Giriş Tarihi: 15.05.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 07:31

MARDİN KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2013/135 Esas
KARAR NO : 2021/135
Davacı MEHMET ASLAN aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
1-) Asıl Davanın REDDİNE,
2-) Birleşen 1980/13E sayılı davanın REDDİNE ,
4-) Birleşen 1980/15E sayılı davanın REDDİNE ,
5-) Asıl ve Birleşen 1980/13E , 1980/14E , 1980/15E sayılı davalar konusu Mardin ili Nusaybin İlçesi Girmeli Mahallesi 110-97-98-99parsel sayılı taşınmazların tutanaklarındaki vasıf ve yüzölçümleri ile ile tespit tutanaklarının beyanlar hanesindeki şerhler baki kalmak üzere tespit gibi ; taşınmazların her birisi toplam 33122215526400 pay kabul edilerek;
910166400000 payının 288*****920 TC nolu Müzeyyen OĞUZ: Mehmet Emin Kızı
910166400000 payının 444*****722 TC nolu Ahmet Fikret GÖZÜ: Mehmet Emin Oğlu
910166400000 payının 538*****148 TC nolu Lütfiye DİNÇEL: Mehmet Emin Kızı
218439936000 payının 256*****176 TC nolu İlhem MUNGAN: Ahmet Hikmet Kızı
469365811200 payının 444*****970 TC nolu Hikmet Bülent GÖZÜ: Ahmet Hikmet Oğlu
218439936000 payının 444*****544 TC nolu Vedat GÖZÜ: Ahmet Hikmet Oğlu
227541600000 payının 444*****608 TC nolu Muhibe GÖZÜ: Abdülkerim Kızı
170656200000 payının 444*****762 TC nolu Mehmet Emin GÖZÜ: Abdülhalik Oğlu
170656200000 payının 444*****044 TC nolu Aysu GÖZÜ: Abdülhalik Kızı
170656200000 payının 444****4628 TC nolu Müfit Mükerrem GÖZÜ: Abdülhalik Oğlu
170656200000 payının 443*****224 TC nolu Turgut Ersan GÖZÜ: Abdülhalik Oğlu
227541600000 payının 444****232 TC nolu Ayhan GÖZÜ: Ahmet Cevdet Kızı
227541600000 payının 444****490 TC nolu Ahmet Tuncay GÖZÜ: Abdülfettah Oğlu
227541600000 payının 365*****584 TC nolu Hafıza Cihan KARAYEL: Abdülfettah Oğlu
56885400000 payının 289*****398 TC nolu Aslıgül DİKTÜRK GÖZÜ: Ömer Nadi Kızı
85328100000 payının 156*****566 TC nolu Deniz GÖZÜ: Mehmet Fehmi Oğlu
85328100000 payının 583*****942 TC nolu Umut Öner GÖZÜ: Mehmet Fehmi Oğlu
455083200000 payının 362*****716 TC nolu Mehmet SAYGINER: İhsan Oğlu
455083200000 payının 473*****714 TC nolu Ayten meltemsaygıner evcil:İhsan Kızı
691353062400 payının 214*****292 TC nolu Makbule AYDIN: Cidan Kızı
691353062400 payının 264*****754 TC nolu Şeyhmus AYKUT: Cidan Oğlu
691353062400 payının 206*****158 TC nolu Rifa ÖZÇELİK: Cidan Kızı
942278937600 payının 264*****828 TC nolu Hasan AYKUT: Cidan Oğlu
691353062400 payının 264*****982 TC nolu Abdurrahman AYKUT: Cidan Oğlu
691353062400 payının 264*****036 TC nolu Ferhan AYKUT: Cidan Oğlu
240470630400 payının 206*****564 TC nolu Musa ÖZÇELİK: Abdullah Oğlu
138270612480 payının 592*****606 TC nolu Sittiye DİNÇ: Süleyman Kızı
138270612480 payının 258*****628 TC nolu Salih DİK: Süleyman Oğlu
138270612480 payının 258*****782 TC nolu Nezir DİK: Süleyman Oğlu
138270612480 payının 607*****334 TC nolu Hori AKDENİZ: Süleyman Kızı
138270612480 payının 257*****388 TC nolu Mehmet Cevat DİK: Süleyman Oğlu
172838265600 payının 263*****132 TC nolu Şerife AYKUT: Hüseyin Kızı
172838265600 payının 263*****296 TC nolu Mehmet Şefik AYKUT: Hüseyin Oğlu
172838265600 payının 263*****350 TC nolu Şerife AYKUT: Hüseyin Kızı
172838265600 payının 263*****414 TC nolu Şefik AYKUT: Hüseyin Oğlu
467067955200 payının 422*****482 TC nolu Nafye AKSÜNGÜR: Yusuf Kızı
467067955200 payının 414*****860 TC nolu Naile HASAN: Yusuf Kızı
467067955200 payının 591*****290 TC nolu Beyreta DİNÇ: Yusuf Kızı
467067955200 payının 422*****838 TC nolu Fikriye AYKUT: Yusuf Kızı
467067955200 payının 414*****056 TC nolu Ziver AYKUT: Yusuf Oğlu
467067955200 payının 257*****808 TC nolu Tenzire DİK: Yusuf Kızı
467067955200 payının 456*****972 TC nolu Emine AKTAN: Yusuf Kızı
467067955200 payının 414*****110 TC nolu Hikmet AYKUT: Yusuf Oğlu
467067955200 payının 607****068 TC nolu Hikmiye İNCE: Yusuf Kızı
166479667200 payının 413*****088 TC nolu Ramazan ÇALIŞKAN: Mehmet Oğlu
118974105600 payının 411*****194 TC nolu Selma ÖZÇELİK: Osman Kızı
118974105600 payının 177*****556 TC nolu Süheyla PAK: Osman Kızı
118974105600 payının 251*****188 TC nolu Sultani ÇİÇEK: Osman Kızı
118974105600 payının 414*****348 TC nolu Filiz AYKUT: Osman Kızı
118974105600 payının 414*****878 TC nolu Abdullah AYKUT: Osman Oğlu
118974105600 payının 413*****974 TC nolu Abdulkadir AYKUT: Osman Oğlu
118974105600 payının 413*****028 TC nolu Selva ASLAN: Osman Kızı
118974105600 payının 413*****182 TC nolu Abdurrahman AYKUT: Osman Oğlu
118974105600 payının 413*****494 TC nolu Yasemin YEŞİLMEN: Osman Kızı
118974105600 payının 413*****558 TC nolu Mehmet AYKUT: Osman Oğlu
118974105600 payının 413*****622 TC nolu Abdurrahim AYKUT: Osman Oğlu
86708160000 payının 414*****076 TC nolu Hediye AYKUT: Carullah Kızı
47544974400 payının 414*****130 TC nolu Yusuf AYKUT: Nasrettin Oğlu
47544974400 payının 414*****204 TC nolu Feves AYKUT: Nasrettin Oğlu
47544974400 payının 414*****368 TC nolu Fethi AYKUT: Nasrettin Oğlu
47544974400 payının 414*****422 TC nolu Mehmet AYKUT: Nasrettin Oğlu
47544974400 payının 414*****586 TC nolu Ali AYKUT: Nasrettin Oğlu
47544974400 payının 414*****650 TC nolu Adnan AYKUT: Nasrettin Oğlu
47544974400 payının 414*****714 TC nolu Hatice AYKUT: Nasrettin Kızı
47544974400 payının 413*****310 TC nolu Hasine DOĞAN: Nasrettin Kızı
33361996800 payının 417*****450 TC nolu Anot SADAY: Hasan Kızı
33361996800 payının 377*****068 TC nolu Müzeyyen SAVCI: Hasan Kızı
33361996800 payının 417*****514 TC nolu Selamet SADAY: Hasan Kızı
33361996800 payının 417*****676 TC nolu Emine SADAY: Hasan Kızı
33361996800 payının 207*****668 TC nolu Hacire ÖZTÜRK: Hasan Kızı
33361996800 payının 417*****894 TC nolu Münevver SADAY: Hasan Kızı
33361996800 payının 417*****968 TC nolu Muhammed SADAY: Hasan Oğlu
33361996800 payının 417*****012 TC nolu Feride SADAY: Hasan Kızı
33361996800 payının 416*****356 TC nolu Abdulselam SADAY: Hasan Oğlu
33361996800 payının 416*****574 TC nolu Hamza SADAY: Hasan Oğlu
33361996800 payının 416*****514 TC nolu Fatma DİK: Hasan Kızı
33361996800 payının 416****970 TC nolu İzzettin SADAY: Hasan Oğlu
33361996800 payının 415*****794 TC nolu Abdullah SADAY: Hasan Oğlu
33361996800 payının 415*****650 TC nolu Meryem YEŞİLOVA: Hasan Kızı
345023078400 payının 256*****176 TC nolu İlhem MUNGAN: Ahmet Hikmet Kızı
345023078400 payının 444*****970 TC nolu Hikmet Bülent GÖZÜ: Ahmet Hikmet Oğlu
345023078400 payının 444*****544 TC nolu Vedat GÖZÜ: Ahmet Hikmet Oğlu
118144266240 payının 105*****374 TC nolu Neşe ÖZDENER: Kevni Kızı
118144266240 payının 422*****024 TC nolu Nuray NEDİMOĞLU: Kevni Kızı
118144266240 payının 422*****608 TC nolu Murat Vahit NEDİMOĞLU: Kevni Oğlu
282906624000 payının 163*****264 TC nolu Nafye ŞİMŞEK: Sülo Kızı
282906624000 payının 394*****076 TC nolu Şeyhe ÇİÇEN: Sülo Kızı
282906624000 payının 447*****710 TC nolu Mehmet Salih KIZIL: Sülo Oğlu
282906624000 payının 447*****156 TC nolu Ramazan KIZIL: Sülo Oğlu
282906624000 payının 447*****220 TC nolu Mehmet Selim KIZIL: Sülo Oğlu
282906624000 payının 474*****530 TC nolu Ayhan TAN: Sülo Kızı
