Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çankaya Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna eklenen 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı kanunla, 4 fakülte, 2 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve 4 araştırma-uygulama merkezi ile 1997-1998 öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.

Vizyon
Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan;
Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;
Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;
Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiyemizde öncülük eden;
Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
Vatanını, Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren;
Üniversite-Sanayi İşbirliği'ne önem veren;Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Üniversite olmaktır.
Misyon
Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; araştırma ve analitik düşünme
yeteneği gelişmiş; disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip;
yenilikçi ve yaratıcı; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken
ve başarılı, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.
İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek;
Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek;
Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak;
Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek;
Üniversite-Sanayi İşbirliği ve teknoloji transferi yoluyla bilgisini sanayi ve toplumla paylaşmak;Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmektir.
Fen-Edebiyat Fakültesi
*İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
*Matematik-Bilgisayar Bölümü
*Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
*Psikoloji Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
*Bankacılık ve Finans Bölümü
*İktisat Bölümü
*İşletme Bölümü
*Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
*Uluslararası Ticaret Bölümü
Mühendislik Fakültesi
*Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
*Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
*Elektrik ve Elektronik Mühendisligi Bölümü
*Endüstri Mühendisliği Bölümü
*İnşaat Mühendisliği Bölümü
*Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
*Makine Mühendisliği Bölümü
*Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Mimarlık Fakültesi
*İç Mimarlık Bölümü
*Mimarlık Bölümü
*Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Hukuk Fakültesi
*Hukuk
Enstitüler
*Fen Bilimleri Enstitüsü
*Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık
*Dış Ticaret
Adalet Meslek Yüksek Okulu
*Adalet Meslek Yüksekokulu

Bölüm Dışı Dersler Koordinatörlüğü
*Bölüm Dışı Dersler Koordinatörlüğü
İngilizce Hazırlık Sınıfı
*Hazırlık Sınıfı
BİZE ULAŞIN