Ahfeş el-Asgar Kimdir, Tarihteki Önemi Nedir?

849’da Bağdat’ta doğdu

Bunun üzerine İbn Mukle vezir ile görüşerek fakihlere yapıldığı gibi Ahfeş'e de yardım edilmesini ister. Fakat vezir kalabalık bir topluluğun önünde İbn Mukle'ye hakaret ederek onu kovar. Durumu öğrenen Ahfeş âni bir kalp krizi ile ölür. Talebesi Merzübânî'nin ifadesine göre Ahfeş, gerek rivayet gerekse nahiv ilmi konusunda pek bilgili olmadığı gibi şair de değildi. Kendisine nahiv meseleleriyle ilgili bir soru sorulduğu zaman canı sıkılır, hatta ısrarla bir şey soranı yanından kovardı. İbnü'r-Rûmî'nin onun hakkındaki hicviyeleri meşhurdur. Fakat mizahtan hoşlanan Ahfeş kendisi hakkındaki bu hicivleri kaydeder ve ezberlemeye çalışırdı. Onu kızdıramadığını gören İbnü'r-Rûmî'nin sonunda Ahfeş'i hicvetmekten vazgeçtiği rivayet edilir.

Sîbeveyhi'nin ünlü el-Kitâb'ını şerheden Ahfeş'in Kitâbü'l-Envâʾ, Kitâbü'l-Vâḥid ve'l-cemʿ, Kitâbü't-Tes̱niye ve'l-cemʿ, Kitâbü'n-Nevâdir, Kitâbü'l-Cerâd, Kitâbü'l-Mesâʿiyye, Taʿlîḳāt ʿalâ Kitâbi'n-Nebât li'l-Asmaʿî; Dârâtü'l-ʿArab; Kitâbü'l-Emâlî ve el-Müheẕẕeb gibi eserlerinin adlarına kaynaklarda rastlanmaktadır.

Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA