Giriş Tarihi: 03.04.2024 00:00

T.C. KONYA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/154 Esas
İLAN

DAVALI : ŞİFASAN GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (V.N.8110151628)-Organize Sanayi Bölgesi Merkez/Karaman
Davacı Akm Bisküvi Çikolata Unlu Mamüller Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Davalılar Sümer Varlık Yönetimi Anonim Şirketi, Biska Biskuvi Çikolata Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hasat Pastacılık Attariye Gıda Otomotiv Ak. San. Tic. Ltd. Şti. ve Şifasan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan İstihkak'a ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğince; Mahkememizce yukarıda belirtilen adrese ve diğer adreslerinize duruşma gününü bildirir ihtarlı davetiye çıkartılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememizce açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde; Konya 8. İcra Dairesinin 2013/2461 Esas sayılı dosyası üzerinden müvekkili olan davacı Akm Bisküvi...Ltd.Şti.'nin işyerinde, 27/03/2023 tarihinde, Biska Bisküvi...Ltd.Şti., Hasat Pastacılık Attariye Gıda Otomotiv Ak. San. Tic. Ltd. Şti. ve Şifasan Gıda San..A.Ş.'nin borcundan dolayı istihkaklı şekilde haciz işlemi gerçekleştirildiğini, ilgili haciz mahallinin ve haczedilen mahcuzların müvekkiline ait olduğunu, icra dairesi tarafından haciz işleminin İİK.'nın 99. maddesine göre yapılması gerekirken söz konusu haciz işleminin İİK.'nın 96. ve 97. maddesi uyarınca yapıldığını ve müvekkiline dava açmak için 7 günlük süre verildiğini, bu durumun usul ve yasaya aykırı olduğunu, hacze konu mahcuzların müvekkili tarafından işletmenin devralındığı Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.'den satın alındığını bu satın alınmaya ilişkin faturayı dava dilekçesi ekinde sunduklarını, haciz zaptında ismi geçen Türker Bisküvi...şirketi ile müvekkili şirket arasında fason üretim sözleşmesi bulunduğunu, müvekkil ile bu şirket arasındaki ilişki de bu sözleşmeye dayandığını, haciz mahallinde bulunduğu belirtilen evrakların 3. Şahıs Hasan ÖNER'in şahsi bilgisayar ve evrakları arasından tespit edildiğini, dosya içerisinde alınmasına muvafakatlerinin bulunmadığını, müvekkili şirketin fason üretimini yaptığı tüm markalara ait ambalajları iş yerinde sergilediğini, hayatın olağan akışı çerçevesinde Kamil UYSAL'ın müvekkili şirkette müdür olarak çalışmasının normal olduğunu ve dava dilekçesinde anlattığı sair nedenlerle öncelikle icra memur muamelesi şikayetlerinin kabulüne, haczi yapılan mallar üzerindeki haciz işleminin kaldırılmasına ve istihkak iddialarının kabulüne ve davalı alacaklının %15'den aşağı olmamak üzere müvekkiline tazminat ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Anılan davanın duruşması 06/06/2024 günü saat 09:30'da yapılacaktır. Bu itibarla; dava dilekçesinin tarafınıza ilan yoluyla tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, verilen süre içinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve bu hususların ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02012362

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. KONYA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA