Türkiye'nin en iyi haber sitesi

FETÖ, Hıristiyan tarikatlar gibi

25 Aralık kumpası iddianamesinde iddianameyi kaleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar, FETÖ'ye yönelik ilginç tespitlerde bulunuyor. Mesela iddianamenin ilk bölümünde Gülen gurubunun Opus Dei Tarikatı ve Moon Tarikatı şaşırtıcı benzerliklerini sıralıyor.

Giriş Tarihi: 3.10.2015 17:46 Güncelleme Tarihi: 3.10.2015 18:12
FETÖ, Hıristiyan tarikatlar gibi

İddianamede şu ilginç tespitler yeralıyor:

OPUS DEI TARİKATI: Kurucusu Madrid'li bir Katolik papazı Josemaia Escriy de Balagar. Opus Dei kelime anlamı "Tanrı'nın İşleri"
MOON TARİKATI: Kurucusu önceleri Budist, sonradan papaz olan Sun Myung Moon. Moon, 1954 yılında K.Kore'den kaçarak, G.Kore'ye yerleşti ve tarikatını da burada kurdu. Moon Tarikatı'nın resmi adı "Birleştirme Kilisesi"dir. 1951 ABD müdahalesinin hemen ardından kurulmuştur. Bugün G.Kore nüfusunun yaklaşık %40' ını Budistlikten Hristiyanlığa devşirmiştir.

GÜLEN HAREKETİ: 1966 yılında İzmir Kestanepazarı'nda kuruldu. Opus Dei'nin kurucusu Papaz Ecsriya'nın aslı Hristiyan değildir. Yahudi engizisyonu yapıldığı dönemde Hristiyanlığa geçmiş aslen gizli Yahudi olan bir aile kökeninden geliyor. Çalışma bölgesi Hristiyan alemidir. Moon Tarikatı kurucusu Moon'un da aslı Budisttir. Çalışma alanı Budist inancın yaygın olduğu Asya ve Pasifiktir. Gülen'in çalışma alanı İslam coğrafyasıdır.

MERKEZLERİ ABD
Her üç tarikatın koordine edildiği merkez Amerika, hizmet ettikleri merkez de dünyadan dinler arası diyalog iddiasıyla bir yeni yapılanmadır. Bir başka benzerlik de üçünün de ABD'de ikamet etmeye başlamalarıdır. Moon, 1959 yılında ABD'ye yerleşmiştir. Gülen, 1999 yılında ABD'ye yerleşmişken, Opus Dei kurucusu Papaz Escriya ise sürekli ABD'de bulunmuştur.

İspanya'da Papaz Escriva, Franco diktatörlüğünün sağ koluydu. Opus Dei Tarikatı'nın lideri Escriva, Franco'nun 35 yıllık diktatörlüğü ile işbirliği içinde olmuştur. Moon tarikatının ortağı ise CIA'nın kurduğu Kore'deki CIA'nın temsilcisi Albay Bo Hi Pak'da dır. Bo Hi Pak da, Moon Tarikatının en güçlü üyesidir. O'nun aracılığıyla Güney Kore askerî vesayete alınmıştır.

YEŞİL KUŞAK PROJESİNE HİZMET
Üç tarikatın ortak bir marifeti de Yeşil Kuşak Projesine hizmet etmeleridir.
Gülen ise 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat askerî darbelerinin baş destekçisi oldu. Komünizme Karşı Mücadele Derneklerinin Erzurum ile İzmir şubelerini ilk kuran kişidir. Kenan Evren için "Kenan Evren Cennetliktir. Kucaklayan ve kutsal kurtarıcı bir melektir" demiştir.

12 EYLÜL'E ÖVGÜ
12 Eylül faşizmini şu sözleriyle meşrulaştırmaya çalışır. "Asker tam zamanında yetişmese bütün millet olarak inkisar içinde ağlamaktan başka çaremiz kalmayacaktı". Ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz". (Sızıntı, Ekim 1980, sayı:21)

FAALİYET ALANLARI DA BENZER
Opus Dei Tarikatı'nın beş kıtada 475 üniversite ve Yüksek Okulu ve 200 koleji var. 604 gazete ve dergiye sahip. 52 radyo ve televizyonu yayın yapıyor. Siyasi, askerî, polis, mali ve ticari alanlarda çok etkindir. Milyarlarca dolara hükmediyor. Opus Dei Tarikatı'nın Hristiyanların yaşadığı her ülkede sorumlu bir Kardinali bulunuyor.

Moon Tarikatı da benzer alanlarda faaliyet yürütüyor.
Gülen cemâatinin ise sadece Orta Asya'da dil merkezi, ilkokul, lise düzeyinde, dünya genelinde 1200-1300 arasında okulu var. Onlarca da üniversitesi var. Onlarca gazete ve dergi, radyo ile televizyon yayınına sahip. Yürütme, yasama, yargı, ordu, polis, eğitim, sağlık, ticaret, maliye vb. cemâatin hizmetindedir. Gülen Cemâatinin de Opus Dei Tarikatındaki gibi her ülkede bir sorumlusu vardır. Opus Dei'de ülke kardinali vardır Gülen Cemâatin de yerini ülke imamının almıştır. Opus Dei Tarikatı ve Gülen Cemâati'nin üye tipi de aynıdır. Her iki yapıda da üç tip üye vardır.

EVLENMİYORLAR
Opus Dei'de birinci grup olarak adlandırılan "Numerarid" denilen üyeler hiç evlenmiyorlar. Opus Dei evlerinde yaşıyorlar. İhtiyaçları dışındaki tüm kazançlarını tarikata veriyorlar.Gülen Cemâati'nde "İmam" ve "İmame" olarak adlandırılan abi ve abla denilen üyeler de hiç evlenmiyorlar. Tarikat evlerinde yaşayıp, tarikatın hizmetindedirler. Tüm otorite onlardır. Yedi kişilik istişare grubu, kıta, ülke, bölge sorumluların bunları içinden seçiliyor.Opus Dei de ikinci üyeler "Sopranumerari" olarak adlandırıyorlar. Tam üyedirler. Fakat evleniyorlar. Tarikat evleri dışında yaşıyorlar. Aylık ödüyorlar. Gülen Cemâati'nde ise bu tip grup, Şakirt ve Şakirde diye adlandırılan cemâat içinde yetişip evlenenlerden oluşuyor. Cemâate tam üyedirler. Fakat maaşlarından belli yüzdeyi aylık olarak cemâate ödüyorlar.Opus Dei de üçüncü tip üyelere "cooperatori" deniliyor. Tarikatın gönüllü yardım ve eğitim kuruluşlarında yer alıyorlar.Gülen Cemâati'nde de bunlara ek olarak "himmet" adı altında yardımda bulunan ağırlıktaki üyeler ve destekçilerden oluşuyor. Moon Tarikatında ise tam tamamına Opus Dei gibi üyelikler vardır.

Bu üçlü kaynağı dışarda olan tarikatların propaganda ve örgütlenme çalışmalarını yürütürken kullandıkları kilit kavramlar da aynıdır. "Diyalog", "Hoşgörü," "Dinî Araştırmalar" ve "Sevgi".

MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
Üçünün ortak özelliği misyoner faaliyetleridir. Her üç tarikatın ABD'deki NED, CSIS ve CIA gibi istihbarat örgütlerince desteklenmektedir. "Papa'nın Kutsal Mafyası" Opus Dei'nin muazzam bir gücü var. Koyu Katolik olan Hristiyanların bünyesinde yer aldığı bir yapılanma Opus Dei. Papa 2 John Paul, icracılığının etkisini Opus Dei'ye borçlu olduğunu açıkça ifade etmekten çekinmemiş bir Katolik liderdir.

Dünya genelinde bilhassa üniversiteler, finans kuruluşları, finans birlikleri, devasa şirketler Opus Dei'nin müritleri ile dolu. Başarılı politikacılar, hâkim ve savcılar, parti ileri gelenleri, güçlü sanayici ve işadamları, Avrupa Birliği'nin muktedir parlamenterleri Opus Dei'nin çok sevdiği şahsiyetler arasında yer alıyor. Alman Hristiyan Demokratlar Partisi'nin önemli isimlerinden Kurt Malangre de yarım yüzyıla yakın bir süredir Opus Dei mensubu olduğunu gizlemiyordu. Almanya'da 2 bine yakın çekirdek Müridan kadrosu var Opus Dei Tarikatı'nın Bonn kentinde faaliyet gösteren "Öğrenci Temelli Kültür Birliği Studentische Kulturgemeinschaft" ve Münih'te faaliyet gösteren "Ren – Donau Vakfı – Rhein Donau Stiftung, tarikatın gelir kaynaklarındandır.Opus Dei'de tüm üyelerin ortak amacı bu dünyada bir Civitatea Dei (Tanrı Sitesi) yani teokratik(dinî) bir devlet kurmaktır. Opus Dei inananları, bir gün tüm dünyanın Hristiyan olacağına inanırlar. Gülen de "Vatikan'da ölmek istiyorum" mealinde bir mektubu Papaya göndermişti.

AHTAPOT GİBİ SARMAKTA
Tarikat dünya siyasetini tıpkı bir ahtapot gibi sarmakta. İngiltere Millî Eğitim Bakanı, Polonya hükûmetinde görev yapan 3 bakan, Perulu 2 bakan, ABD Anayasa Mahkemesi 'nin 2 yargıcı, Amerikan Kongresi 'nin onlarca üyesi, eski FBI Başkanı Louis Freeh ve Fox televizyonunun yorumcusu Robert Novak; Opus Dei müridi olduğunu gizlemiyor. Papaz Josemaria Escriva'nın Opus Dei (Opus Dey) örgütünün temelini oluşturan "rehber" kitabı "Yol" adını taşıyor. 1934 yılında yazılmış, 43 dile çevrilerek tüm dünyada 4,5 milyon satmıştır. Bu kitabın İngilizcesi, THE WAY. Fethullah Gülen'in İngilizceye çevrilen ilk kitabı da, dört ciltlik "Criteria, or lights of the Way" (İzmir, 1990)

BÜYÜK SERVET
Bugün Opus Dei'in büyük bir serveti, 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu vardır. CIA, Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Ligi'ni örgütledi. Moon Tarikatının dünyanın birçok yerinde vakıfları, işletmeleri, okulları, medya kuruluşları mevcut olup, fakir bir köylü çocuğu olan Sun Myung Moon bugün müthiş bir portföye sahiptir.

Myung Moon liderliğindeki tarikat, Kiliseleri birleştirmek (Unifi-cation Church) felsefesini yaymak amacıyla düzenlediği toplantılarda çeşitli ülkelerin tanınmış isimlerini bir araya getiriyor ve bu ülkelerde örgütlenmeye çalışıyor Tarikat, Hristiyanları birleştirmenin yanı sıra, Müslümanlarla Hristiyanları da birleştirmeyi gaye edindiği için İslami kesimi de hedef kitle seçiyor. Türkiye'deki ilk girişimleri de bu amaca uygun olarak "Dinî Araştırmalar" "Hoşgörü" "Diyalog" görüşmeleri adları altında, Türkiye'den özellikle dinî çevreden çok aşina isimler tarikatın toplantılarına katılmıştır. ABD'de yapılan "Dinlerarası ilişkiler" toplantısına Türkiye'den 40 kadar ilahiyatçı katılıyor. Fetullah Gülen' in de savunduğu ana kavram "hoşgörü" ve "dinler arası diyalog". Dahası, Moon tarikatının başlattığı dinler arası diyalog girişimine Türkiye'den de Fetullah Gülen destek veriyor.
Papa ile görüşüp, yetkisinde olmamasına rağmen, "Harran da üç semavi dine din adamı yetiştirecek bir ilahiyat üniversitesi kurmayı teklif ediyor. Gülen, İstanbul'da izin verilmeyen ruhban okulunun Güneydoğu da açılmasını istiyor.

GÜLEN'İN CIA İLİŞKİLERİ
Fethullah Gülen'in CIA ile ilişkilerini sürdürmede en önemli örtülerinden biri, Dinler arası Diyalog oldu. Bu tarikatların hepsinin söylemi aynı: Dinler arası diyalog. Arap baharı ile Ortadoğu'ya ihraç edilmeye çalışılan Türkiye modeli demokrasi anlayışının temelinde de bu var. Gülen örgütünün, İsrail devletinin hayranı olduğu da bilinmektedir. Aynı ilişki moon tarikatında da görülür.

Körfez Savaşı'nda, Irak yönetiminin İsrail'e attığı Scud füzesi üzerine İstanbul'da verdiği vaaz ve döktüğü gözyaşları ve ettiği bedduaların kaseti, ülkede bir süre ciddi eleştiri nedeni yapılmıştı. Ayrıca Fetullah Gülen Uluslararası sularda İsrail Devletinin Gazze'ye yardım amacıyla giden gemiye düzenlemiş olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak ' otoriteden izin alınması gerekirdi' şeklinde beyanda bulunarak şehit edilen Türk vatandaşlarını suçlayıcı açıklama yapmıştır.

İsrail ile ilişki, ABD açısından kilit öneme sahip. Graham Fuller'in İslamcı hareketi konu alan "Kuşatılanlar" kitabında, İslamcı hareketlerin Batı ile entegrasyon için yapması gerekenlerin başında İsrail ile iyi ilişki geliyor.(Graham Fuller, I. O. Lesser, Kuşatılanlar, Sabah Kitapları, İstanbul, 1996, s.126.)

Gülen'in İslamcı kitleleri kendisinden soğutma tehlikesine karşın, Kudüs Başhahamı ile yakın ilişkisi ve cemâatin işadamları derneği ISHAD'in İsrail'le bağları, bu politikanın gereği olarak kuruluyor.

GÜLEN İÇİN ÖNEMLİ İSİM
Kasım Gülek ismi, Gülen için çok önemlidir. Zira kendisine açılan bütün yollara ilk adımı Kasım Gülek'in aracılığıyla atmıştır. Kasım Gülek'in vasiyeti üzerine cenaze namazı bizzat Fetullah Gülen tarafından kıldırılıyor. (Bkz. 01.09.1997 tarihli Zaman Gazetesi, 21.01.1998 tarihli Yeniyüzyıl Gazetesi) Gülen, 1992 yılında ABD'ye gittiğinde, Kasım Gülek'in Amerikan Ordusu'nda albay olarak görev yapan, daha sonra şüpheli bir şekilde ölen, baldızı Aylin Rodomisli aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini de bizzat kendisi söylüyor. Moon Mesihliğe soyunurken, Fetullah Gülen İslam temsilciliğine soyunmaktadır. Moon da, Gülen de Amerika'yı üs olarak seçmişlerdir.Fetullah Gülen bir açıklamasında Kasım Gülekle ilgili olarak
'Kasım Gülek Bey'in baldızı Amerika'daydı. Yani Pentagon'la irtibatları vardı. Eğer kendisine değişik platformlardan, Beyaz Saray'dan sormuşlarsa 'Bunlar nedir?' diye, o da 'Endişe edilecek bir şey yoktur' demiştir, referans vermiştir."

Gülen, 1 Eylül 1997 tarihli Zaman gazetesinde bu ilişkiyi şöyle açıklıyor:
"ABD'de görüştüğüm insanlardan biri Abramowitz'di. O, Türkiye'de bir zaman elçi olarak kalmıştı. Müşterek dostumuz Kasım Gülek Bey vardı. Onun vasıtasıyla gıyaben onu tanıyorduk…"Türkiye, şimdiye kadar çok ölüm-kalım krizlerine maruz kalmıştır. Bunu isterseniz bir kriz sayın ama bu millet bunu aşar dedim. Hatta bu ses, imkânı varsa Beyaz Saray'a kadar, Kongre'ye kadar, Pentagon'a kadar götürülmeli dedim."(Zaman gazetesi, 1 Eylül 1997)

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ, Hıristiyan tarikatlar gibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN