Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Küçüklere kredi yağacak

Kalkınmaya, büyümeye ve istihdama odaklanan 62'nci Hükümet Programı'nda ucuz kredi kaynakları yaratılacak. Ana hedef ise üretim ve ihracatın büyük kısmını yapan KOBİ'ler

Yeni Türkiye ekonomisinde para politikaları, sadece fiyat istikrarı değil istihdam ve büyümeyi de gözeterek alınacak. Programda başta Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olmak üzere ucuz finansman kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması gündemde. Yapısal dönüşüm için tasarruflar artırılacak, fiyat istikrarı, finansal yapı ve maliye politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek. Para politikasında ana amaç fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olacak. Finansal istikrar gözetilirken büyüme ve istihdam politikalarıyla birlikte kalkınma da desteklenecek. 62'nci Hükümet Programı'nda ikinci ekonomik atılımın sac ayacağını makro ekonomik göstergelerin ekonomik ve sosyal kalkınmaya vereceği destek oluşturuyor. Programda son 12 yıldır yürütülen ekonomik başarıyla yetinilmeyeceği mesajı verilirken, kalkınma sürecini hızlandıracak alanlara odaklanılacak. Enflasyonun düşürülmesi, bütçe açığı, kamu borcu ve faiz giderlerinin azaltılması, büyümenin sürdürülmesi politikaları sürdürülecek. Makro-parasal dengeler göz önünde bulundurulurken, vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar ele alınacak. Programın para politikası, finans ve mali ayağında ise şu tespitler yer alıyor:
KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK: Esnaf, sanatkâr, küçük işletmelere kredi ve finansman şartları iyileştirilecek. Vergi, istihdam ve diğer yükümlülükleri azaltılacak, danışmanlık hizmetleri geliştirilecek, altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetleri desteklenecek. KOBİ'lerin borsaya açılma faaliyetleri desteklenecek. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet sağladığı küçük işletme sayısı artırılacak. Girişim sermayesi fonları yaygınlaştırılacak.
FİYAT İSTİKRARI VURGUSU: Fiyat istikrarı, finansal yapı ve maliye politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek. Sermaye hareketlerinin ve ticaretin serbest olması savunulacak.
İSTİKRARLI BÜYÜME HEDEFİ: İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak, cari açığı kontrol altında tutmak, mali dengeleri, fiyat istikrarını sağlamak ve korumak temel hedef olacak. Yurtiçi ve yurtdışı talebin bu yıl büyümeye pozitif katkı vermesi bekleniyor.
DALGALI KURA DEVAM: Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecek. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması sürdürülecek. Özel sektör ve hane halkının borçlanmalarında ise daha makul miktarları, daha uzun vadeyi ve para birimi olarak Türk Lirası'nı tercih etmeleri teşvik edilecek. Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecek.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

CARİ AÇIKLA MÜCADELEYE DEVAM: Cari işlemler açığı sürdürülebilir seviyelere çekilecek. Açığı daha düşük seviyelere indirmek, enerjide bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir kaynakların payı artırılacak. Dış ticaret dengesi ve cari dengenin makul seviyelerde tutulması amacıyla etkin şekilde dış ticaret politikaları uygulanacak.
İSTİKRARDAN TAVİZ VERİLMEYECEK: Güven ortamının korunması ve büyümenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için en küçük bir taviz vermeyecek. Bundan sonra da tedbirler kararlılıkla yaşama geçirilecek.
KALKINMAYA FİNANS DESTEĞİ: Üretimin ve ihracatın artırılması için uygun finansman sağlamaya yönelik çabalar devam edecek. Özel sektörü teşvik edecek, önünü açacak politikalar sürdürülecek.
ÖZEL SEKTÖRE TEŞVİK SÜRECEK: Özel sektörü teşvik edecek, müteşebbislerin önünü açacak politikalar uygulanmaya devam edecek. Mal ve hizmet sektöründe rekabet ve verimlilik artışı sağlanacak.

FİNANS SEKTÖRÜ GÜÇLENİYOR
Finans sektörünün 2002'den bu yana gözetim, denetim altyapısı güçlendi, çeşitlilik ve derinliği arttı. Finansal İstikrar Komitesi, sektördeki tüketici ve yatırımcı haklarının gözetilmesine yönelik uygulamalar geliştirecek. Bankaların ve özel sektörün güçlü sermaye yapısıyla çalışması sağlanacak. Faizsiz bankacılığın geliştirilmesi için kamu sahipliğinde katılım bankalarının kurulmasına yönelik çalışmalar sürecek.

KAMU BANKALARI GÜÇLENDİ
Kamu bankaları, esnaf ve çiftçiye kredi imkânlarını artırdı, kârlılık düzeyini yükseltti, Hazine'ye önemli miktarda kaynak aktarmaya başladı. Kamunun borçlanma ihtiyacı azaldı, bankacılık sistemi mali aracılık fonksiyonunu daha fazla yerine getirmeye başladı. 2002'de toplam varlıklarının yüzde 23'ünü kredi olarak kullandıran bankalar, Haziran 2014 itibarıyla varlıklarının yüzde 61.4'ünü kredi olarak kullandırdı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçüklere kredi yağacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN