5 günlük hava durumu
15 Nisan 2011 Cuma
memur doğum izni süt izni

Kadın un süreleri arttı

  • yeni haber
  • ANKA
  • Giriş Saati: 15.04.2011  10:30
    Güncelleme : 15.04.2011  12:05

Devlet Personel Başkanlığı, ların doğum sebebiyle kullanmaya hak kazandıkları izin sürelerine ilişkin açıklama yaptı.

Devlet Personel Başkanlığı, ların doğum sebebiyle kullanmaya hak kazandıkları izin sürelerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1.5 saat verileceği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığı'nın Kamu Personeli Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurum, 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili olarak uygulama birliğinin sağlanması ile kamu kurum ve kuruluşlarının kadro tahsisi, dağılımı ve kullanımına ilişkin olarak yaptıkları işlemlerde etkinliğin artırılması amacıyla yaptığı açıklamada, söz konusu kanunlarda yapılan değişiklikten önce; "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır" hükmünün yer almakta olduğu belirtildi.

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra ise; "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği h'linde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü h'linde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir" hükmünün getirildiği belirtildi.

ÇOĞUL GEBELİKLERDE 2 HAFTA FAZLADAN İZİN
Kurum, yapılan bu değişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun değişik 104'üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek analık izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara da yer verdi. Buna göre, memura doğum yapmasından önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilmekte, çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz...) doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ilave ediliyor. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi on hafta oluyor. Memura, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesine bağlı olarak, isteği üzerine doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilmesi ve bu durumda tabip raporuna dayanarak Kurumunda fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık izni süresine eklenmesi imkanı tanınıyor.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave ediliyor. Söz konusu hüküm ile; beklenen doğum tarihinden daha önce doğum yapan kadın memurun, erken doğum nedeniyle doğum öncesinde kullanamadığı analık izni sürelerinin doğum sonrası analık izni süresine eklenmesi imkanı getiriliyor. Ayrıca, doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü h'linde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesi imkanı getirildi.

SÜT İZNİ 2 KATINA ÇIKARILDI
657 sayılı Kanun'da yer alan "Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır" hükmü yer almaktaydı.

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır" hükmü getirildi.

Yapılan bu değişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinin anılan fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara da yer verildi. Buna göre, memura bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olarak verilen süt izni, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 hafta) bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saate çıkarılmış ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak belirlendi. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakıldı.

Değişiklikten önceki hükme istinaden süt izni hakkını kullanmakta olan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay içinde bulunması halinde günde üç saat, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ay içinde bulunması halinde ise günde bir buçuk saat süt izni kullandırılacak. Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmuyor.

AYLIKSIZ İZİN 2 YILA ÇIKARILDI
657 sayılı Kanun'da, "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104'üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir" hükmü yer almaktaydı.

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra ise mezkur Kanunun 108'inci maddesinin (B) fıkrası ile; "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir" hükmü getirildi. Yapılan bu değişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun değişik 108'inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek aylıksız iznin uygulanmasına ilişkin olarak, doğum yapan memura isteği üzerine oniki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmidört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin hakkı tanındı. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlendi.

Etiketler : , ,

kalan karakter 460

Özel sektör çalışanı bir anne Özel sektör çalışanı bir anne

Bir de bunları okudukça üzülüyor insan, devlet memuru olan annenin çocuğu günde 3 saat süt içme hakkkına sahip olabiliyor da özel sektörde çalışan annenin çocuğunun bu hakkı neden olmuyor. 2 seneye kadar ücretsiz izin kullanımı hakkının özel sektöre zorunluluk olarak getirilmemesini anlayabilirim belki ama süt izni hakkı, devlet memuru veya özel sektör çalışanı annenin çocuğu olmak şeklinde bir ayrımı içinde taşımamalı, insan haklarına aykırı bir durumdur bu bence, en kısa zamanda genel bir iş kanunu maddesi olarak bu konudan değiştirilmelidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet237
hayır13
cevapla 03.01.2012 10:38
anneyim anneyim

Sağlıklı bir gelecek nesil için tüm annelerin bebeklerine anne sütü verme hakkından daha doğal ve önemli birşey olamaz. İster özelde çalışsın ister kamu çalışanı olsun. Her bebeğin hakkıdır annesinin kokusunu duyup sıcaklığını hissetmek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet90
hayır4
cevapla 30.01.2013 14:31
bende özel sektör çalışanımıyım :( bende özel sektör çalışanımıyım :(

kesinlikle aynı fikirdeyim..her şey devlet memurları için..özel sektör çalışnaları üvey evlat muamelesi görüyor resmen.. özel sektörde bırakın 3 saat süt iznini ; 1 saat bile verilmiyor..

Aynı Görüşte misiniz?
evet69
hayır8
cevapla 16.01.2013 14:24
gül gül

bence kadrolu veya özel çalışan tüm annelere doğum sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar ücretli izin verilmeli herkes ücretsiz izne çıkamıyor malum türkiyenin ekonomik şartları bide kreş imkanları sunulmalıki çocuklarımız rahat etsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet162
hayır6
cevapla 09.08.2012 09:45
sevil sevil

kesinlikle size katılıyorum...

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır2
cevapla 04.05.2013 12:41
anneadayı anneadayı

Hasan bey siz işyeri sahibiysiniz heralde böyle bi olumlu gelişme olmuş neresini eleştiriyosunuz anlamadımki... Naapsın kadınlar işten yorgun argın gelip minicik bebekle nasıl uğraşsın. 1.5 saat süt izni 6 aydan küçük bebek için çok az. Kendini ifade etmekten aciz bi bebek anneye ihtiyaç duymazmı? Böyle vicdansızca birde gerek yok demişsiniz ya pes...

Aynı Görüşte misiniz?
evet90
hayır1
cevapla 06.08.2011 11:45
oya oya

süt izni olan memurun hafta sonu çalışması yasakmı

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 20.04.2013 13:15
ANNEEEEEEEEEE ANNEEEEEEEEEE

YA DOĞUM İZNİ ARTTIMI ARTMADIMI ARTIK CEVAP VERSİN BU HÜKÜMET NEDEN İNSANLARI BU KADAR BEKLETİYORSUNUZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet45
hayır6
cevapla 26.02.2013 09:28

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

Borsa günü yükselişle kapadı
Kıskandıran rakam
Ramiz Dayı işadamlarını solladı
İrlanda'ya kredi dopingi
Bütçe açığı azaldı
Devir teslim pazartesi
Yapılandırma başvuruları internetten yapılacak
Sıfırcı hocadan not açıklaması
Asya ısınıyor
Çağlayan'dan Erdem Başçı yorumu
Google'dan yüzde 18 kar
Altında yeni rekor
GAP Güneydoğu Tekstil, İTKİB’de ödülleri topladı
Özel sektör yurtdışı borcu arttı
Asya borsaları düştü
İşsizlik rakamları açıklandı
Borsa güne nasıl başladı?
Çin'den dev büyüme
Döviz güne nasıl başladı?
Bamir Topi'den Çalık'a teşekkür
İlk 10 hedefi beyannamede
5 yıl sonra Merkez’i aldı
100 zenginden 400 milyon TL vergi
'Çanta'yı alıp kaçtılar!
Kadın yöneticide Avrupa'yı solladık
THY 135'inci sayıyı Erbil'de attı
Adaylar lacileri çekti meydanlara çıkıyor
'Bursa-Sakarya hattı yeni Detroit olabilir'
Sabancı çimentoya 1 milyar lira yatıracak
DHL, Avrupa Birliği mesajlarını taşıyacak
Renault'nun elektrikli aracına yoğun ilgi
Alman sanayi devinden 30 milyon euroluk yatırım
Deri ithalatı % 236 arttı Amerikalı endişelendi
Borsa günü düşüşle kapattı
10 milyon kişi 'fakirleşecek'
Merkez'in döviz rezervi yükseldi
Bankaların kredi hacmi arttı
Doların tahtı sallanıyor
Artık daha uzun yaşıyoruz
1 saatte 47 yıllık kazanıyorlar
BIST 100 (2014/09/22)
BIST 100 76921,94
Değişim oranı % -0,74
Hacim-milyon TL 2965001167
Yükselen hisse 263
Düşen hisse 314
Değişmeyen hisse 266
BIST 100 DEĞİŞİM GRAFİĞİ
2014/09/22
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU
USD % 0,56 1012,5 TL
EURO % -0,43 987,5 TL
BIST % -2,59 974,11 TL
DÖVİZ
Döviz Alış Satış
ABD Doları 2,2315 2,2325
EURO 2,8625 2,8635
İngiliz Sterlini 3,643 3,657
İsviçe Frangı 2,37 2,383
Japon Yeni 2,042 2,055
PARİTELER
Döviz Parite
Euro / USD 1,2826
Sterlin / USD 1,6381
USD / Japon Yeni 1,0864
USD / İsviçre Frangı 0,9368
DÜNYA BORSALARI
Borsa Son Değer %Değişim
T300 Comp. Toronto 15265,35 0
Nikkei 225 16303,49 1,47
Hang Seng HK 24306,16 0,57
Argentina MERVAL 11580,91 0,39
Athens Composite Index 1148,64 3,67
Bovespa, Sao Paulo 57788,70 -1
DJ Transport 8633,83 -0,49
Straits Times 3177,06 -1,03
Bombay SENSEX 27090,42 -0,08
Seoul Composite 1996,96 -0,74
HİSSELER
Sembol (ör: "ISCTR")
ARA
YÜKSELEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
KSTUR 34,05 19,47
SELGD 0,38 11,76
EGCYH 0,73 8,96
ASCEL 4,55 8,33
DÜŞEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
AVGYO 0,83 -8,79
MERIT 5,20 -8,45
HURGZ 0,56 -8,20
RTALB 8,28 -6,76
EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ
Hisse Hacim
GARAN 8,11
VAKBN 4,46
HALKB 14,55
AKBNK 7,62
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol