Türkiye'nin en iyi haber sitesi

TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı

 • 1
 • 20
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı

Türkiye'de 65 ve üzeri yaşlarda 6 milyon 192 bin 962 kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8'e karşılık geliyor. Türkiye'nin yaşlı nüfusu, Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Norveç, İrlanda ve Bosna Hersek'in ülke nüfuslarını geride bırakıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

 • 2
 • 20
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı

Yaşlı nüfus oranı 2014 yılında %8 oldu

Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8 oldu. Yaşlı nüfusun %43,6'sını erkek nüfus, %56,4'ünü kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7'ye yükseleceği tahmin edildi.

Dünya nüfusunun 2014 yılında %8,3'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %29,5 ile Monako, %25,8 ile Japonya ve %21,1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke arasında 94. sırada yer aldı.

 • 3
 • 20
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı

Yaşlı nüfusumuzun büyüklüğü Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu ile karşılaştırıldığında, ülkemiz yaşlı nüfusunun, Danimarka (5 569 077 kişi), Slovakya (5 492 677 kişi), Finlandiya (5 268 799 kişi), Norveç (5 147 792 kişi), İrlanda (4 832 765 kişi) ve Bosna Hersek (3 871 643 kişi) ülke nüfuslarından daha fazla olduğu görüldü.

Yaşlı bağımlılık oranı 2014 yılında %11,8 oldu

Yaşlı bağımlılık oranı, çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır. Türkiye'de 2014 yılında 100 çalışanın bakması gereken yaşlı sayısı 12 iken bu sayının 2023 yılında 15 olması beklenmektedir.

 • 4
 • 20
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı

EN YAŞLI İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il 2014 yılında, %17,6 ile Sinop oldu. Sinop'u %16,5 ile Kastamonu ve %15,3 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %2,9 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi %3 ile Şırnak ve %3,4 ile Van izledi.

 • 5
 • 20
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı

Yaşlı nüfusun %21,2'sini en yaşlı nüfus oluşturdu

En yaşlı nüfus olarak tanımlanan 80 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, toplam yaşlı nüfus içindeki payı 2014 yılında %21,2'dir. En yaşlı nüfusun toplam yaşlı nüfus içindeki payının en yüksek oranda bulunduğu il %31,8 ile Tunceli oldu. Tunceli'yi %27,4 ile Giresun ve %27,1 ile Gümüşhane izledi. En yaşlı nüfusun toplam yaşlı nüfus içindeki payının en düşük olduğu il ise %17,7 ile Aksaray oldu. Aksaray'ı %18,1 ile Van ve %18,5 ile Ağrı izledi.

 • 6
 • 20
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı

Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5.283 yaşlı olduğu görüldü

Yaşlı nüfusun %0,1'ni oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2014 yılında 5 283'tür. Nüfusa bağlı olarak 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul (651 kişi), İzmir (222 kişi) ve Şanlıurfa (218 kişi) iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla Ardahan (2 kişi), Bayburt (5 kişi) ve Bilecik (7 kişi)'tir.

 • 7
 • 20
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı
TÜİK, 2014 yaşlılar istatistiğini yayınladı

Hiç evlenmemiş yaşlı erkek nüfus oranı %1,1 iken kadın nüfus oranı %2,5 oldu

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre 2014 yılında yaşlı erkek nüfusun %1,1'inin hiç evlenmemiş, %83'ünün resmi nikahla evli, %2,7'sinin boşanmış, %13,2'sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,5'inin hiç evlenmemiş, %43,2'sinin resmi nikahla evli, %3'ünün boşanmış, %51,2'sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

BİZE ULAŞIN