Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Başkent Üniversitesi

Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte kurulması kararlaştırılan Başkent Üniversitesi’nin kuruluş işlemleri 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı kanun hükmündeki kararnameye dayalı olarak tamamlanmış ve 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla kurulmuştur.

1994-1995 eğitim ve öğretim yılında, Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Meslek Yüksekokulu programlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlatılmış, Ankara Eskişehir Devlet Yolu 20.km'de (Bağlıca Köyü mücavir alanında) 650 dönümlük arazide başlatılan yapılaşma kısa sürede tamamlanmıştır.1995-1996 öğretim yılında, kuruluş yasamızda mevcut olan, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme ve Turizm İşletmeciliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri ile, Meslek Yüksekokulu kapsamında Büro yönetimi ve sekreterlik programları faaliyete geçirilmiştir. Yine aynı öğretim yılında Merkez kampusumuzda (Bahçelievler) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "İşletme yönetimi bilim uzmanlığı" programı açılmıştır.Üniversitemizin Bağlıca Kampusunda, 1994-1995 öğretim yılında başlatılıp yoğun ve hızlı biçimde sürdürülen ve 1996-1997 öğretim yılından önce, tamamlanması gerçekleştirilen fiziksel yapılaşma göz önünde tutularak,1996-1997 öğretim yılında, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans ve Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik programlarında öğretim başlamıştır.1997-1998 öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Hukuk Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı,Endüstriyel Elektronik ve Haberleşme Programları, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği, Yiyecek İçecek Programları açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları başlatılmıştır.1998-1999 öğretim yılında Mühendislik Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümü, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü açılmış, aynı yıl eğitim-öğretime başlanmıştır. Yine bu öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı açılarak öğretime başlanmıştır. Ayrıca, bu öğretim yılının sonunda, Ankara'da saygın bir eğitim kurumu olan "Ayşeabla Koleji", "Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları" adı ile bünyemize alınmıştır. Böylece anaokulundan, Üniversite mezuniyetine kadar eğitim zincirinin tüm halkaları tamamlanmıştır.1999-2000 eğitim-öğretim yılında, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi yapısı altında eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve buna bağlı Bankacılık, Sigortacılık ile Uluslararası Ticaret Bölümleri açılarak eğitime başlanmıştır.

Misyonumuz

Misyonumuz; bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.


Vizyonumuz

Vizyonumuz; misyonumuz doğrultusunda Başkent Üniversitesi'nin başta nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilecek eğitim–araştırma çalışmaları olmak üzere; tüm insan kaynaklarının katkısı aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası ortamlarda ön sıralarda yer almaktır.

FAKÜLTELER

*Diş Hekimliği Fakültesi
*Eğitim Fakültesi
*Fen-Edebiyat Fakültesi
*Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
*Hukuk Fakültesi
*İktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi
*İletişim Fakültesi
*Mühendislik Fakültesi
*Sağlık Bilimleri Fakültesi
*Ticari Bilimler Fakültesi
*Tıp Fakültesi

ENSTİTÜLER


*Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ens.
*Eğitim Bilimleri Ens.
*Fen Bilimleri Ens.
*Sosyal Bilimler Ens.
*Sağlık Bilimleri Ens.
*Transplantasyon Ve Gen Bilimi Ens.
*Yanık , Yangın ve Doğal Afetler Ens.


İngilizce Hazırlık BölümüMeslek Yüksekokulları

*Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
*Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
*Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
*Kazan Meslek Yüksekokulu
*Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Devlet Konservatuvarı

Orkestra Akademik Başkent

BİZE ULAŞIN