Memuriyet öncesi Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfında geçen hizmetler yıllık izinde sayılır mı?

Memuriyet öncesi 2005-2010 yılları arasında Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfında geçen hizmetlerin yıllık izine esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınması mümkün mü? Sabah Memurlar cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 16:20
Memuriyet öncesi Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfında geçen hizmetler yıllık izinde sayılır mı?

Soru: Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Memuriyet öncesi 2006-2009 yılları arasında Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfında geçen hizmetlerim yıllık izine esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınması mümkün mü?

MEVZUAT

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve
dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6.6.2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, "…Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir…" denilmektedir.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapmış oldukları hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde ne şekilde değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu Fıkraya göre, memuriyet dışında serbest olarak çalışılan veya resmi veya özel sektörde geçen süreler? Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı sürelerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, Mülga 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde? Yıllık izine esas hizmet süresinin tespitinde hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması sebebiyle, Devlet memurunun 2005-2010 yılları arasında özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfında geçen ve kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmeyen hizmet süresinin yıllık izine esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınamayacağı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Memuriyet öncesi Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfında geçen hizmetler yıllık izinde sayılır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN