Türkiye'nin en iyi haber sitesi

TOBB GGK ve girişimciliğe katkıları

Girişimcilik, desteklendikçe ve girişim kültürü oluştukça büyüyen bir kavram. Ülkemizde birçok sivil toplum kuruluşu ve derneği girişimlere ve girişimcilere destek vererek bu konuyla ilgili farkındalık yaratmakta ve girişimci sayısını arttırmaya çalışmaktadır.

Giriş Tarihi: 19.11.2013 15:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2013 15:17
Duygu Eren - Sabah.com.tr

Bu konuda en büyük katkıya sahip, en önemli ve ekosistemin en aktif kurumlarından biri olan ve 2009 yılında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun kurmuş olduğu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu (TOBB GGK) 81 ilde, 7500 üyesiyle girişimciliği yaygınlaştırmak ve başarılı rol modeller çıkarmak için birçok projeye öncülük etmektedir. 18 - 24 Kasım tarihleri arasında kutlanan Global Girişimcilik Haftasının (GGH) en kapsamlı ve en büyük etkinliği olan G3 Forum'u da Tobb Ggk, UGM, Gate Türkiye ve Vodafone birlikte düzenlemektedir. Bütün bunlarla ilgili bilgi almak için sizi TOBB GGK üst kurul üyeleriyle yapmış olduğum röportajı okumaya davet ediyorum:

TOBB GGK 'yı (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu) ve yapısını anlatır mısınız?

TOBB tarafından ülkemizde kadın ve genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek üzere 2007 yılında "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu" ve gençler arasında gelişmesine öncülük etmek üzere 2009 yılında "TOBB Genç Girişimciler Kurulu" kurulmuştur. Bu iki kurulun da kurucusu ve onursal Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'dur. Kendi sahalarında lider konumda olan girişimciler, profesyonel yöneticiler, girişimcilik konusunda çalışma yapan akademisyenler ile bu sahada faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşu yöneticilerinden ve girişimciliği destekleyen Kamu Kurumları temsilcilerinden müteşekkil bir yapı olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu ülkemizin 81 ilinde oluşturulan "İl Kurulları" ile yerel teşkilatlanma çalışmalarına devam ederek, bu kurullarda görev yapan yaklaşık 5500 kadın girişimci ve 7500 genç girişimci üye ile faaliyetlerini yürütmektedir. TOBB GGK 'nin kurucusu ve onursal başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu olmakla beraber, başkanlığını Ali Sabancı yapmaktadır. Kurul, 2009 yılından beri faaliyettedir.

Girişimcilik ülkemizin gelişimi için neden önemli?

Girişimci sayısı ne kadar artarsa, istihdam oranı da o ölçüde artar. Girişimci sayısının artması ile toplumsal refah düzeyi ve insanların hayat standartları yükselecektir. Türkiye; Girişimcilik konusunda hızlı bir ivme ile yükselmeye devam ediyor ve gelişmeler gösteriyor ki Türkiye; girişimcilik konusunda bir "cazibe merkezi" olmaya devam ediyor. Ülkemizin girişimcilik konusunda yakaladığı bu yükseliş trendi ile birlikte daha çok küresel başarı elde edecek girişimciler çıkarmamız için yapmamız gereken en önemli şey, ekosistemin güçlendirilmesi için çalışmaya devam etmektir.

TOBB'un girişimciliğe katkısı nedir?

TOBB GGK kurulduğu günden bu yana girişimcilik ekosistemine katkıda bulunan birçok girişime öncülük etmekte ve farklı kurumlar tarafından yapılan tüm girişimleri desteklemektedir. TOBB GGK, 81 ilde 7.500 üyesi ile girişimcilik konusunda çalışan en büyük STK'lardan biridir. 2009 yılında TOBB GGK yola çıkarken 2 hedef belirlemişti; Bunlardan bir tanesi ülkemizde girişimciliğin farkındalığının, bir diğeri de ülkemizdeki girişimci rol model sayısının artmasını sağlamak. İşte bu iki hedef doğrultusunda hem üst kurulumuz hem de il kurullarımız var gücüyle çalışmaktadır. Kurulduğumuz günden bu yana birçok projeye başladık ve yeni projeler geliştirmeye de devam ediyoruz. TOBB kurulduğu 2009 yılında Türkiye'de GEM (Global Entrepreneurship Monitor)e göre girişimcilik oranı yüzde altıydı. 2012 yılı raporuna göre ise girişimcilik oranımız yüzde 12.2. Yani yüzde yüzün de üzerinde bir artış var. Elimizde girişimcilik üzerine yapılmış tek detaylı araştırma sonucu bu ve bu çok güzel bir gelişme. Ekosistemdeki aktif kurumlardan biri olarak yaptığımız çalışmalarla bu başarıda büyük bir payımız olduğuna inanıyoruz.

TOBB GGK'nın, girişimcilikle ilgili yaptığı etkinlikler neler?

Saha Ziyaretleri, G3 Forum, online girişimcilik eğitimleri (aile şirketleri ve kurumsallaşma, liderlik ), üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz panel ve konuşmalar, Melek Yatırımcılığı geliştirme çalışmaları, kurduğumuz Melek Yatırımcı Ağı, T. Girişim Sermayesi Sektör Meclisi, Fonların Fonu ile ilgili yaptığımız çalışmalar, bir süre sponsorluğunu yapmış olduğumuz Küresel Girişimcilik Raporu (GEM) , 81 ilde yapmış olduğumuz Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri, Kalkınma Bakanlığı ile yapmış olduğumuz özel ihtisas komisyon raporu, Girişimci Kulübü, özel bir banka ile yapmakta olduğumuz "İşimi Kuruyorum Destek Paketi" projesi, başka bir özel banka ile 10 ilde il kurullarımızla gerçekleştirdiğimiz girişimcilik eğitimleri, Uluslararası Girişimcilik Merkezi, Küresel Girişimcilik Programı ( GEP ) , üniversitelerimizde Girişimcilik Kulüpleri oluşturulma çalışmaları, GIST ( Global Innovation Through Science and Technology / Ali Sabancı uluslararası projenin yönetim kurulunda), Partners for a New Beginning (TOBB GGK'yı temsilen Ali Sabancı yer almakta) ve CEED İstanbul yaptığımız ve/veya desteklediğimiz projelerden sadece birkaçı. TOBB Genç Girişimciler Kurulu olarak 2009 senesinden beri 38 üst kurul üyesi ve 81 ildeki İl kurulları, Girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayan projeler üzerinde çalışıyoruz. Dört yılda Yozgat'tan Kütahya'ya, Kayseri'den Bitlis'e,50 ilimizi ziyaret ettik, 81 il kurulumuzla görüşme imkanı bulduk, 50 üniversitede girişimcilik paneli yaptık ve yaklaşık 30.000 den fazla öğrenciye dokunduk. Bunlarla beraber, il kurullarımızın yaptığı ve bizim de desteklediğimiz önemli projeler de var. Örneğin; İstanbul Ggk'nın üniversitelerdeki girişimci kulüpleri ile imzalamış oldukları Girişimcilik protokolü, Ankara GGK'nın düzenlemiş olduğu Tekno girişim Proje Pazarı gibi.

Bundan sonda neler yapmayı hedefliyorsunuz?

Bundan sonra da girişimcilikle ilgili farkındalığın ve rol model sayısının artması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğiz. Saha ziyaretlerimiz ile gitmemiş olduğumuz şehirlerimize giderek oradaki il kurullarımızla bir araya gelecek ve girişimcilik projelerine destek veriyor olacağız. Ayrıca, üniversite öğrencileri ile başarılı rol model üst kurul üyelerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz genç girişimci sayısının artması, toplumsal refah ve fayda yaratmak ve böylece ekonomik kalkınmayı arttırmak olacaktır. Genç girişimci sayısının artması adına atacağımız her adım ve yapacağımız her proje, yeniliğin, rekabetin, verimliliğin, kalitenin ve istihdamın artması, dolayısıyla da ekonomik kalkınmanın hızlanması demektir. Türkiye'nin geleceği girişimciliktedir. Daha çok şirket kurulması ve bu şirketlerin başarılı olarak yollarına devam etmeleri, ülkemizin ekonomik kalkınması ve refah düzeyinin artması adına önemlidir.

TOBB GGK Yönetim Kurulunda kimler var?

TOBB GGK 'nın 38 üyeden oluşan bir üst kurulu bulunmaktadır. Onursal Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'dur. TOBB GGK'nın başkanlığını Ali Sabancı yapmaktadır. Üst kurulumuzda bulunan aktif isimlerden bazıları: Gülden Yılmaz ( G3 Forum Platform Başkanlığını yapmaktadır ), Göktekin Dinçerler (TOBB bünyesinde kurulmuş Türkiye Girişim Sermayesi Sektor Meclisi Başkanlığını yapmaktadır) ,Nevzat Aydın ( Girişimci Kulübünun başkanlığını yapmaktadır ) , Sezai Hazır (TOBB GGK'nın da icra kurulunda olduğu Uluslararası Girişimcilik Merkezi'nin Kurucusudur) , Emre Kurttepeli ( Galata İş Melekleri'nin Başkanı) Sina Afra ( G3 Forum Danışma Kurulu Üyesi ) , Esra Civelek ( G3 Forum Danışma Kurulu Üyesi). TOBB GGK 'nın danışmanlığını Berrak Kutsoy yapmaktadır.

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir noktasında girişimciliği geliştirebilmek için öncelikle sağlıklı bir girişimcilik ekosisteminin inşa edilmesi gerekmektedir. Sağlıklı girişimcilik ekosistemi ise; doğru yasal çerçeve, pazar koşulları, finansmana erişim, gerekli girişimcilik becerilerinin kazandırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımı ve girişimciliği destekleyici bir girişimcilik kültüründen geçer. Son yıllarda ülkemizde girişimcilik ekosistemi büyük bir hızla büyüyor. Girişimcilik konusunda birçok önemli gelişme oluyor. Örneğin, pek çok yeni girişim melek yatırımcılardan veya risk sermayesi şirketinden finansman buldu. Türkiye'de her geçen yıl, artan sayıda girişimci özellikle teknoloji alanında bir iş kurmaya başladı. Üniversiteler peş peşe girişimcilik merkezleri açıyor, çok sayıda dernek, girişim ve sosyal girişim alanlarında faaliyete geçiyor. Hızlandırıcıların sayısında da büyük bir artış var. Yabancı yatırımcılar da yatırım yapmak için Türkiye'den gelecek vadeden girişimleri takibe almış durumda. Konu devletin de öncelikli gündem maddeleri arasında. Hazine Müsteşarlığı, Kosgeb, Tübitak, Kalkınma Bakanlığı, Maliye gibi kurumlar, teşvik ve çeşitli desteklerle girişimcilik ekosistemini desteklerken, hükümet de ihtiyaç duyulan yasal değişiklikler için radikal hamleler yapıyor. Bu gelişmeler ülkemizdeki girişimciler için çok önemli. Bu gelişmeleri, ekosistemin içinde ki aktif bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak olarak büyük bir sevinçle hem takip ediyor hem de destekliyoruz. Fakat unutulmamalı ki; girişimciler ekonominin motorudurlar. Bu sebeple, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi girişim yapmaya daha da elverişli hale getirilmelidir. Ayrıca, girişimcilik destek mekanizmaları (melek yatırımcı ağlarının, hızlandırıcı ve kuluçka merkezlerinin, girişim sermayesi şirketlerinin, hibe ve desteklerin) sayısının daha da artması gerekmektedir.

Her sene gerçekleşen global girişimcilik haftasında neler yapılmakta?

Dünyada 140 ülkede aynı anda, Kasım ayının 3. Haftası kutlanan Global Girişimcilik Haftası'nın TOBB GGK olarak 2009 – 2011 yılları arasında Endeavor Türkiye ile birlikte eş ev sahipliğini yaptık. Şimdi de Türkiye İcra Kurulu Üyesiyiz. Ve son 3 senedir haftanın en büyük etkinliği olan G3 Forum'u düzenliyoruz. G3 Forum olarak amacımız, ülkemizde girişimciliğin gelişmesi için gerekli altyapının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Her yıl girişimcilerden ve ekosistemden gelen talepler doğrultusunda G3 Forum şekillenir ve dünya da kutlanan girişimcilik haftası tarihlerinde İstanbul da organize edilir. İlki 2011 senesinde binden fazla girişimci ve girişimci adayının katılımı ile Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen Forum'da "Fikirden Finansmana" girişimcilik konuşulmuş ve Türkiye'deki mevcut durum ile başarıya ulaşan Girişimciler ile tecrübeli girişimcilerin deneyimleri paylaşılmıştır. 2012 senesinde yine sayısı 1000 i bulan girişimciler, girişimci adayları, öğrenciler, yatırımcılar ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bin kişilik bir katılım sağlandığı G3 Forum; Global Girişimcilik Haftası'nın en çok ses getiren etkinliği olmuştur. İlk defa G3 Forum'da gerçekleştirilen interaktif yuvarlak masa formatında katılımcılar onar kişilik gruplar halinde Hukuk, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Yatırımcıya Sunum, Teşvik ve Hibeler, Finans, Mobil Teknolojiler ve Sosyal Girişimcilik konularındaki iki uzman isim ile yuvarlak masalarda oturarak, belirlenen konular hakkında bilgi edinme ve soru sorma fırsatı yakalamıştır. Her on beş dakikada bir çalınan gong ile masa/konu değiştiren girişimci adayları, doksan dakika boyunca toplam üç farklı konunun uzmanı ile tanışma ve networking imkanı bulmuştur.

Bu sene G3 Forumda neler olacak?

Tüm dünyada 138 ülke ile aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası'nın Türkiye'deki en önemli ve en büyük etkinliği olan G3 Forum'un üçüncüsünü bu sene, UGM (Uluslararası Girişimcilik Merkezi), TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve GATE Türkiye ev sahipliğinde, Vodafone ana sponsorluğunda, 20 Kasım'da Suada'da gerçekleştireceğiz.1500 girişimci ve girişimci adayına ev sahipliği yapması planlanan G3 Forum'da uygulanacak interaktif yuvarlak masa formatı ile katılımcılar yirmişer dakikalık rotasyonlarla, konularında uzman 80 konuşmacı ile aynı masada oturma ve uzmanların bilgi ve tecrübelerini paylaşma imkanı bulacaklar.

Bilgi ve tecrübelerini paylaşacak konuşmacılarımız/mentorlarımızın isimleri şöyledir:

Göktekin Dinçerler, Atıl Erken, Duygu Eren, Cem Sertoğlu, Akın Rota, Sıla Çelik, Aslı Kucuroğlu, Sıdıka Baysal, Kaan Dericioğlu, Umut Nafiz Çelik, Burcu Tuzcu, Samir Seliormanlı, Senem Gölge, Arda Kutsal, Emre Kurttepeli, Fuat Sami, Çağlar Erol, Bora Uygun, Hasan Aslanoba, Turgut Gürsoy, Cenk Bayrakdar, Burak Büyükdemir, Ali Karabey, Numan Numanbayraktaroğlu, Osman Dinçbaş, Süleyman Yılmaz, Mehmet Buldurgan, Elbruz Yılmaz, Barış Aksoy, Mehtap Alanyalı, Murat Yeşildere, Şerif Kaynar,Duygu Eren, Erhan Erkut, Sinan Ergin, Selcuk Kiper, Esra Civelek, Olgar Ataseven, Zeynep Selgur, Mert Tınık, Kerim Türe, İhsan Elgin, Serhat Görgün, Kutlu Kazancı, Burçin Ergunt, Devrim Sönmez, Sadok Kohen, Didem Altop, Ali Sabancı, Ertuğrul Belen, Emrah Kaya, Nevzat Aydın, Sedat Kılıç, Haluk Okutur, Gülden Yılmaz, Aslı Gökdere, Serkan Sevim, Evrim Aras, Burcu Akdarı Toprak, Alphan Manas, Alemşah Öztürk, Murat Kolbaşı, Ekim Alptekin, Sinan Öncel, Göktuğ Okan Oğuz, Alp Saul, Kürşat Tuna ve Adil Oran, Ümit Kiler, Arzu Kaprol,Sinan Öncel, Sezai Hazır, Başak Saral, Ozan Sönmez, Suat Özçağdaş, Yeşim Seviğ ve Ayla Göksel'dir. G3 Forum'un bu yılki ana konuşmacıları ise Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBBBaşkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın olacaktır.

G3 Forum'un hedefi nedir?

G3 Forum olarak amacımız; ülkemizde girişimciliğin gelişmesi için gerekli altyapının oluşmasına katkıda bulunmak. G3 Forum'u her yıl girişimcilerden ve ekosistemden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda şekillendiriyor ve Global Girişimcilik Haftası'nda organize ediyoruz. G3 Forum, katılımcıların mentorları sadece dinlemekle kalmadığı aynı zamanda, onlarla aynımasa etrafında toplandığı ve akıllarına takılan her soruyu anında sorabildiği interaktif yapısı ve farklı konseptiyle bu zamana kadar yapılmış diğer konferanslardan ayrışmaktadır.
G3 Forum'u klasik konferans formatıyla karşılaştırmak gerekirse;

• Bir panelde bir konuşmacı ortalama 60 dakika konuşuyor ve ortalama katılımcı sayısı 300 olarak değişiyor. Ancak, G3 Forum'da 8 katılımcıya 2 mentor düşüyor.

•Bir konferansta izleyiciler konuşmacıya ortalama 30 metre mesafede otururken, G3 Forum'da katılımcılar mentorlara maksimum 1 metre mesafede oturabiliyor.

•Panel ve konferanslarda 1 saatte 1 konuşmacıyı dinleyebiliyorken, G3 Forum'da 1 saatte 6 mentorla iletişim kurabilme fırsatını yakalayabiliyorsunuz.

G3 Foruma katılım şartları nedir?

G3 Forum'a katılım için belli bir şart aramıyoruz, girişimciler, girişimci adayları, öğrenciler kayıt oldukları takdirde etkinliğe ücretsiz katılabiliyorlar. Ancak, oturumlarda kapasite sınırı olduğundan katılmak isteyenlerin gecikmeden kaydını yaptırmasını öneririz. Geçen yıl olduğu gibi kayıtlar öncedenwww.g3forum.com sitemizden elektronik olarak alınıyor. Ayrıntılı bilgi için Twitter'da @g3forum hesabımızı takip edebilir ve info@g3forum.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Girişimlerde herhangi bir kıstas olacak mı?

Hayır, G3 Forum'a katılabilmek için girişimciler, girişimci adayları ya da öğrencilerdesektör, ciro gibi kriterler aramıyoruz. Fakat, her sektörden ve her aşamadan girişimci ve girişimci adayına fayda sağlayabilmek içinkatılımcılarımızı 45 farklı sektörden gelen 80 konuşmacımız ile buluşturuyoruz.

Girişimlerin zirveden sonra melek yatırım alması hedefleniyor mu?

İnteraktif yapısıyla öne çıkan G3 Forum katılan girişimciler ve girişimci adayları için çok büyük fırsatlar sunuyor. Melek Yatırımcıların, Girişim Sermayesi şirketlerinin temsilcilerinin katılacağı G3 Forum'da melek yatırım bulmak ise katılımcıların iletişim ve ikna becerilerine bağlı. Yuvarlak masalarda katılımcılar ile birlikte oturacak ve bilgi ve deneyimlerini paylaşacak uzmanlarımızla ilgili ilgi çekici bir kaç nokta şöyle:

• Alanında uzman 80 mentorun toplam iş deneyimi toplam yaklaşık 1500 yıl. Bu şu anlama geliyor: Etkinliğe katılan girişimciler, bir gün içerisinde yaklaşık 1500 yıllık tecrübeden yararlanabilecekler.

• G3 Forum'da tecrübelerini aktarmak için hazır bulunacak 80 mentor, toplamda 45 farklı sektörde iş yapıyor. İnşaattan eğlenceye, pazarlamadan ulaşıma, tekstilden e-ticarete kadar farklı sektörleri kapsıyor. Böylece katılımcılar istediği sektörle ilgili de bilgi alma fırsatı yakalıyor.

• Türkiye'de yaptığı yatırımlarla öne çıkan 13 melek yatırımcı ağı bulunuyor. Bu 13 melek yatırımcı ağının temsilcileri g3 Forum'da yer alıyor. g3 Forum girişimcilerin, melek yatırımcılara iş fikirlerini bire bir anlatabilme noktasında büyük bir fırsat yaratıyor.

• Türkiye'de yaptığı yatırımlarla öne çıkan 10 girişim sermayesi (venture capital) ağı bulunuyor. Bu 10 girişim sermayesi ağı temsilcilerinin tamamı g3 Forum'da yer alıyor.

• G3 Forum'da yurtdışından yatırım almış 35 şirketin ortak ve üst düzey yöneticileri mentor olarak görev yapıyor.

G3 Forumda girişimciliğin hangi temaları üzerinde durulacak?

20 Kasım'da 10:00-12:00 arasında gerçekleşecek interaktif yuvarlak masa başlıkları şu şekilde belirlendi:

Konuşmacılarımız;

"Fikrim Var Param Yok" masasında; iş fikri ve iş modeli olan, ekibini oluşturmuş, projesini uygulamaya başlamış fakat finansman arayışından tıkanmış girişimcilere yatırım bulmanın incelikleri,

"Fikrim Var Nasıl Yapacağımı Bilmiyorum" masasında; iş fikri olan fakat projesini henüz hayata geçirmemiş, iş modeli ve ekibi olmayan girişimci adaylarına iş modeli oluşturmanın incelikleri,

"Fikrim Yok Girişimci Olmak İstiyorum" masasında ise girişimcilik nedir, nasıl girişimci olunur, girişimcilikte nasıl risk alınır ve girişimcilik tutkusu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TOBB GGK ve girişimciliğe katkıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN