Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?

 • 1
 • 26
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?

Allah, rahmeti gereği kullarını sürekli hidayet yolunda tutmak veya doğruya sevk etmek için tarihin başlangıcından itibaren her dönemde her mekâna peygamber göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Âdem'den (as) Hz. Muhammed'e (sas) kadar zikredilen peygamberlerin sayısı 25 ile sınırlı. Peki 25 peygamberi ne kadar tanıyoruz?

 • 2
 • 26
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?

ALLAH ONLARA BABALARI HZ. ADEM'İ PEYGAMBER OLARAK GÖREVLENDİRDİ

1.HZ. ÂDEM (AS):

Allahu Teâla, ilk insan Hz. Âdem'i topraktan yarattı. Yeryüzünün toprağından (edimü'l-ard) yaratıldığı için Âdem denildi. Hz. Âdem'le aynı nefisten benzer bir varlık olarak eşi Havva yaratıldı. Hz. Âdem ve Havva'nın doğan çocuklarıyla nesiller artmaya başladı. İlk ve en büyük sorun oğulları Kabil ile Habil arasında meydana gelen kıskançlık ve bunun sonucunda kardeşinin Habil'i öldürmesidir. Hz. Âdem'in çocukları olan insanların sayıları az ama sorunları büyük idi ve bu yüzden Allah onlara babaları Hz. Adem'i peygamber olarak görevlendirdi. Hz. Âdem'e 10 sahife indirildi.

 • 3
 • 26
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?

DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK İÇİN GÖNDERİLDİ

2.HZ. İDRİS (AS):

Hz. İdris (as), Hz. Şit'in oğlu ve Hz. Âdem'in torunu. Onun dönemindeki temel sorun, insanlarda doğruluk ve dürüstlüğün kalmaması. O, bu yüzden doğruluk ve dürüstlük sıfatları öne çıkarılarak görevlendirilmiş. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilk yazı yazanın olduğu rivayet ediliyor. Kendisine 30 sahife indirildi.

 • 4
 • 26
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?

KAVMİ ONU SAPKINLIKLA SUÇLADI OYSAKİ…

3.HZ. NUH (AS):

Hz. Nuh'un meskeni Irak'ta idi. Hz. Nuh'un zenginlik ve varlıklı bir kavim ile uzun ve çetin bir imtihanı oldu. Kavmi onu sapkınlıkla suçladı. Allah, Hz. Nuh'a dikilmiş ve yetişmiş olan ağaçları kesip gemi yapımında kullanılmasını emretti. Gemi yapımı tamamlandığında Allah, ailesini ve inananları ve her canlıdan bir çifti gemiye almasını emretti. Kırk gün yağmur yağdı. Seller yeryüzünde taşmadık aşmadık yer bırakmadı. Hz. Nuh ve gemidekiler dışında yeryüzünde bulunanların hepsi tufanda boğulup helak oldu. Nuh'un gemisi, hiç durmadan 6 ay su üzerinde dağlar gibi dalgalar arasında akarak dünyanın her tarafını dolaştı. Büyük bir tufandan sonra gemi Cudi Dağı'nın eteğine yanaştı. Tufandan sonra dünya yeniden kurtulmuştu. Bu yüzden Hz. Nuh'a ikinci Âdem deniliyor. Tarihi kaynakların bildirdiğine göre tufan sona erip Hz. Nuh (as) yakınındakiler gemiden indiklerinde insanlar kırk erkek ve kırk kadından oluşuyordu.

 • 5
 • 26
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?

CÖMERT VE ŞEFKATLİ, YOKSULLARA BOL BOL SADAKA VERİRDİ

4.HZ. HUD (AS):

Hz. Hud, İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiş. Tufandan sonra gönderilen peygamberlerin ilklerinden. Peygamber olarak gönderildiği kavim olan Ad, bugün Yemen'de Hadramevt'in kuzeyine denk düşen bir bölgede yaşamaktaydı. Hz. Hud (as) zühd, takva ve ibadet ehli idi. Cömert ve şefkatli, yoksullara bol bol sadaka verirdi.

 • 6
 • 26
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberi ne kadar tanıyorsunuz?

DEVESİNİ ÖLDÜRDÜLER VE İMTİHANI KAYBEDİP HELAK OLDULAR

5.HZ. SALİH (AS):

Hz. Salih, İsa (as) gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdi. Hz. Salih, dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiş. Semud kavmi kendilerine imtihan olarak gönderilen Hz. Salih'in devesini öldürdüler ve imtihanı kaybedip helak oldular.

BİZE ULAŞIN