Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Köprü banka formülü

Giriş Tarihi: 21.10.2014
Köprü banka formülü
TMSF'ye 'köprü banka' kurma yetkisi veriliyor. Bir bankaya el konulduğunda onun sorunlu varlıkları buraya devredilecek

TMSF'ye borcu olan patron veya şirketlerin, haczi mümkün olan mal varlıklarını ihbar edenlere 'ihbar ikramiyesi' ödenecek

Hükümet Bankalar Kanunu'na neşter vuran 59 maddelik tasarıyı Meclis'e gönderdi. Düzenlemeyle, yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen bankaların satış süreçlerini hızlandıracak yeni uygulamalar geliyor. Buna göre, fon, kendisine devredilen bankaların sigortalı tasarruf mevduat ve katılım fonu yanında banka pasiflerini de kurulacak köprü bankaya devredebilecek. Devredilen hak, alacak ve varlıkların toplam değeri devre konu yükümlülüklerin toplamından fazla olursa, aradaki fark ilgili bankaya veya bu bankanın iflas ya da tasfiye masasına ödenecek. Böylece fona devredilen bankanın sorunlu kredileri ve sigortalı mevduatı yeni kurulacak bankaya aktarılacak. El konulan bankanın satışında kolaylık sağlanacak. Bu durumda, mudilerin muhatabının da köprü banka olacağı söyleniyor.

HÂKİM ORTAĞA PARA YOK
İflas eden bankalarda tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutar, bankayı zarara uğratan hâkim ortaklara ve bunlarla bağlantılı üçüncü kişilere değil, mağdur olan küçük hissedarlara dağıtılacak. Fon tarafından haczedilen varlıkların satışında uygulanan ve alıcıların satışa konu varlıkların geçmişe ilişkin hukuki sorunlarıyla mutahap olmamaları nedeniyle 'ticari iktisadi bütünlük' modeli geliyor.

İHBAR EDENE İKRAMİYE
Fona borçlu olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiyi getirene ihbar tazminatı verilecek. Fonun bilgisi dahilinde olmayan haczi kabil malvarlığının bulundukları yerleri doğru olarak haber verenlere ilgili tutarın tahsil edilmesinden sonra bu ikramiyenin verilmesi öngörülüyor. İkramiye miktarı, tahsil edilen tutarın yüzde 40'ını geçemeyecek. Bankaların gerçekleştirdiği türev işlemlerin oluşturacağı risklerin mali bünyeye etkisini ve denetimini BDDK yapacak. Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK'nın uygun görüşünü alarak belirleyeceği türev araçların münhasıran borsalarda işlem görmesini zorunlu tutabilecek. Emlak Bankası kapsamında mevduat niteliğinde olan ancak Halkbank ve Ziraat Bankası ile yapılan devir protokolü kapsamı dışında kalan alacaklar, Tasfiye Kurulu tarafından sıra cetveli kaydına gerek olmaksızın mudilere ödenecek.

REKABET BDDK'YA BİLGİ VERECEK
Rekabet Kurulu'nun, bankalar hakkında resen veya ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına yönelik kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilecek. Soruşturma karara bağlanmadan BDDK'nın görüşü alınacak.

EMEKLİLİĞE GÜVENLİK AYARI
Tasarı bireysel emeklilikle ilgili düzenlemeler de getiriyor. Bireysel Emeklilik Kanunu'na uyulmaması durumunda 2 bin lira olan para cezası, 10 bin liraya kadar yükseltilebilecek. Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısından, vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler de yararlanabilecek. Sigortacılık Kanunu'nda değişiklik yapılarak, "katılım sigortası" gelecek. Emeklilik şirketlerine milli güvenlik ayarı gelecek. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne zorunlu üye olacak.

KALKINMA BANKASI KREDİ VEREBİLECEK
Türkiye Kalkınma Bankası'nın merkezi, sermayesi, organları ve faaliyet konuları ile kârın dağıtımına ilişkin hususlar esas sözleşmeyle düzenlenecek. Devlet Memurları Kanunu'na eklenen maddeyle, Türkiye'de merkez veya temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlarda kamu kurumlarında istihdam edilen personel görevlendirilebilecek. Banka personeli 'memur'dan 'işçi' statüsüne geçecek. Banka artık tüm gerçek ve tüzel kişilere de kredi verebilecek.

KONUT KREDİSİNE EK FİNANSMAN SAĞLANACAK
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, konut kredilerine dönüşüm projeleri özel hesabından verilen faiz desteğine finansman ve finansal kiralama şirketlerinden alınan finansman da dahil edilecek.

BORSAYA TIRPAN

Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle "Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi sevke, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir" cümlesi de yürürlükten kaldırılıyor. Öte yandan, kusurlu bulunmadıkları halde madde düzenlemesi nedeniyle sorumluluğuna gidilen kişilerin korunması amacıyla da kusur sorumluluğu kavramı getiriliyor.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Köprü banka formülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN