Sabah memurlar: Derece yükselmesinden yararlanacak memurlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulaması nasıl yapılacak? Sabah memurlar sizlerden gelen soruları cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:53
Sabah memurlar: Derece yükselmesinden yararlanacak memurlar dikkat!

Soru: Devlet memuru olarak görev yapmakta iken personelimiz 2007 yılında istifa etti. Bu kişi 2015 yılında yeniden memuriyete girdi. Bu personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ilave derece yükselmesi uygulamasından yararlanabilmesi için gerekli sekiz yıllık hizmet süresinin hesabını nasıl yapacağız. Bu süre hesaplarken sürenin hangi tarihten itibaren başlatılması gerekir?

MEVZUAT

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ile değişik "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinde; "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır..." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, mezkur Kanuna 6111 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi ile eklenen "Geçiş hükümleri" başlıklı geçici 36 ncı maddenin (C) fıkrasında; "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır." hükmüne yer verilmek suretiyle, söz konusu maddenin yayımından önce son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hali olan; "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmünün uygulanacağı, 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibariyle de altı yıldan daha az süreli sicil notu ortalaması veya son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar hakkında artık geçici 36/C fıkrasının uygulanacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 6111 sayılı Kanunun "Yürürlük" başlıklı 215 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan; "Bu Kanunun; … j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca, anılan Kanunun 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde değişiklik yapan 100 üncü maddesi 25/02/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmünü açıklamak ve uygulama birliğini sağlanması amacıyla 139 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 16/08/1995 tarihli ve 22376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğ'in 4 üncü maddesinde; "Devlet memuru iken askerlik, emeklilik, görevden çekilme, çekilmiş sayılma, aylıksız izin vb. nedenlerle görevlerinden ayrılıp daha sonra yeniden göreve başlayanların altı yıllık sicil notunun tespitinde, sicil raporunun tanzim edilmediği yıl veya yıllar dikkate alınmayacak, göreve ara vermeden önce tanzim edilen sicil raporları da dikkate alınmak üzere altı yıllık sicil raporlarının tamamlanması beklenecektir…" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Devlet memuru olarak görev yapmakta iken son beş yıllık sicil notu ortalaması 90 puan üzeri olan, 2007 tarihinde istifa eden ve 2015 tarihinde yeniden Devlet memuru olarak atanan personelinin , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6111 sayılı Kanunla değiştirilmiş 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden sonra göreve başlaması sebebiyle, ilave derece yükselmesi uygulamasından yararlanabilmesi için gerekli sekiz yıllık hizmet süresi hesabının 2015 (ilave kademe hak ediş tarihi) göreve başlayış tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Derece yükselmesinden yararlanacak memurlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN