Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Eylem planı açıklandı! İşte 7 maddelik dönüşüm paketi

Eylem planı açıklandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomi kurmayları ile birlikte kamuoyunun merakla beklediği 7 maddelik eylem planı ve dönüşüm paketini açıkladı. İşte paketin ayrıntıları ve tam metni.

Giriş Tarihi: 18.12.2014 12:34
Eylem planı açıklandı! İşte 7 maddelik dönüşüm paketi
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomi kurmaylarıyla bugün kamuoyuna 7 maddelik dev bir dönüşüm paketini açıkladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da açıklamalarda bulunduğu paketin içeriğini Başbakan Ahmet Davutoğlu madde madde açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, konuşmasının ardından kamuoyunun merakla beklediği 7 maddelik dönüşüm ve eylem paketini açıkladı. İşte o maddeler;

EKONOMİMİZİN EN TEMEL MESELELERİNDEN BİRİ VERİMLİLİĞİN DÜŞÜK OLMASI

1 - Ekonomimizin en temel meselelerinden birisi verimlilik düzeyimizin düşük olması. Bu yüzden verimliiğin arttırılmasına özel bir önem vereceğiz. İlk programımız üretimde verimliliğin arttırılması programı. Bu programla verimlilik algısını geliştirmeyi iyileştirmeyi katma değeri arttırmayı planlıyoruz. Bu başlık altında 59 eylem yer alıyor. G-20 döneminde KOBİ'lere yönelik istihdama yönelik katkı sunmaya davam edeceğiz. İmalat sanayinde kaynak verimli üretim uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Ürün tasarımını, çeşitlendirilmesini ve markalaşmalarını destekleyecek ve eğitim faaliyetleri yapacağız. KOBİ'lere finansal desteği derinlemesine arttırmayı planlıyoruz. Türk Malı'nın tanıtılması için gereken desteği sağlayacağız.

LÜKS MALLARI TESPİT EDİP CAYDIRICI VERGİLENDİRME YAPACAĞIZ

2 - Yurt içi tasarrufların arttırılması ve israfın önlenmesi programı. Burada israfı azaltmayı planlıyoruz. İktisatlı bir ekonomik bir alt yapıyı kurmaya kararlıyız. Bu başlık altında 74 adet eylem yer alıyor. Önemli eylemler şöyle gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergilerle ilgili yeni tasarruf olmasına büyük önem vereceğiz. Taşınmazların alınmasında kullandırılan kredileri gözden geçireceğiz. İmalat sanayinde banka istisnaları getireceğiz. Uluslararası hükümlülükleri gözeterek yüksek tüketim malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirmeler yapacağız. Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere altın bankacılığını destekleyeceğiz. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kesinti oranını uluslararası düzeye ulaştıracağız. İsrafın fazla olduğu mal gruplarını tespit edecek ve bunu engellemek için çalışmalar yapacağız.

FİNANS ALANINDA SAĞLAM BİR HUKUKİ ZEMİN OLUŞTURACAĞIZ

3 - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi programı. Reel sektörün ihtiyacını karşılayacak her türlü aracın etkin şekilde denetlenen bir finansal merkez olmasını hedefliyoruz. İstanbul'un ilk 25 içinde yer almasını daha sonra da bunu yükseltmesini ve finansal hizmetler sektörünün GSYH'daki payını yüzde 6'da yer almasını istiyoruz. Raylı sistem ve iletişimleri geliştireceğiz. Hem kamu hem özel sektörde sertifakaya sahip uzman sayısını arttıracağız. Ayrıca ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıracağız.

VERİMSİZ HARCAMALARI TASFİYE EDECEĞİZ

4 - Kamu harcamalarının rasyonelleştirme programıdır. Verimsiz harcamaları tasfiye edeceğiz. Kamu harcama büyüklüğünü ve borçlanma gereğini yerindeliğini hedefliyoruz. Burada da 77 eylem var. Bazıları şöyle; Sosyal yardımlarda Türkiye öncü olmuştur. Burada suistimali engellemek ve hak eden herkese ulaşabilmek için ihtiyacı olanları daha objektif olarak belirleyeceğiz. Böylece sosyal yardım yapan kurumlarımız tek bir alanda herkesi görüp talepleri karşılayabilecek. Kamu ihtiyaçlarının ortak alım yöntemi ile tedarikini sağlayacağız. Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelikle ilgili tedbirler alacak israfı ortadan kaldıracak ek yeni bir yaklaşım sergileyeceğiz. Saydamlığın arttırılması için ihale sürecinin yayınlanmasını etkinleştireceğiz. Şeffaflığı arttırmaya yönelik çalışmamızı aslında ilerde tekrar elimizde aldığımız reformu sizlerle paylaşacağız. Hizmet binaları yapımı konusunu da ele alacağız. Kamu hizmetlerini program yaklaşımı ile ele alan bütçe programına geçeceğiz.

YEREL YÖNETİMLERİN GÜCÜNÜ ARTTIRACAĞIZ

5 - Kamu gelirlerinin arttırılması programıdır. Vergi sistemini yenileyeceğiz. Çalıştaylarla karar alacağız ve en etkin bir şekilde bu düzenlemeleri en kısa sürede devreye sokacağız. Gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasını sağlayacağız. Kamu açısından yeniden değerlendirilmesi önem taşıyor. Vergileme alanında vatandaşa hizmet sunarken teknoloji imkanlarından daha fazla yararlanacağız. Daha detaylı istatistikler geliştireceğiz.

İŞ VE YATIRIM ALANINI GENİŞLETECEĞİZ, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KONUSUNU BASİTLEŞTİRECEĞİZ

6 - İş ve yatırımı geliştirme programıdır. Amacımız yatırımları arttırmaktır. 2014 Yılında yüzde 15 olan yatırımları 2015'te yüzde 19'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başlık altında 41 eylem yer almaktadır. Bunların bazıları şöyle; Ülke ekonomisi için yapıların hızlı ve etkin yürütülmesine ve sonuçlanmasına yönelik bir birim oluşturulacak. Burada yatırımlar daha hızlı yapılacak. Bir çok işlemin E-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili basitleştirmeler yapacağız. İş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki süreçlerin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız. Hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan çözümünü, mahkemeye yansıyanların ise yargı süresinin kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız. Coğrafi bilgi sistemleri alt yapısını geliştirecğiz. Bölgesel düzeyde gösterge seti geliştireecek, anketler yapacağız.

DOĞRU İSTATİKTİK KONUSUNDAN TÜİK EĞİTİM VERECEKTİR

7 - İstatistiki bilgi paylaşımı programıdır. Güvenilir istatistiklerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. İstatistik sayısını arttırmayı, istatistik üretmeyi hedefliyoruz. Bu başlık altında 28 eylem var. Bunların ana bazı unsurları şunlar; TÜİK ve diğer kurumların açıkladıkları istatistikleri bir internet sitesi kurarak oradan açıklayacağız. Kurum ve kuruluşların istatistik verilerinin TÜİK'in hizmetine açılmasını sağlayacağız. TÜİK tarafından eğitim verilecektir. TÜİK ayrıca eğitim kurumu gibi de hizmet verecektir.

PLAKET VE HEDİYE İŞİNE SON VERİLECEK, EN BÜYÜK SEMBOLİK HEDİYE FİDAN DİKİMİDİR

Bugün açıkladığımız 7 programla üretimde verim, tasarruf sağlanması planlanıyor. İsrafın önlenmesi önce kamudan başlayıp bütün topluma yansıması gereken bir gerçektir. İsrafa dönük hediyeler bundan sonra kamuda söz konusu olmayacak. Her görevi bırakan bakan başbakan yada bürokrasideki kişiler kendilerine gelen hediyeleri ne yapacağız sorusuyla karşılaşıyor. Bundan sonra bu plaket işine son vermek lazım. Gereksiz hediyeleşmelere son vermek lazım. En sembolük hediye fidan dikimidir. Orada gelen devlet büyüyüğü adına fidanlar dikilebilir. Onlar büyüdükçe de kendi hediyesini sürekli topluma kazandıran bir hatıra olarak yaşar. Ayrıca çok yaygın bir şekilde tanıtım kitapları faaliyetlerin tanıtımı ile ilgili faaliyet kendini tanıtır. Bu tür faaliyetlerin e ortamda flaş disklerle tanıtılması daha elzemdir. İsrafın önlenmesi konusunda herkes elimdeki kaynağı nasıl kullanırım derken herkes kendine şunu sormalı acaba israfı nasıl engellerim. Ben bütün kurumlarımızın buna özen gestereceğine inanıyorum.

YENİ PAKETLER DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA AÇIKLANACAK

Bugün bu 7 program çerçevesinde 425 eylem açıklamış olduk. Kayıt dışını ayrı bir paket olarak açıklayacağız. Ondan sonra bir paket daha olacak. Bir şeyi daha taahhüt olarak söylüyorum. Bunlar kağıt üzerinde yapılan çalışmalar değildir. Belli periyotlarda muhtemelen 3 ayda bir yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşacağız. Arada belli kontrol tarihleri de konabilir. Arkadaşlara bu konuda talimatı vereceğim. Eylem ilan edildikten sonra bitiş tarihine yakın ne durumdayız diye değil ara ara kontrol etmemiz lazım. Bir taraftan olabilecek dünya ekonomisindeki kır��lganlığa dayalı en önemli ve çabuk tedbir alma ve ekonomimizin yapısal dönüşümü konusundaki şeffaf yaklaşımını sürdüreceğiz. Bu açıklanan eylem planlarının ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK

Dünya ekonomisinde kırılganlık sürüyor. G-20'de bunlar detaylı olarak konuşuldu. Dolayısıyla G-20 bünyesindeki tartışmalarda ülkelerin farklı görüşleri deişaretler sağlıyordu. Biz de bu süreçte ve dönüşte olabilecek riskleri değerlendirdik. Önemli olan ekonominin kalıcı istikrarını temin edecek şekilde genel dengelerini muhafaza etmek herhangi bir kriz işareti göründüğünde buna tedbir almak. Ruble'deki dalgalanma bütün dünyaları etkiler ve nitekim de etkiledi. Bizi de etkiledi yüzde 3 oranında. Pazartesi gecesi Başbakan Yardımcımız ile değerlendirme yaptık. Merkez Bankamız ve ilgili bakanlarla alınabilecek ilk değerlendirmeleri yaptık. Merkez Bankası'nın kaynak sağlamasıyla bir genel dengeleri etkilemeyen ama etkin bir politika aracı geliştirdik. Ertesi gün dolar karşısında Türk Lirası belli bir dengeye oturdu nisbi bir düşüş yaşadı.

HÜKÜMETİMİZ PANİK HALİNDE DEĞİLDİR, EK İHTİYACA GEREK YOK

Kısa süreli ani şoklar karşısında finansal sistemimizin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koyuyor, normalleştme dönemine de geçişte kontrollü geçişi ortaya koyuyor. Olabilecek değişimlerin modelleme çalışmalarını Kalkınma Bakanlığımız yapıyor. Burada kısa sürede risk görmüyoruz. Reel sektörün dış borcunun milli gelire oranı yüzde 15 oranında bu da makul düzeyde. Herhangi bir risk görüyor değiliz. Önemli politika araçları var elimizde. Gereken tedbiri gerektiği noktada alırız. Hiç bir konuda ekonomi yönetimimiz, hükümetimiz bir panik halinde değildir. Elimizde çalışmalar var hangisini ne zaman kullanacağımıza ilişkin bilgiler mevcut. Devletin açık döviz programı yok aksine döviz fazlası var. Önümüzdeki dönemde de kimse böyle birşey beklemesin. Ekonomimizden olumsuz bir tutum bir şey gelişmeyi kimse beklememelidir. Kendimizden eminiz, finansal istikrarımızdan eminiz. Bütün piyasalarımızın sağlam bir yaklaşım içinde olması lazım. Balon etkisi yapacak bir şişkinlik yok. Herşey bizde reel. Kamu mali dengeleri açık. Yüzde 11,5'lardan yüzde 1'lere inmiş bir açık var. Bu konuda kimsenin tereddütü olmamalıdır. Kendimizden emin yolumuza devam ediyoruz. Hiç bir ek tedbir almaya ihtiyaç hissetmiyoruz. Bütün herşeyi göğüslemeye hazırız.

LÜKS MALLARA VERGİ ARTIŞI

Lüks malların tüketimine ilişkin getirilecek yeni vergiler hakkında açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'de 'İthalatın engellenmesi ile ilgili aldığımız tedbirler şöyle; en önemli etken ihracatın doğrudan verdiği katkı. Cari açıkatki iyileşmenin en büyük payı ihracat artışından. İçerdeki üretimi daha doğrusu içerdeki sanayiyi haksız rekabetle zarar veren ithal ürünleri ve destekleri engelleyici çalışmalar yapıyoruz. Bunun üzerine koymuş olduğunuz çalışmalar anti damping vergileri arttırmakla yansıyor. Önümüzdeki dönemde de yine yapmış olduğumuz çalışmalarda elektrik elektronik ürünlerde bu çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da yaptığı açıklamada 'İnşaat sektörü özellikle yeni imar planları ile ya da imar planlarındaki değişikliklerle ciddi artışlara ve rantların oluştuğu alana dönüştü. Biz de adalet konusunda ne kadarının devlete, belediyeye kalması konusunda çalışma başlattık ve bunu yakında tamamlayacağız. Burada önemli olan adaleti sağlayabilmek. Burada yanlış anlamayı önlemek için vurgu yapmak lazım. İnşaat sektörü Türkiye için önemli ve önü açık bir sektördür. İnşaat sektörünün milli gelirdeki payının artmasını öngörüyoruz. Sektör gelişirken haksız kazançların önlenmesi ve kazançların vergilendirilmesi bakış açımızda bu var.

Diğer bir konu kredi. Bankalarımız artık kredi kartı kredi yerine kobi kredisi reklamı yapmaya başladılar. Artık onlar biraz daha cazip. Bunun biraz daha farklı versiyonunu imalat sanayi için düşünüyoruz. Ne gerekiyorsa bunu zaten önümüzdeki dönemde yapacağız.' dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki bakanlar eylem paketinin açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekonomiyi diğer sektörlerle birlikte hep bir bütün olarak gördüğünü kaydeden Başbakan Davutoğlu 'Çok ciddi tasarruf sorunumuz var. Tasarruflar istenen düzeyde değil bunun için gerekn tüm çalışmalar yapılacak, genel tasarruf düzeyi arttıralacak' dedi.

Davutoğlu daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü;

EKONOMİYİ BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUZ

Davutoğlu; Biz ekonomiyi bir bütün olarak görüyoruz. İnşaat sektörü ile imalat sanayini farklı olarak değil aksine bir bütün olarak görüyoruz. İnşaat sektörü lokomotif sektörlerden biridir. Nüfus artıyorsa konut ihtiyacı varsa inşaat sektörünün kapasitesinin teknolojik gücünün arttırılması gerekir ki Türkiye'de inşaat sektörü devrim yaşamıştır. Önümüzdeki dönemde kentlerimizin daha da tarihi noktalarını koruyarak gelişimini sağlayarak yanlış kentleşme politikalarla güzelliğini kaybeden kentler yerine statik yapısı sağlam ve yeni kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi lazım bunun için de güçlü bir inşaat sektörüne ihtiyacımız vardır. Salt inşaat sektörü bir önemli bir kar ve rant haline dönüştüğünde yatırım cazibesini kaybetmeye başlar. Bütün topraklar ülkenin ortak kıymetidir. Buradan doğacak gelirin de kamu payı itibari ile doğru değerlendirilmesi icap eder.

GENEL TASARRUF DÜZEYİ ARTMALI

Baktığımızda malesef genel trende bakın isterse ülke ekonomisinin makro dengeleri içindeki oranlarına bakın tasarruf istediğimiz düzeyde değil. Bunun çok nedeni var ama önemlisi bizim insanımızın yeniliklere intibak etmesi ve bunu hayatına yansıtması. Ekonomimiz büyürken kullanılan araç sayısına bakın. Bu refah artışını yansıtıyor. Refah yükselişi var bu güzel bir husus bunu kısıtlamayı düşünmüyoruz. Hane halkının her bir vatandaşımızın kendi planlamalarını yaparken gelir ile tüketim arasındaki dengeyi göz önüne alması lazım. Bu anlamda olumlu bir etki yapıyor iç talebin uyanması yönünde ama olumsuz yönleri de var. Herkesin kendi geliri ile tasarrufu arasında bir denge kurmasını oluşturacak bir yaklaşım olacak. Tüketici kredisiyle ilgili yeni veya herhangi bir tedbir gündemimizde yok.

Sabah.com.tr
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eylem planı açıklandı! İşte 7 maddelik dönüşüm paketi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN