ye 10 yılda 110 milyar $ yatırım

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında ihtiyacının iki kat artması, sektörde de 110 milyar dolarlık yatırım yapılması bekleniyor

Giriş Tarihi: 1.4.2016
Enerjiye 10 yılda 110 milyar $ yatırım
son 13 yılda gelişmekte olan ülkeler arasında talebi en fazla artan ülkelerden biri olurken, önümüzdeki 10 yılda bu talebin iki katına çıkması bekleniyor. 'de enerji sektörünün önümüzdeki 10 yılda toplam yatırım ihtiyacının 110 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. 2023'e kadar enerji yoğunluğunun en az yüzde 20 azaltılması hedefine yönelik olarak enerji verimliliği çalışmalarını desteklemek amacıyla "Enerji Verimliliği Strateji Belgesi" 25 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK
Türkiye önümüzdeki dönemde enerji politikasını, dışa bağımlılığı azaltma, iki katına çıkacak enerji talebini karşılama ve arz güvenliğini sağlama üzerine entegre ediyor. Rekabetçi piyasa yapısı ise enerji politikalarının en önemli odak noktalarından biri olacak. Madencilik sektörünün milli gelir içindeki payını arttırmak ve madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde ve iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak madencilik sektörüne ilişkin temel strateji olarak belirlendi.

KÖMÜRÜN PAYI ARTACAK
Türkiye'nin birincil enerji talebi 2014 yılında 123.9 milyon TEP (eşdeğer petrol) olarak gerçekleşti. Birincil enerji talebi içerisinde doğal gazın payı yüzde 32.5, kömürün payı yüzde 29.2, petrolün payı yüzde 28.5, hidrolik enerjinin payı yüzde 2.8, hidrolik dışı yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 6.7, diğer kaynakların payı ise yüzde 0.3 oldu. 2023 yılında birincil enerji talebimizin 218 milyon TEP'e ulaşması bekleniyor. Kömürün yüzde 37, doğal gazın yüzde 23, petrolün yüzde 26, hidrolik enerjinin yüzde 4, nükleer enerjinin yüzde 4, yenilenebilir ve diğer enerji kaynaklarının payının yüzde 6 olması öngörülüyor. Ülkemizde, ekonomik büyümenin sonucu olarak yıllık elektrik enerjisi tüketim artışı uzun yıllardan beri ortalama yüzde 5.5 seviyelerinde gerçekleşti. Elektrik enerjisi talebinde 2014 yılında yüzde 4.4, 2015 yılında ise yüzde 2.6 artış oldu. 2002 yılında 132.6 milyar kWh olan elektrik tüketimi yaklaşık iki kat artarak 2015 yılında 263.8 milyar kWh'e ulaştı.2002 yılında 129.4 milyar kWh olan elektrik üretimi, 2015 yılında 259.6 milyar kWh olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 37.9'u doğal gazdan, yüzde 28'i kömürden, yüzde 25.8'i hidrolikten, yüzde 4.4'ü rüzgâr ve yüzde 3.9'u ise diğer kaynaklardan sağlandı. 2002'de 31.846 MW olan elektrik enerjisi kurulu gücümüz, 2015 yılı sonu itibarıyla 73.148 MW'a yükseldi. 2015 yılı sonu itibarı ile kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında, yüzde 35.4'ü hidrolik, yüzde 29.1'i doğal gaz, yüzde 20.6'sı kömür, yüzde 6.2'si rüzgâr, yüzde 0.9'u jeotermal ve yüzde 7.8'i ise diğer kaynaklardan oluştu. Türkiye'de 2002'de 300 olan elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2015 sonu itibariyle bin 515'e yükseldi.

NÜKLEERDE BÜYÜME
Dünyada elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 11'i nükleer enerjiden sağlanıyor. Fransa elektrik üretiminin yüzde 74'ünü, ABD yüzde 19'unu, Almanya yüzde 15'ini, nükleer enerjiden karşılıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında elektrik enerjisi ihtiyacının bugünkü düzeyin iki katına ulaşarak yaklaşık 414 milyar kWh'e yükseleceği tahmin ediliyor. Bu doğrultuda, yerli ve yenilenebilir enerji ile enerji verimliliğinden azami düzeyde yararlanma çalışmalarının yanı sıra nükleer enerjinin enerji arz kaynakları arasına dahil edilmesi önem taşıyor.

FOSİL YAKITLARIN PAYI AZALACAK
Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre 13.5 milyar ton eşdeğer petrol olan dünya birincil enerji talebinin 2040'da mevcut enerji politikaları ile devam senaryosuna göre yüzde 45 oranında artışla 19.6 milyar TEP'e, yeni politikalar senaryosuna göre yüzde 32 oranında artış ile 17.9 milyar TEP'e ve 450 ppm (milyonda bir) senaryosuna göre yüzde 12 oranında artışla 15.2 milyar TEP'e yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu senaryoların tamamına göre 2040 yılına kadar olan dönemde fosil yakıtların (petrol, doğal gaz, kömür) payları nispeten azalmakla birlikte, bu yakıtlar hâkim kaynaklar olmaya devam edecek. 2040'a kadar olan süreçte nükleer ve yenilenebilir kaynaklar en hızlı büyüme oranına sahip enerji kaynakları olacak.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerjiye 10 yılda 110 milyar $ yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN