yeni tebliğ taslaklarını yayınladı

Giriş Tarihi: 8.3.2013 17:33

, () sermaye piyasasında değerleme faaliyetine ve faaliyette bulunacak kuruluşlara ilişkin esaslar tebliği taslağını yayımladı.

'dan yapılan açıklamaya göre ''Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'' internet sitesinde kişi ve kuruluşların görüşüne açıldı.

Açıklamaya göre, sermaye piyasasında değerleme faaliyetlerinin mesleki kurallara uygun, açık ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi ile değerleme raporlarından beklenen kalitenin artırılması amacıyla, uygulamada karşılaşılan problemler de dikkate alınarak, ''Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'' hazırlandı.

Yapılan açıklamada Tebliğ'de temel olarak; Sermaye piyasasında değerleme faaliyetinin kapsamı; gayrimenkul ile gayrimenkullerin bütünleyici parçaları, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule bağlı haklar ile sınırlı olmak üzere yeniden tanımlandırıldığı belirtildi.

Tebliğ'de değerleme uzmanlığının bir meslek olarak ele alındığı belirtilirken, mesleğe ilişkin çalışma esasları ve etik ilkelerin ayrıntılı şekilde belirlendiği vurgulandı.


ASGARİ SERMAYE ŞARTI KALDIRILIYOR

Açıklamada değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesinde asgari sermaye şartının kaldırıldığı, bunun yerine değerleme kuruluşlarına münhasıran görevlendirilecek gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı sahibi bir yönetim kurulu üyesi nezaretinde çalışacak iç kontrol sistemi kurma ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca değerleme kuruluşlarının, merkez dışı örgütlenme ve dışarıdan hizmet alma esasları ilk kez Tebliğ'de düzenlendiği ve dışarıdan hizmet alımlarının sadece Kurul'ca yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları ve değerleme uzmanlığı lisansına sahip gerçek kişilerden alınması zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

Değerleme sözleşmesinin detaylarının belirlendiği ifade edilen açıklamada ''Değerleme kuruluşlarının bir müşteriyle süreklilik arz eden işler ile ilgili en çok 7 yıl süreyle sözleşme imzalayabilecekleri ve aradan 2 yıl geçmedikçe aynı müşteri ile yeni sözleşme imzalayamayacakları düzenlenmiştir. Değerleme kuruluşlarının yetkileri ile bu yetkilerin iptalinde sorumluluğu tespit edilen değerleme uzmanlarının lisanslarının süreli ve/veya süresiz iptaline ilişkin düzenleme yapılmıştır.'' denildi.

Ayrıca açıklamada değerleme kuruluşlarının Kurul'a yapacakları bildirimleri elektronik ortamda (UVAP-DK uygulaması yoluyla) yapabilme imkanı getirildiği belirtilerek ''Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına Ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'' ile ilgili olarak, tüm kişi ve kuruluşlar görüş ve önerilerini 22 Mart 2013 tarihine kadar degerlemetebligi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurul'a yazılı olarak gönderilebilecekleri kaydedildi.


SPK ''FİNANSAL RAPORLAMA TEBLİĞ TASLAĞI'' YAYIMLADI

(SPK) ''Finansal Raporlama Tebliğ Taslağı'' yayımlayarak kişi ve kuruluşların görüş ve önerisine açtı.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan ''Finansal Raporlama Tebliği Taslağı'' Kurul'un internet sitesinde yayımlanarak 22 Mart 2013 tarihine kadar ilgili kişi ve kuruluşların görüşüne açıldı.

Açıklamada Finansal Raporlama Tebliği Taslağı'nda temel olarak, işletmelerin finansal raporlarında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanacak ''Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları''nın esas alınmasının zorunlu tutulduğu belirtildi.

''İşletme'' tanımının, yatırım fonları ile konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları dışında kalan tüm ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarını kapsayacak şekilde genişletildiğinin ifade edildiği açıklamada, ''Böylelikle sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin ikincil düzenlemelerde yeknesaklık sağlanmıştır. Finansal raporların kamuya açıklanmasında süreler kısaltılmış, yatırımcıların şirketlerin finansal sonuçları hakkında daha hızlı bilgi almaları sağlanmıştır'' denildi.

Yönetim kurulu yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında bulunması gereken asgari unsurların yeniden düzenlendiği bildirilen açıklamada, tebliğ taslağında finansal raporların, finansal raporlama standartlarına ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan esas olarak işletmelerin sorumlu tutulduğu; yönetim kurullarının sorumluluğu, kusurları ile sınırlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ''İşletmelerin yönetim kurulları üyeleri arasından en az bir üyenin finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanının bu üye ile birlikte işletme genel müdürü veya finansal raporlamadan sorumlu işletme yetkilisi tarafından birlikte imzalanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır'' ifadelerine yer verilirken finansal raporların ve bağımsız denetim raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişikliklere paralel olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı zorunluluğunun kaldırıldığı, bunun yerine sadece Borsa ve Kurula bildirim ve işletmelerin internet sitelerinde ilan yükümlülüğü getirildiği vurgulandı.

Borsada işlem görmesi 30 iş gününden fazla süre ile durdurulan ve borsa kotundan sürekli olarak çıkarılan ve/veya tasfiye halinde bulunan işletmeler ile faaliyetleri geçici durdurulan sermaye piyasası kurumlarının finansal raporlama yükümlülüklerine ilişkin muafiyet kurallarının da düzenlendiği dile getirilen açıklamada ''Finansal Raporlama Tebliği Taslağı ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlar görüş ve önerilerini 22 Mart 2013 tarihine kadar 'finansalraporlamatebligi@spk.gov.tr' adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderilebilirler'' denildi.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
SPK yeni tebliğ taslaklarını yayınladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN