Giriş Tarihi: 11.07.2024 00:00

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel SekreterlikSayı : E-72305940-2024/435-8453/39996 08.07.2024
Konu : İlan Metni

İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken Meslekten Çıkarılan (33372) Resul ÇAKIR,

İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken Meslekten Çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA,
İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken Meslekten Çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU,

İstanbul Hâkimi iken Meslekten Çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR,
İstanbul Hâkimi iken Meslekten Çıkarılan (39505) Davut BEDİR,
İstanbul Hâkimi iken Meslekten Çıkarılan (39735) Eşref AKSU,
İstanbul eski Hâkimi olup, Zonguldak Hâkimi iken Meslekten Çıkarılan (39995) Ercan FIRAT,

İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken Meslekten Çıkarılan (40180) Mesut ÖZCAN

ADRES : Meçhul

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisakları kapsamında, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 23.09.2008 tarihinde gözaltına alınan, 27.09.2008 tarihinde tutuklanan, 10.03.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Ahmet Tuncay ÖZKAN'ın; İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/411 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
Konularından ibarettir.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 06.06.2024 tarihli, 2024/435 Esas ve 2024/1069 sayılı kararı ile;
1) İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 03.05.2017 Tarih, 2017/77 Esas ve 2017/170 Karar sayılı soruşturma dosyası ve bu dosyayla birleştirilen soruşturma dosyalarındaki iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere müsnet eylem nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2017/77 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,
2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2017/77 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2017/77 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2017/77 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,
3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2017/77 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.
Bu itibarla;
Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,
Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059253

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA