmanın tüm ayrıntılarına yer verildi. FETÖ yapılanmasının nasıl ortaya çıktığı ilk sinyallerinin ne zaman verildiği belirtilirken, söz konusu yapının 1966'da başladığına dikkat çekildi.

HSYK Genel Kurulu'nun FETÖ soruşturması kapsamında hazırladığı ve terörist örgüt hakkında geçmiş kararları özetleyip değerlendirdiği karar yayımlandı. Kararın gerekçesinde FETÖ ile ilgili soruşturma sürecinde elde edilen bilgi ve belgelere de yer verildi. FETÖ'nün HSYK'yı ele nasıl geçirdiği adeta kronolojik olarak anlatıldı.

 • 2
 • 37
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği

İŞTE FETÖ'NÜN ÖZETİ

Fethullah Gülen Örgütü'nün 15 Temmuz askeri darbe girişimi, "Yaklaşık yarım asırdır Türkiye'nin sosyo-politik gündeminde sözde dini referanslar üzerinden kendisine toplumsal ve kamusal bir varlık ve meşruiyet zemini inşa eden, sosyolojik bünyesi itibariyle mütesanit bir dokuya sahip olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, müntesiplerini ilgili yapıya tümden sadakat ilkesi çerçevesinde doktrine etmiş, yapı mensuplarının ahlâk ve hukukdışı her türlü eylemlerini mübah görmüştür" cümleleri ile özetlendi.

 • 3
 • 37
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği

SORULAR ÇALINDI MASUMİYET KARİNESİ ÇİĞNENDİ

15 Temmuz öncesi çeşitli zamanlarda yapılan sınavlarda soruların nasıl çalındığı, Ergenekon Balyoz gibi süreçlere atıfta bulunulan gerekçede, masum insanların hürriyetlerinin nasıl kısıtlandığı şöyle dile getirildi:

MİSTİK BİR OTORİTEYE İNANMA...

"Mistik bir otoriteye (mehdilik) inanmışlıkla, yandaşları için merkezi sınavlarda soru çalma, masumiyet karinesini çiğneyerek, haklarındaki suçlamayı dahi bildirmeden insanları yıllarca ceza infaz kurumunda tutarak hürriyetlerini kısıtlaına şeklindeki eylemlerinde olduğu gibi kişi haklarını pervasız biçimde ihlal etme, kayırma, yalan söyleme, delil uydurma iftirada bulunma gibi ahlâk ve hukuk dışılıkları gerçekleştirmekte ve hedefleri uğruna suç işlemekte herhangi bir beis görmemişlerdir."

 • 4
 • 37
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği

 • 5
 • 37
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği


FETÖ REFLEKSİ: KAMUSAL ALAN...

Fethullah Gülen'in, talimatlar yoluyla kollektif bir şekilde mobilize olan, kamu erkinin kritik bürokratik alanları başta olmak üzere, kamusal alanı ele geçime refleksi ile hareket eden, mülkiye, adliye, emniyet, eğitim ve ordu içerisinde kendi özel hiyerarşisi ile illegal şekilde kadrolaşan, devletin tüm kurumlarına yerleştirdiği örgüt üyeleri ile devlet teşkilatını kendisine hizmet eder hale getiren devlet içinde ayrı bir devlet yapısı oluşturan örgüte verdiği talimatlar anlatıldı.

 • 6
 • 37
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği

HSYK'nın FETÖ soruşturması kapsamında alınan kararın gerekçesinde Fethullah Gülen'in devletin kurumlarına nasıl talimatları verdiği şöyle yer aldı:

"HİSSETTİRMEDEN ELE GEÇİRİN!"

"Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın; bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana damarlarında ilerleyin! Türkiye'deki güç ve kuvveti eephenize çekeceğiniz ana kadar her adım, erken sayılır. Adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır. Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesebatlarını gcliştirrneli esas ve zannediyomm iki yanlı olmaları itibariyle de sergileyecekleri performansta da daima takdir toplayacaklardır. Yani bu bizim cepheyi öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, biz bir taraftan çalışıp onların istifade edecekleri şekle getirmeliyiz, onu öyle formüle etmeliyiz, öyle tertip ve temkide tabi tutmalıyız. Yani siz hâkim değilsiniz başka kuvvetler var."

 • 7
 • 37
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği
62 Hakim Savcı'nın alınmasıyla ortaya çıkan FETÖ gerçeği

"ELE GEÇİRMEYİ BİR TEKVANDO OLARAK DÜŞÜNÜN"

HSYK Genel Kurulu'nun FETÖ gerekçesinde; Fethullah Gülen devlet kurumları içerisinde örgüt mensuplarına talimat ve direktif verirken, devlet kurumlarını ele geçirme yöntemini çeşitli spor oyunlarına benzeterek verdiği görüldü. Mücadeleyi "oyunlara" benzeten Gülen'in talİmatları şöyle yer aldı:

"Bu ülkede değişik kuvvetleri hesap edecek dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım... yani her şey bir oyundur. Kungfu gibi oyun, tekvando gibi bir oyun, judo gibi bir oyun her zaman insan hasmını yenmesi öyle yumruk vurup ycre sermesi gibi bir şey değildir, Bazen hasımdan kaçmak, bile çok önemli bir manevra... çok iyi bilecek, çok iyi planlayacak ona göre yüıüyeceksiniz. Kuvvet dengesi, olmadığı bir yerde kuvvete başvuracaksınız, teknik, taktik, yerine sizin kalbiniz önemlidir. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek, tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz! Bilhassa, haber alma hususunda her zaınan hasım cephenin çok önünde olunmalıdır."

BİZE ULAŞIN