HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Eti Bakır: Proje çevre tahribatına yol açmayacaktır.

Artvin Cerattepe'de madencilik faaliyetlerine ilişkin basın açıklaması yapan Eti Bakır proje için çevre tahribatına yol açılmayacağını kaydetti.

Giriş Tarihi: 18.2.2016 01:53 Güncelleme Tarihi: 18.2.2016 06:46
Eti Bakır: Proje çevre tahribatına yol açmayacaktır.
Eti Bakır, maden sahasında teleferik hattı sayesinde cevherin Cerattepe'den nakliyesi için karayolu kullanılmayacağından, yol yapımı için herhangi bir ağaç kesimi söz konusu olmayacağını açıkladı. Daha sonra bölgenin 3 katı ağaçlandırılacağı vurgulanan açıklamada "Artvinlilerin hassasiyetlerini anlıyoruz" denildi.

Çeşitli mecralarda çıkan haberleri sebebiyle kamuoyunun yanıltıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
Son zamanlarda Şirketimizin rödovans hakkına sahip olduğu Artvin İli Cerattepe Bakır Madeni projesinin gerçekleştirileceği sahanın yer teslimi işlemleri ile ilgili olarak yazılı ve görsel basında çeşitli haberler yer almıştır. Bu haberlerde bazı çevreler tarafından gerçeğe aykırı beyan, suçlama ve Şirketimizi hedef haline getiren açıklamalarda bulunulması nedeniyle gerçeklerin, konuyla ilgili mahkeme kararlarının ve projenin bulunduğu aşamanın kamuoyu ile paylaşılması zorunluluğu doğmuştur.

Proje'de Eti Bakır A.Ş. Rödovans Hakkına Sahiptir.

Artvin İli Cerattepe sınırlarında bulunan maden sahasının madencilik hakları için T.C. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi Özaltın İnşaat Tic. ve San. A.Ş. kazanmış ve sahaya ilişkin tüm maden haklarını hukuka uygun şekilde iktisap etmiştir.
Cerattepe projesi ile ilgili olarak Şirketimiz Eti Bakır A.Ş. ile Özaltın İnşaat Tic. ve San. A.Ş. arasında, 08.11.2012 tarihinde rödovans sözleşmesi imzalanmış ve bu Sözleşme ile Şirketimiz söz konusu maden sahasında rödovans hakkını kazanmıştır.

Proje, Kurulacak Teleferik Hattı Sayesinde Son Derece Çevrecidir ve Çevre Tahribatına Yol Açmayacaktır.

Proje kapsamında;
- Bakır cevherinin kapalı ocak yeraltı işletme yöntemi ile üretilmesi, teleferik hattı ile Artvin-Borçka Karayolu'nda bulunan Zelosman Yükleme İstasyonuna getirilmesi ve buradan da mevcut karayolu ile Murgul ilçesinde bulunan ETİ Bakır A.Ş.'ye ait flotasyon tesisine nakli planlanmaktadır. Söz konusu teleferik hattı sayesinde cevherin Cerattepe'den nakliyesi için karayolu kullanılmayacağından, yol yapımı için herhangi bir ağaç kesimi söz konusu olmayacaktır.
- Teleferik hattı inşası ve galeriler için asgari düzeyde ağaç kesilecektir. Madenin faaliyetinin sona ermesinin ardından bu toprak geri serilecek ve bölge, kesilen ağaç sayısının en az 3 katı kadar ağaç dikilmek suretiyle ağaçlandırılacaktır.
- Artvin'in su kaynaklarıyla projenin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Maden arama sahası Cerattepe bölgesinde, su kaynakları ise Genya dağının eteklerinde bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmanın kesinlikle su kaynaklarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Çalışmanın yüzey sularına hiçbir etkisi olmayacaktır. Yeraltı suları ise çökeltme havuzlarında dinlendirildikten ve biyolojik arıtma sürecinden geçirildikten sonra deşarj edilecektir.
- Proje Bakır Madeni Projesi olup cevher çıkarma ve taşıma dışında Cerattepe'de başka tesis ya da faaliyet olmayacaktır. Zenginleştirme işlemi yapılmayacağı için siyanür havuzu ya da atık barajı kurulmayacaktır.
- Projede kapalı işletme yoluyla madencilik yapılacaktır. Yeraltından çıkarılacak maden tünelin girişine getirildikten sonra teleferik sistemi ile bölgeden uzaklaştırılacaktır. Bölgeden kara taşımacılığı yapılmayacağı için, nakliyat sırasında toz oluşması ve Projenin Artvin'e ve çevreye zarar vereceği iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır.
- Madencilik faaliyetleri Artvin ve çevre köylerin hiçbirinde heyelan tehlikesine yol açmayacaktır. Heyelan tehlikesi oluşmayacağı bilimsel olarak alınan raporlar ile kanıtlanmıştır.
- Proje alanında sadece Cerattepe bölgesine özgü (alana endemik) bir bitki türü bulunmamaktadır.
- Madende 227 kişiye istihdam sağlanacaktır. Ayrıca çimento, mazot, yedek parça temini gibi ihtiyaçlar Artvin'den temin edilecek ve yerel inşaat sektörü canlandırılacaktır. Madenden çıkarılan malzeme teleferik ile Çoruh Nehri geçirildikten sonra kamyonlarla Murgul'a taşınacak ve taşımacılık sektörü de hareketlendirilecektir.

Cerattepe'de Madencilik Yapılmasına Engel Oluşturabilecek Hiçbir Mahkeme Kararı Yoktur.
İhalenin yapıldığı 2012 yılından bu yana Yeşil Artvin Derneği başta olmak üzere Artvin'de bulunan bazı sivil toplum örgütleri, Artvin'de yaşayan bir grup vatandaş ve eski ruhsat sahibi tarafından, projenin gerçekleştirilmesini engellemek amacıyla, hiçbir hukuki temeli olmayan davalar açılmıştır.
Bu davalarda ihale ilanının, ihale şartnamesinin, maden sahalarının Özaltın İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye ihale edilmesine ilişkin işlemin, Özaltın İnşaat San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen maden arama ruhsatının ve proje için verilen ÇED olumlu kararının iptali talep edilmiştir.
Rize İdare Mahkemesinin 2011/915 E. - 2012/26 E. ve 2012/390 E. sayılı dosyalarının içerikleri ile sabit olduğu üzere bu mahkeme kararlarında Cerattepe için yapılan maden ihalesinin, düzenlenen ihale şartnamesinin ve arama ruhsatının hukuka uygun olduğu sonucuna varılmış ve mahkeme kararları kesinleşmiştir.

Daha sonra Yeşil Artvin Derneği ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından projeye ilişkin olarak alınan ÇED Olumlu kararı hakkında Rize İdare Mahkemesinin 2013/484 E. sayılı dosyasıyla iptal davası açılmış ve bu davada ÇED Raporunda bazı eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir.

Ancak daha sonra ruhsat sahibi Özaltın İnşaat Tic. ve San. A.Ş. tarafından Mahkeme kararındaki iptal gerekçeleri dikkate alınarak, konunun uzmanları olan toplam 12 adet öğretim üyesinden teknik rapor ve görüşler alınmıştır. Bu teknik ve bilimsel görüşler doğrultusunda ilk ÇED Raporundaki eksiklikler giderilmiş ve Proje için yeniden ÇED Olumlu kararı alınmıştır. Yürürlükte olan bu ÇED olumlu kararı hakkında dava açılmış ise de bu davada verilmiş herhangi bir yürütmenin durdurulması karar�� ya da iptal kararı bulunmamaktadır.

Önemle belirtilmelidir ki Projenin yapılmasına karşı çıkanlar, Artvin/Cerattepe'de madencilik yapılamayacağı yönünde yargı kararı varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışılmaktadır. Oysaki bu iddianın dayanağı olan ve daha önceki ruhsat sahibi döneminde alınan kararlar, (Rize İdare Mahkemesinin 2007/52 ve 2007/53 E. sayılı dosyaları) Cerattepe'de madencilik yapılamayacağına ilişkin değildir. Bu mahkeme kararları sadece ÇED olumlu kararı olmaksızın işletme izni ve işletme ruhsatı düzenlenemeyeceğine ilişkindir ki halihazırda proje ÇED olumlu kararına bağlanmış durumdadır.

ARTVİNLİLERİN HASSASİYETLERİNİN FARKINDAYIZ

Son olarak geçtiğimiz günlerde yer teslimi için Orman İşletme Müdürlüğü ve ilgili personelin ulaşımı esnasında çıkan olaylar ile ilgili de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haberlerde yer aldığının aksine, bölgeye iş makinaları ile gidildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Artvinli vatandaşların hassasiyetleri Şirketimizce bilinmekte olup, bu hassasiyetler sonuna kadar dikkate alınmaktadır. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerinin bir takım çevrelerce istismar edildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Mahkeme kararları çarpıtılarak aktarılmakta, çevre katliamı olacakmış gibi bir iddia ortaya atılmaktadır.

Ancak Artvinli vatandaşların provokasyonlara uymayarak, konuya sağduyu ile yaklaşacaklarından eminiz. Bu itibarla Şirketimizin çevre hassasiyeti ve sahip olduğu çalışma ilkeleri kapsamında, ilgili mevzuatın gereklilikleri en üst düzeyde sağlanarak proje kapsamında hayata geçirilecek uygulamalar ilerleyen zamanlarda tüm kamuoyu tarafından görülecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eti Bakır: Proje çevre tahribatına yol açmayacaktır.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN