Milât nedir?

Sözlükte “doğurmak” anlamına gelen vilâd (vilâdet) kökünden türeyen mîlâd “doğum vakti” demektir

Özellikle Hz. Îsâ'nın doğum gününü ve bununla ilgili hıristiyan yortusunu ifade etmek için kullanılır (el-Müncid, "vld" md.; İA, VIII, 311). Latince'de "doğum günü"nün karşılığı natalis olmakla birlikte Hz. Îsâ'nın doğumu için "doğum" mânasına gelen ve İngilizce'ye nativity şeklinde geçen nativitas kelimesi kullanılmaktadır.

İnciller'de Îsâ'nın doğduğu gün, ay veya yıl belirtilmemektedir. İlk hıristiyanlar da Îsâ'nın doğumundan çok ölümü ve tekrar dirilmesiyle ilgilendiklerinden bu günü kutlama veya hesaplama yoluna gitmemişlerdir (bk. NOEL). Îsâ'nın doğduğu yılın esas alınması suretiyle takvimin yeniden ayarlanması yaklaşık 527'de Papa I. John'un emriyle Dionysius Exiguus adlı Romalı bir keşiş tarafından gerçekleştirilmiştir. Başta İtalya ve İngiltere olmak üzere zamanla diğer Avrupa ülkelerine yayılan ve XI. yüzyıla gelindiğinde bütün Avrupa'da benimsenen bu sisteme göre zaman "milâttan önce" (Îsâ'dan önce) (BC, "before Christ") ve "milâttan sonra" (Îsâ'nın yılı) (Lat. AD, "anno Domini") şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Hıristiyan merkezli BC ve AD kısaltmaları yerine günümüzde özellikle yahudiler tarafından "bilinen devirden önce" ve "bilinen devir" mânalarına gelen BCE (before Common Era) ve CE (Common Era) kısaltmaları tercih edilmektedir. Bugünkü milât başlangıcı Dionysius'un yanlış hesaplamasından dolayı Îsâ'nın gerçek doğumundan en az dört yıl sonrasını göstermektedir (bk. ÎSÂ).

Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA