Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"1922'de Türk ordularının zaferi neticesi Anadolu'daki emelleri gerçekleşmeyen İngiltere'nin Türk düşmanı olarak bilinen Başbakanı Lloyd George, Parlamento'da kendisine yöneltilen suçlama ve ağır eleştirileri şöyle cevaplandırmıştı..
'Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dâhi çağımızda 'ne nasip oldu. 'in dehasına karşı elden ne gelirdi."
Atatürk'ü Anma Günü'nde, tüm dünyada onun hakkında, yaşarken, ölümünde ve arkasından yazılan ve söylenenlerden bir derlemeyi sizlere sunuyorum. Onu anmanın en güzel, en anlamlı yolu bu olacak!."
...diye başlamıştık dün, Atatürk'ün ölümünden sonra nerdeyse tüm dünyada ardından söylenen ve yazılanlardan oluşan derlememize.. Ama yeter mi? Sayfalar yeter mi? Bugün de devam ediyorum. Bugün de köşemin tamamını Mustafa 'e ayırarak devam ediyorum..

***

"Uzun bir yol aşılmış, yüce bir eser ortaya konmuş, bir çok zafer elde edilmiştir. Bütün bunlar Atatürk'ün eseridir."
(Polanya, Kurjer Warzavski Gazetesi)

***


"O, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir.
Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hind Müslümanları bugünkü durumlarına hâlâ razı olacaklar mı?"
(Muhammet Ali Cinnah, Pakistan Cumhurbaşkanı, 1954)

***

"Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik."
(İkbal, Pakistan Millî Şairi)

***

"Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O; büsbütün başka bir insandı."
(El-Mısri Gazetesi, Mısır, 1938)

***

"Yüzyılımızda, 'olmayacak hiçbir şey yoktur' şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur."
(Macar Gazetesi)

***

Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.
(An Nahar, Beyrut)

***

"Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider."
(The Japan Chronicle, Kobe)

***

"Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandan kişiliği ve eşi görülmemiş bir karakter örneğidir."
(Comte Carlo Sforza, İtalya Eski Dışişleri Bakanı)

***

"Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı."
(F. Perrone Di San Martino, İtalyan Yazarı)

***

"Modern Türkiye'nin yaratıcısı Kemal Atatürk'ün eserleri, memleketi için yaptıkları İsveç'te çok iyi bilinmektedir. Atatürk'ün liderliği altında Türkiye'nin kalkınmasını, fevkâlâde ileri hamlelerini hayranlıkla takibettik."
(Erlander, İsveç Başbakanı)

***

"Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur."
(Ben Gurion, İsrail Başbakanı, 1963)

***

"Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte, gerçekten eşi olmayan bir olaydır."
(İngiliz, Daily Telgraph Gazetesi)

***

"Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk." (Bayan Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı)

***

"Denilebilir ki onsuz, İslâm alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti."
(Fransız, Berthe Georges-Gaulis)

***

"Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı.
Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felâketinin içine sürüklemişlerdir."
(Fransız Gazetesi Sanerwin)

***

"Tarih çok büyükler gördü. İskenderler'i, Napolyon'ları, Washington'ları gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı."
(L'Illustration, Fransa)

***

"Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir."
(National Tidence Gazetesi, Danimarka, 11 Kasım 1938)

***

"Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal'i mutlaka kıskanırdı."
(Tchang Yang Yee Pan Gazetesi, Çin, 1958)

***

"Atatürk, bütün Asya kıtasının Ata'sıdır."
(Çin Gazetesi)

***

"Biz Çinliler, hepimiz bu yasa katılıyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen Büyük Ata'sının ölümü, yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır."
(Çin Basını)

***

"Hiçbir ülke, Atatürk'ün Türkiye'sinin gördüğü değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir.
Bugünün Türkiye'sinin tarihi Mustafa Kemal'in tarihidir."
(Dness Gazetesi, Bulgaristan, 11 Kasım 1938)

***

"Türkiye'nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir. Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür."
(Libre Belgique /Belçika Gazetesi)

***

"Bir yenilginin uçurumuna düştüğü halde, ilkin neticesiz sanılan İstiklâl Mücadelesini yapan Türk Milleti, önünde saygıyla eğilmeden bu satırlara son veremez. Zafer neşesiyle kendinden geçmiş bir diplomasinin kararını 'hayır' diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak örneğini biz Almanlar, Türklere borçluyuz."
(Alman Askeri Dergisi Vissen Und Vehr)

***

"Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sormuştum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söylemişti.
Benim üzüntüm iki türlüdür; önce böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm.
İkinci üzüntüm ise, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.
(Franklin D. Roosevelt. ABD Başkanı)

***


Mustafa Kemal olmak...

Yıl 1934, o dönemde Bakanlığı Ulus'tadır. Bakan ise Niğdeli Abidin Özmen'dir.
Bakan, makamında çalışmaktadır. Kapı çalınır.
Bakanın gür sesi "Giriniz" der.
Atatürk'ün yaverlerinden biri, yanında iki çocukla girer.
Konuklara yer gösterir bakan ve yaverin getirdiği zarfı açar.
Atatürk'ten gelen bir mektuptur bu:
"Bay Abidin Özmen, Milli Eğitim Bakanı..
Yaverimle size iki fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyorum. Bu çocukları, uygun göreceğiniz, bir liseye parasız yatılı olarak yerleştirin.." Bu, Atatürk'ün emridir. Kesinlikle yerine getirilecektir.
Bakan Özmen, Ortaöğretim Genel Müdürü'nü çağırtır ve talimat verir..
"Yaver Bey'in yanındaki bu iki çocuğu alını.
Haydarpaşa Lisesi'ne paralı yatılı olarak kaydını yaptırın. Her ikisi için de üçer yıllık paralı yatılı makbuzlarını 'Veli ve ödeyen' hanelerine 'Mustafa Kemal Atatürk' yazdırarak bana getirin." Bakanın emri yerine getirilir. Bakan Özmen de kısa bir mektup yazarak Atatürk'e yollar.
Mektup şöyledir..
"Muhterem ATATÜRK, Yaver Bey'le göndermiş olduğunuz iki çocuk hakkında emirlerinizi aldım.
Ancak, arkalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Atatürk gibi biri bulunduğu için; bu iki çocuğu fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme, hem yasalarımız, hem de mantığım izin vermedi.
Bu nedenle her iki çocuğun da kayıtlarını Haydarpaşa Lisesi'ne 'Paralı yatılı' olarak yaptırdım.
Çocukların üçer yıllık okul taksitlerine ait makbuzları ekte takdim ediyorum.." Atatürk bu mektup üzerine, Başbakan İsmet İnönü'ye telefon eder ve "Bak Senin Milli Eğitim Bakanın bana ne yaptı" diye olayı anlatır.
İnönü, Bakan'ı adına özür dilerken, Atatürk "Yok! Özür dileme" der.. "Çünkü ben çok memnun oldum. Keşke her devlet adamı bu medeni cesarete sahip olabilse ve doğruyu gösterebilse!."
(Tarihi değeri olan ve hiçbir yerde yayımlanmayan bu anının unutulup gitmesine gönlü razı olmayan Bakanın yeğeni yüksek mimar H.Rahmi Özmen 15.08.1985 günü bu mektubu gazeteci yazar Vahap Okay'a iletir. O da 15.09.1985'te gazetesinde yayımlar.)

***


Gidiyor!..

Gidiyor, rast gelemez bir daha tarih eşine;
Gidiyor on yedi milyon kişi takmış peşine!
Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla;
Gidiyor, göğsünü çepçevre saran bayrakla.
Gidiyor, izleri üstünde birikmiş yaşlar;
Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar.
Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi;
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meşalesi!
Yine bir devr açacakmış gibi en başta o var;
Haykıran seste o var, sessiz akan yaşta o var.
Siliyor ruhunun ulviliği fani etini, Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini.
Büyüyor, gökten inip toprağa yaklaştıkça;
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça.
Orhan Seyfi ORHON
(Atatürk'ün naşı, Dolmabahçe'den 'ya nakledilirken, yol kenarlarına koşanların duygularını bence en güzel anlatan bu dizeleri, Bandırma'da soba başında Babam'dan dinlemiştim ilk, bir gecesi.. Önce Bandırma ve Kilis'te ilk, sonra Antakya'da orta, sonra da Ankara'da lisede okurken, her 10 Kasım'da okulda yapılan anma törenlerinde de bu şiir hep okundu.
Babam 1954'te Ankara'ya geldikten sonra çeşitli gazetelere yazdı hemen her 10 Kasım'da.. Eski Türkçe, steno gibi hızlı yazıldığından, babam kurşun kalemle yazardı hep. Matbaalarda da eski Türkçe bilen bir eleman olurdu mutlak o devirlerde. Ben 1957'de gazeteci olup, daktiloya kavuşunca, babamın yazdıklarını ben dikte eder oldum.. Bu dizeleri babamdan dinleyerek, ya da yazarak, ve de her 10 Kasım'da okul bahçe ve salonlarında yaşayarak ezberledim yani.. Çok severim..)

***


Tebessüm
Yıl 1933.. Sohbetlerden birinde arkadaşlarından biri Atatürk'e "Paşam aman sağlığınıza dikkat edin. Eğer ölürseniz heykellerinizi kırar bu yobazlar. Hatta eserlerinizin hiçbiri ayakta kalmaz. Uzun yaşamaya bakmalısınız" der.
Gazi Mustafa Kemal gülerek cevap verir..
"Şunu unutmayınız ki devrimlerin ve Cumhuriyetin bekçisi Mustafa Kemaller on yaşlarına bastılar bile!"

Sevdiğim Laflar
"Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise, 'Başaracağım' diye başlayarak sonunda 'Başardım' diyenlerindir."
M. Kemal ATATÜRK

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
SON DAKİKA