Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Termik santral

Yakıtla elde edilen ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren santral.

Termik santraller, kömür, akaryakıt veya gaz gibi fosil yakıtların yakılması yoluyla elektrik üretir.

Termik santrallerde, su yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklıkta buharlaştırılır. Buharlaştırılan yüksek basınçlı su, alçak basınçlı türbinlere geçerek, buradaki mekanizmayı harekete geçirir. Türbinlere gelen buharın gücü, türbinlerde mekanik bir enerjinin oluşmasını sağlar ve bu mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilmiş olur.

Termik santrallerin ürettiği ısının bir bölümü çevreye atılır. Soğutma suyunun sağlandığı kıyı ve ırmak suları birkaç derece ısınır. Kömürün yanmasıyla oluşan küllerin bir bölümü bacaların elektrostatik filtrelerinden dışarı sızar. Ve nihayet, bütün fosil yakıtlar azot ve kükürt içerir ve bu maddeler yanma sonrasında oksitler halinde atmosfere karışır. Çevre uzmanlarına göre gaz atıklar, ormanlar için son derece zararlı olan asit yağmurlarının en önemli nedenidir.
SON DAKİKA