282906624000 payının 397*****864 TC nolu Kesuma DOĞAN: Sülo Kızı
282906624000 payının 447*****384 TC nolu Daham KIZIL: Sülo Oğlu
282906624000 payının 447*****448 TC nolu Nazım KIZIL: Sülo Oğlu
282906624000 payının 394*****264 TC nolu Hayriye DUMAN: Sülo Kızı
282906624000 payının 153*****444 TC nolu Şükran OZAN: Sülo Kızı
282906624000 payının 447*****894 TC nolu Hasan KIZIL: Sülo Oğlu
40415232000 payının 447*****948 TC nolu Hamit KIZIL: İzzettin Oğlu
40415232000 payının 447*****092 TC nolu Celal KIZIL: İzzettin Oğlu
40415232000 payının 391*****154 TC nolu Lama DEMİREL: İzzettin Kızı
40415232000 payının 446*****990 TC nolu Cemal KIZIL: İzzettin Oğlu
40415232000 payının 446*****044 TC nolu Yaşar KIZIL: İzzettin Oğlu
40415232000 payının 625*****338 TC nolu Sevim ARDİL: İzzettin Kızı
40415232000 payının 253*****028 TC nolu Seyyide SİS: İzzettin Kızı
23575552000 payının 496*****602 TC nolu Abdulkadir ACAR: Naif Oğlu
23575552000 payının 503*****942 TC nolu Cahize YETİK: Naif Kızı
23575552000 payının 496*****766 TC nolu Osman ACAR: Naif Oğlu
23575552000 payının 496*****820 TC nolu Adnan ACAR: Naif Oğlu
23575552000 payının 457*****510 TC nolu Azize ARSLAN: Naif Kızı
23575552000 payının 496*****276 TC nolu Edibe ACAR: Naif Kızı
23575552000 payının 496*****330 TC nolu Mahsum ACAR: Naif Oğlu
23575552000 payının 496*****494 TC nolu Fikret ACAR: Naif Oğlu
23575552000 payının 495*****872 TC nolu Şahbettin ACAR: Naif Oğlu
23575552000 payının 335*****522 TC nolu Meryem ACAR: Naif Kızı
23575552000 payının 495*****154 TC nolu Zeynep ACAR: Naif Kızı
23575552000 payının 495*****228 TC nolu İsmail ACAR: Naif Oğlu
53044992000 payının 447*****676 TC nolu Besne KIZIL: Gevriye Kızı
20896512000 payının 158*****674 TC nolu Leyla CENGİZ: Osman Kızı
20896512000 payının 447*****502 TC nolu Azize ERGÜN: Osman Kızı
20896512000 payının 447*****730 TC nolu Mehmet Zeki KIZIL: Osman Oğlu
20896512000 payının 446*****272 TC nolu İlhan KIZIL: Osman Oğlu
20896512000 payının 446*****336 TC nolu Katibe KIZIL: Osman Kızı
20896512000 payının 446*****128 TC nolu Erol KIZIL: Osman Oğlu
20896512000 payının 446*****292 TC nolu Muzaffer KIZIL: Osman Oğlu
20896512000 payının 446*****410 TC nolu Gülistan KIZIL: Osman Kızı
20896512000 payının 446*****084 TC nolu Habil KIZIL: Osman Oğlu
20896512000 payının 446*****594 TC nolu Metin KIZIL: Osman Oğlu
20896512000 payının 445*****5610 TC nolu Göksel KIZIL: Osman Oğlu
70726656000 payının 403*****336 TC nolu Hasan AYDIN: Ahmet Oğlu
19289088000 payının 403*****128 TC nolu Mahmut AYDIN: Hasan Oğlu
19289088000 payının 403*****292 TC nolu Abdullah AYDIN: Hasan Oğlu
19289088000 payının 245*****222 TC nolu Mülkiye EVREN: Hasan Kızı
19289088000 payının 403*****376 TC nolu Ğurbet AYDIN: Hasan Kızı
19289088000 payının 552*****974 TC nolu Emine KOK: Hasan Kızı
19289088000 payının 402*****774 TC nolu Veli AYDIN: Hasan Oğlu
19289088000 payının 402*****470 TC nolu Nurten ELÇİOĞLU: Hasan Kızı
19289088000 payının 402*****608 TC nolu Ramazan AYDIN: Hasan Oğlu
19289088000 payının 402*****064 TC nolu Evin ŞAHİN: Hasan Kızı
19289088000 payının 401*****388 TC nolu Dilan TAN: Hasan Kızı
19289088000 payının 401*****536 TC nolu Berivan ZİYANEK: Hasan Kızı
70726656000 payının 335*****368 TC nolu Cemal AL: Hasan Oğlu
35363328000 payının 435*****532 TC nolu Hatice AL: Cemal Kızı
35363328000 payının 334*****776 TC nolu Mehmet Mesut AL: Cemal Oğlu
35363328000 payının 334*****850 TC nolu Sadiye DÖNMEZ: Cemal Kızı
35363328000 payının 334*****424 TC nolu Melike AL: Cemal Kızı
35363328000 payının 333*****038 TC nolu Ezgi AL: Cemal Kızı
35363328000 payının 332*****966 TC nolu Muhammed Şeyhmus AL: Cemal Oğlu
16728391680 payının 559*****138 TC nolu Gülizar SEKİZKARDEŞ: Mithat Kızı
16728391680 payının 559*****366 TC nolu Faruk SEKİZKARDEŞ: Mithat Oğlu
4182097920 payının 558*****698 TC nolu Hatice SEKİZKARDEŞ: Fehmi Kızı
4182097920 payının 558*****198 TC nolu Mithat Özgür Sekizkardeş: Mehmet Tevfik Oğlu
4182097920 payının 558*****544 TC nolu Mehmet Onur SEKİZKARDEŞ: Mehmet Tevfik Oğlu
4182097920 payının 558*****118 TC nolu Olcay SEKİZKARDEŞ: Mehmet Tevfik Oğlu
12546293760 payının 284*****672 TC nolu İlhan MUNGAN: Mehmet Tevfik Kızı
37638881280 payının 284*****736 TC nolu Abdurrezak Serdar MUNGAN: İsmail Oğlu
12546293760 payının 467*****912 TC nolu Halit MUNGAN: Abdulkader Oğlu
12546293760 payının 467*****066 TC nolu Zakie MUNGAN: Abdulkader Kızı
12546293760 payının 467*****120 TC nolu Muhammed Mervan MUNGAN: Abdulkader Oğlu
12546293760 payının 467*****294 TC nolu Yehya MUNGAN: Abdulkader Oğlu
20910489600 payının 125*****620 TC nolu Gülseni BOZKIR: Mehmet Suphi Kızı
8364195840 payının 284*****692 TC nolu Güngör MUNGAN: Halis Kızı
20910489600 payının 140*****516 TC nolu Elif DİLEK: İhsan Kızı
8364195840 payının 444*****086 TC nolu Necmettin ÖZFIRAT: Mehmet Selahattin Oğlu
8364195840 payının 536*****102 TC nolu Necla AKYOL: Mehmet Selehattin Kızı
8364195840 payının 444*****150 TC nolu Mehmet Ali ÖZFIRAT: Mehmet Selahattin Oğlu
8364195840 payının 444*****214 TC nolu Emine VARIŞLI: Mehmet Selahattin Kızı
8364195840 payının 444*****378 TC nolu Mehmet Faruk ÖZFIRAT: Mehmet Selahattin Oğlu
2091048960 payının 557*****362 TC nolu İbrahim Murat MISIR: Halil Oğlu
2091048960 payının 557*****644 TC nolu Dilek MISIR: Halil Kızı
2091048960 payının 557*****350 TC nolu Ayşe KAPLAN: Halil Kızı
2091048960 payının 556*****540 TC nolu Derya BAŞ: Halil Kızı
41820979200 payının 441*****914 TC nolu Derviş Süreyya GÖZÜOĞLU: Mehmet Oğlu
41820979200 payının 258*****456 TC nolu Hafize Yıldız GÖZÜOĞLU: Mehmet Kızı
41820979200 payının 110*****520 TC nolu Zekiye Servet OLGAÇ: Mehmet Kızı
129484185600 payının 410*****022 TC nolu İzzettin ÖZÇELİK: Süleyman Oğlu
129484185600 payının 411*****540 TC nolu Adle ÖZÇELİK: Süleyman Kızı
129484185600 payının 411*****486 TC nolu Nefye ER: Süleyman Kızı
129484185600 payının 411*****322 TC nolu Abdulvahap ÖZÇELİK: Süleyman Oğlu
129484185600 payının 429*****914 TC nolu Kerime AKCAN: Süleyman Kızı
129484185600 payının 374*****804 TC nolu Fehime CENGİZ: Süleyman Kızı
129484185600 payının 411*****606 TC nolu Celal ÖZÇELİK: Süleyman Oğlu
129484185600 payının 397*****418 TC nolu Şahize DOĞAN: Süleyman Kızı
129484185600 payının 423*****572 TC nolu Gül ÖZÇELİK: Süleyman Kızı
129484185600 payının 411*****010 TC nolu Hüseyin ÖZÇELİK: Süleyman Oğlu
129484185600 payının 411*****174 TC nolu Sadiye DEMİR: Süleyman Kızı
129484185600 payının 155*****402 TC nolu Zübeyde ÇETİN: Süleyman Kızı
32371046400 payının 411*****694 TC nolu Emine ÖZÇELİK: Ahmet Kızı
12139142400 payının 411*****758 TC nolu Hayriye BAŞ: Abdulmecit Kızı
12139142400 payının 428*****102 TC nolu Fadile AKCAN: Abdulmecit Kızı
12139142400 payının 411*****812 TC nolu Abdullah ÖZÇELİK: Abdulmecit Oğlu
12139142400 payının 411*****986 TC nolu Hamdiye ÖZÇELİK: Abdulmecit Kızı
12139142400 payının 411*****030 TC nolu Mehmet Ali ÖZÇELİK: Abdulmecit Oğlu
12139142400 payının 411*****832 TC nolu Abdulkadir ÖZÇELİK: Abdulmecit Oğlu
12139142400 payının 410*****002 TC nolu Adnan ÖZÇELİK: Abdulmecit Oğlu
12139142400 payının 410*****394 TC nolu Rıdvan ÖZÇELİK: Abdulmecit Oğlu
673317765120 payının 590*****890 TC nolu Davut GÖZÜ: Kemal Oğlu
673317765120 payının 297*****362 TC nolu Fulya AZİZOĞLU: Kemal Kızı
673317765120 payının 351*****108 TC nolu Nilgül GÖKMEN: Kemal Kızı
673317765120 payının 459*****582 TC nolu Songül GÖZÜ: Kemal Kızı
673317765120 payının 590*****692 TC nolu Selman Sedat GÖZÜ: Kemal Oğlu
25876730880 payının 342*****006 TC nolu Makbule AYBAR: Abdullah Kızı
11090027520 payının 352*****492 TC nolu Müşerref ÜLKÜMEN: İbrahim Ethem Kızı
11090027520 payının 479*****966 TC nolu Mediha AYBAR: İbrahim Ethem Kızı
11090027520 payının 342******754 TC nolu Emine Nihal OLGAÇ: İbrahim Ethem Kızı
11090027520 payının 101*****462 TC nolu Songül DAĞALP: İbrahim Ethem Kızı
11090027520 payının 342*****818 TC nolu Ahmet AYBAR: İbrahim Ethem Oğlu
11090027520 payının 141*****102 TC nolu Serap GÖĞÜŞ: İbrahim Ethem Kızı
3696675840 payının 367*****184 TC nolu Mehmet Cesur KURTALAN: Güneri Oğlu
3696675840 payının 528*****318 TC nolu Gülseda SONER: Güneri Kızı
924168960 payının 504*****688 TC nolu Canan KURTALAN: Bülent Kızı
1386253440 payının 146*****680 TC nolu Egemen KURTALAN: Meriç Oğlu
1386253440 payının 160*****886 TC nolu Aybüke KURTALAN: Meriç Kızı
17251153920 payının 142*****024 TC nolu Ayhan AYBAR: Abdulhamit Kızı
6469182720 payının 206*****816 TC nolu Muammer AYBAR: Davut Nazım Oğlu
7307780480 payının 186*****684 TC nolu Müzeyyen MUNGAN: Davut Nazım Kızı
1617295680 payının 140*****136 TC nolu Tülay AYBAR: Süphi Abdulkadir Kızı
4851887040 payının 105*****780 TC nolu Türkan Hande YÜCESOY: Doğan Mecit Kızı
1617295680 payının 364*****554 TC nolu Fatma AYBAR: Orhan Kızı
808647840 payının 195*****008 TC nolu Nilgül Ferah DEMİREL: Eyüp Kadri Kızı
808647840 payının 410*****580 TC nolu Nuriye AYBAR: Eyüp Kadri Kızı
808647840 payının 364*****618 TC nolu Murat Serdar AYBAR: Eyüp Kadri Oğlu
808647840 payının 364*****772 TC nolu Süleyman AYBAR: Eyüp Kadri Oğlu
808647840 payının 364*****846 TC nolu Aslı AYBAR: Eyüp Kadri Kızı
808647840 payının 364*****900 TC nolu Ahmet Kemal AYBAR: Eyüp Kadri Oğlu
3234591360 payının 381*****360 TC nolu Can FİLOĞLU: Beşir Oğlu
3234591360 payının 381*****424 TC nolu Özlem FİLOĞLU: Beşir Kızı
14375961600 payının 366*****412 TC nolu Çağlayan GÜRAL: Mehmet Reşat Kızı
14375961600 payının 153*****974 TC nolu Muhittin Aziz ÖZTÜRK: Mehmet Reşat Oğlu
3593990400 payının 423*****170 TC nolu Yurdagül ÖZTÜRK: Hasan Kazim Kızı
3593990400 payının 423*****234 TC nolu Berna Betül ÖZTÜRK: Çetin Kızı
3593990400 payının 423*****462 TC nolu Ercüment Murat ÖZTÜRK: Çetin oğlu
3593990400 payının 423*****190 TC nolu Çetin Burakreis ÖZTÜRK: Çetin oğlu
1347746400 payının 174*****430 TC nolu Ayten ERDOĞAN: İbrahim Kızı
1347746400 payının 613*****038 TC nolu Bedia ORTAÇ: İbrahim Kızı
1347746400 payının 174*****148 TC nolu Mehmet Selim ERDOĞAN: İbrahim Oğlu
192535200 payının 321*****262 TC nolu Gülten ERKAN: Cemil Kızı
192535200 payının 224*****660 TC nolu Birsen YÜCESOY: Cemil Kızı
192535200 payının 321*****202 TC nolu Mehmet Besim ERKAN: Cemil Oğlu
192535200 payının 321*****430 TC nolu Mehmet Tahsin ERKAN: Cemil Oğlu
192535200 payının 446*****768 TC nolu Özden BAYRAKTAR: Cemil Kızı
48133800 payının 320*****912 TC nolu Selma ERKAN: Münir Kızı
36100350 payının 169*****378 TC nolu Canan KÜÇÜK: Abdulaziz Kızı
36100350 payının 319*****776 TC nolu Cemil ERKAN: Abdulaziz Oğlu
36100350 payının 319*****848 TC nolu İbrahim Halil ERKAN: Abdulaziz Oğlu
36100350 payının 318*****508 TC nolu Cansu ÜNLÜ: Abdulaziz Kızı
48133800 payının 349*****334 TC nolu Aslı ERKAN: Safer Kızı
48133800 payının 351*****052 TC nolu Selen ERKAN: Mehmet Beşir Kızı
48133800 payının 351*****126 TC nolu Seymen ERKAN: Mehmet Beşir Oğlu
48133800 payının 350*****506 TC nolu Melihanur ERKAN: Mehmet Beşir Kızı
134774640 payının 224*****596 TC nolu Ömer Faruk YÜCESOY: Nezir Oğlu
134774640 payının 342*****258 TC nolu Selma KARTAL: Nezir Kızı
134774640 payının 162*****136 TC nolu Mehmet Beşir YÜCESOY: Nezir Oğlu
134774640 payının 420*****468 TC nolu Özcan ÇETİNER: Nezir Kızı
134774640 payının 104*****226 TC nolu Şakir YÜCESOY: Nezir Oğlu
134774640 payının 104*****518 TC nolu Saime YÜCESOY: Nezir Kızı
134774640 payının 104*****800 TC nolu Fatih YÜCESOY: Nezir Oğlu
134774640 payının 103*****122 TC nolu Kasım YÜCESOY: Nezir Oğlu
33693660 payının 102*****758 TC nolu Reşide YÜCESOY: Mahmut Kızı
50540490 payının 102*****976 TC nolu Mahmut Nezir YÜCESOY: Abdulhalik Oğlu
50540490 payının 102*****426 TC nolu Emre YÜCESOY: Abdulhalik Oğlu
33693660 payının 101*****968 TC nolu Yasemin YÜCESOY: M.Beşir Kızı
25270245 payının 101*****240 TC nolu Muhlise Merva YÜCESOY AYAZ: Mehmet Halis Kızı
25270245 payının 101*****552 TC nolu Hatice Kübra YÜCESOY: Mehmet Halis Kızı
25270245 payının 101*****864 TC nolu Fatma Zehra YÜCESOY: Mehmet Halis Kızı
25270245 payının 145*****802 TC nolu Halise Esma YÜCESOY: Mehmet Halis Kızı
224624400 payının 254*****796 TC nolu Şekip YURTTAŞER: Mehmet Emin Oğlu
224624400 payının 254*****078 TC nolu Tekin YURTTAŞER: Mehmet Emin Oğlu
224624400 payının 254*****132 TC nolu Mehmet Sait YURTTAŞER: Mehmet Emin Oğlu
224624400 payının 254*****360 TC nolu Metin YURTTAŞER: Mehmet Emin Oğlu
224624400 payının 651*****210 TC nolu Gülseven ÇATAR: Mehmet Emin Kızı
224624400 payının 254*****598 TC nolu Çetin YURTTAŞER: Mehmet Emin Oğlu
168468300 payının 173*****026 TC nolu Abdulkerim ERDOĞAN: Mehmet Münir Oğlu
168468300 payının 173*****190 TC nolu Sevgi ÇETİN: Mehmet Münir Kızı
168468300 payının 173*****274 TC nolu Oktay ERDOĞAN: Mehmet Münir Oğlu
168468300 payının 173*****338 TC nolu İbrahim ERDOĞAN: Mehmet Münir Oğlu
168468300 payının 173*****402 TC nolu Mehmet ERDOĞAN: Mehmet Münir Oğlu
168468300 payının 173*****358 TC nolu Sevda DEMİR: Mehmet Münir Kızı
42117075 payının 200*****414 TC nolu Ahmet BİLİBAY : Abdüllatif Oğlu
25270245 payının 200*****726 TC nolu Serap BİLİBAY KARADEMİR: Ahmet Kızı
25270245 payının 200*****880 TC nolu Mehmet Şahin BİLİBAY: Ahmet Oğlu
25270245 payının 200*****944 TC nolu Abdüllatif BİLİBAY: Ahmet Oğlu
25270245 payının 199*****136 TC nolu Emine BİLİBAY: Ahmet Kızı
25270245 payının 199*****156 TC nolu Merve BİLİBAY: Ahmet Kızı
42117075 payının 172*****820 TC nolu Halisa ERDOĞAN: Hasan Kızı
126351225 payının 130*****142 TC nolu Şehmus ERDOĞAN: Cesur Oğlu
336936600 payının 173*****972 TC nolu Beşire ERDOĞAN: İsmail Kızı
252702450 payının 173*****546 TC nolu Erol ERDOĞAN: Mehmet Oğlu
252702450 payının 173*****600 TC nolu Tuncay ERDOĞAN: Mehmet Oğlu
252702450 payının 173*****794 TC nolu Lütfiye ERDOĞAN: Mehmet Kızı
252702450 payının 173*****932 TC nolu Eren ERDOĞAN: Mehmet Oğlu
10063173120 payının 393*****224 TC nolu Cengiz OSKAY: Mustafa Şevket Oğlu
5031586560 payının 201*****804 TC nolu Belma ALTUĞ: Mehmet Ali Kızı
5031586560 payının 437*****096 TC nolu Bülent BÜYÜKYİĞİT: Mehmet Ali Kızı
5031586560 payının 134*****528 TC nolu Begüm OSKAY: Mehmet Selahattin Kızı
5031586560 payının 134*****692 TC nolu Bilgen OSKAY: Mehmet Selahattin Kızı
5031586560 payının 395*****400 TC nolu Emine AKSU: Galip Kızı
5031586560 payının 189*****962 TC nolu Yusuf Ziya GÖKSU: Galip Oğlu
5031586560 payının 572*****616 TC nolu Elmas ENSARİ: Galip Kızı
5031586560 payının 189*****016 TC nolu Ahmet GÖKSU: Galip Oğlu
5031586560 payının 343*****620 TC nolu İnci AYBAR: Galip Kızı
2515793280 payının 343*****274 TC nolu Funda AYBAR SUSUR: Esat Kemal Kızı
2515793280 payının 343*****338 TC nolu Melda TÜRKOĞLU: Esat Kemal Kızı
6037903872 payının 396*****220 TC nolu Abdulkadir AKSU: Muzaffer Oğlu
6037903872 payının 259*****274 TC nolu Bedriye NASIR: Muzaffer Kızı
6037903872 payının 396*****384 TC nolu Mehmet Azmi AKSU: Muzaffer Oğlu
6037903872 payının 657*****070 TC nolu Ayşe Sıdıka AKSU: Muzaffer Kızı
6037903872 payının 395*****608 TC nolu Hayrullah Nur AKSU: Muzaffer Oğlu
3234591360 payının 166*****542 TC nolu Vathan NAZLICAN: İzetin Kızı
3234591360 payının 406*****288 TC nolu Metin FİDANAY: İzetin Oğlu
3234591360 payının 406*****842 TC nolu Ğıyasettin FİDANAY: İzetin Oğlu
808647840 payının 406*****342 TC nolu Ayten FİDANAY: İhsan Kızı
404323920 payının 406*****406 TC nolu Çetin FİDANAY: İlhametin Oğlu
404323920 payının 406*****570 TC nolu Yasemin FİDANAY TOPRAK: İlhametin Kızı
404323920 payının 405*****176 TC nolu Berrin FİDANAY: İlhametin Kızı
404323920 payının 405*****230 TC nolu Hülya FİDANAY: ilhametin Kızı
404323920 payının 405*****394 TC nolu Demet PEKKOLAY: İlhametin Kızı
404323920 payının 405*****814 TC nolu Umut FİDANAY: İlhametin Oğlu
30189519360 payının 186*****144 TC nolu Nurettin MUNGAN: Selahattin Oğlu
3234591360 payının 267*****756 TC nolu Nermin ÖZÇALDIRAN: İsa Kızı
4851887040 payının 267*****810 TC nolu Kadri ÖZÇALDIRAN: Arif Oğlu
4851887040 payının 267*****974 TC nolu Bahtiyar ÖZÇALDIRAN: Arif Oğlu
3354391040 payının 450*****954 TC nolu Fatima Betül DAĞALP: Ekrem Kızı
3354391040 payının 560*****294 TC nolu Selma ÖZSÜER: Ekrem Kızı
3354391040 payının 186*****000 TC nolu Özdemir MUNGAN: Ekrem Oğlu
3354391040 payının 308*****804 TC nolu Yasemin Güneş AYBER: Ekrem Kızı
3354391040 payının 186*****238 TC nolu Ali Murat MUNGAN: Ekrem Oğlu
3354391040 payının 215*****934 TC nolu Lütfiye SAKIZOĞLU: Ekrem Kızı
838597760 payının 186*****520 TC nolu Ayhan MUNGAN: Mahmut Kızı
1257896640 payının186*****802 TC nolu Makbule MUNGAN ORHAN: Mehmet Adnan Kızı
1257896640 payının 387*****682 TC nolu Pınar MUNGAN KARAGÖZ: Mehmet Adnan Kızı
838597760 payının 120*****626 TC nolu Suphiye MUNĞAN: Erol Kızı
838597760 payının 186*****312 TC nolu Mükerrem Sinem MUNGAN: Erol Kızı
838597760 payının 185*****636 TC nolu Mehmet Ekrem MUNGAN: Erol Oğlu
1677195520 payının 185*****200 TC nolu Ekrem Can MUNGAN: Beşir Oğlu
1677195520 payının 185*****428 TC nolu İrem ÖZDEMİR: Beşir Kızı
3773689920 payının 287*****762 TC nolu Nebahat HACIMUSTAFAOĞLU: Mehmet Fikri Kızı
3773689920 payının 186*****728 TC nolu Bülent MUNGAN: Mehmet Fikri Oğlu
3773689920 payının 186*****882 TC nolu Münip MUNGAN: Mehmet Fikri Oğlu
3773689920 payının 186*****956 TC nolu Şekip MUNGAN: Mehmet Fikri Oğlu
3773689920 payının 550*****480 TC nolu Songül ÇALIM: Mehmet Fikri Oğlu
3773689920 payının 456*****794 TC nolu Gönül ÖZDAL: Mehmet Fikri Oğlu
3773689920 payının 472*****268 TC nolu Adle ÇALIM: Mehmet Fikri Oğlu
1257896640 payının 485*****752 TC nolu Adle Seval UYANIKOĞLU: Münür Kızı
1257896640 payının 485*****826 TC nolu Mehmet Fikri MUNGAN: Münür Oğlu
1257896640 payının 485*****980 TC nolu Ahmet Münür MUNGAN: Münür Oğlu
103506923520 payının Şakir(Lütfiye Kocası)
103506923520 payının Bedriye: Davut Kızı
103506923520 payının Reya: Davut Kızı
207013847040 payının Zekiye : Davut Kızı
841647206400 payının Suriye UyrukluHatice MUNGAN: Abdülkadir Kızı
250925875200 payının Suriye UyrukluFATMA: Abdülkadir Kızı
125462937600 payının Suriye UyrukluADLE : Abdülkadir Kızı
345023078400 payının Suriye UyrukluHAMDİYE
ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,
-Dava konusu taşınmazın tapulama tespit tutanağında gösterildiği gibi; Suriye uyruklular " Hatice MUNGAN : Abdulkadir kızı , FATMA : Abdulkadir kızı ,ADLE : Abdulkadir Kızı , HAMDİYE" hisselerine01.10.1966 tarihli 6/7104 sayılı kararname ve 13.10.1966 tarih 1395 sayılı genelge gereği Maliye Hazinesi tarafından el konulduğunun TAPUNUN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİNE
6-)Birleşen 1980/16E sayılı davanın REDDİNE ,
6.1) Dava konusu Mardin ili Nusaybin İlçesi Girmeli Mahallesi 119 parsel sayılı taşınmazın tutanaktaki vasıf ve yüzölçümü ile tespit gibi; taşınmaz 15 pay kabul edilerek ;
5 payının İbrahim : Süleyman oğlu
5 payının Mehmet : Süleyman oğlu ( Suriye uyruklu)
-Dava konusu taşınmazın tapulama tespit tutanağında gösterildiği gibi; Suriye uyruklu Süleyman oğlu MEHMET inhissesine01.10.1966 tarihli 6/7104 sayılı kararname ve 13.10.1966 tarih 1395 sayılı genelge gereği Maliye Hazinesi tarafındanel konulduğunun TAPUNUN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİNE "
1 payının 423*****886 Tc nolu Ahmet AKSÜNGÜR : Mehmet oğlu
1 payının 422*****982 Tc nolu Süleyman AKSÜNGÜR : Mehmet oğlu
1 payının 422*****036 Tc nolu Abbas AKSÜNGÜR : Mehmet oğlu
1 payının 422*****190 Tc nolu Hamza AKSÜNGÜR : Mehmet oğlu
1 payının 422*****s264Tc nolu Fasula AKSÜNGÜR : Mehmet kızı
ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,
7-)Birleşen 1980/17 E sayılı davanın REDDİNE ,
7.1) Dava konusu Mardin ili Nusaybin İlçesi Girmeli Mahallesi 13 parsel sayılı taşınmazın tutanaktakivasıf ve yüzölçümü ile tespit gibi "ölü Ali Bini İbrahim mirasçıları" ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
8-) Birleşen 1980/18 E sayılı davanın REDDİNE ,
8.1) Dava konusu Mardin ili Nusaybin İlçesi Girmeli Mahallesi 12 parsel sayılı taşınmazın tutanaktakivasıf ve yüzölçümü ile tespit gibi "ölü Ali Bini İbrahim mirasçıları" ADINATAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
9-) 3402 sayılı K.K. 32/2. Md. uyarınca Kararın resen taraflara tebliğine, hüküm kesinleştikten sonra dosyanın Nusaybin Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,
10-) SUÇ ÜSTÜ ödeneğinden yapıldığı anlaşılan toplam 4.782,00 TL sı yargılama giderinin davacı mirasçılarından müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiş olup, verilen karara Maliye Hazinesi vekili Av. Kemal İLHANtarafından istinaf edilmiş olup,
Yapılan tüm araştırmalara rağmen İbrahim kızı; 01/02/1947 doğumlu, Artuklu nüfusuna kayıtlı, 174****430 TCKN'lu AYTEN ERDOĞAN, Naif oğlu; 07/04/1986 doğumlu, Nusaybin nüfusuna kayıtlı, 495****228 TCKN'l İSMAİL ACAR Mehmet kızı; 03/05/1949 doğumlu, Nusaybin nüfusuna kayıtlı, 422*****264 TCKN'lu FASULA AKSÜNGÜR'e ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediğinde hüküm kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/05/2024

Basın No: ILN02031182

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
MARDİN KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA