Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Uludağ Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi, Bursa’daki ilk üniversite olarak 1975 yılında "Bursa Üniversitesi" adıyla kurulmuş bir yüksek öğrenim kurumudur. 1982 yılında çıkan kanunla "Uludağ Üniversitesi" adını aldı.

Giriş Tarihi: 30.07.2013 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.01.2018 15:09
Bünyesinde 11 fakülte, 3 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 19 araştırma ve uygulama merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.

Tarihçe ve Kuruluş
Bursa'da 1970 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan "Bursa Tıp Fakültesi, üniversitenin temelini oluşturur. 1960 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ile şehirde yaşanan sanayi ve nüfus patlaması sonucu Bursalı aydınlar ve işadamları bir üniversite kurulması ihtiyacını hissederek 1969 yılında "Bursa Üniversitesi Kurma Derneği"'ni kurdular. İlk olarak bir Tıp Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Bursa Tıp Fakültesi, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Çapa Tıp Fakültesi içinde 50 öğrenci ile eğitime başladı; fakültenin ilk dekanı, Fikret Karaca oldu. Fakülte kendi kullanımına verilen Bursa Göğüs Hastanesi'nin (bugünkü Yüksek İhtisas Hastanesi) onarımından sonra Mayıs 1974'ten itibaren eğitimi Bursa'da sürdürdü. O zamana kadar her yıl Bursa Tıp Fakültesi adına 50 öğrenci İstanbul Fakültesi'ne alınmış ve eğitim görmüştür. Aynı dönemde, Bursa'da Üniversite Kurma Derneği, İzmir yolu üzerinde 17.km'deki Görükle arazisini üniversite kurmak için uygun alan olarak belirledi ve istimlak işleri yürütüldü; bu arazi üzerinde Tıp Fakültesi Hastanesi'nin temeli 1976'da atıldı.

Bir üniversitenin kurulması için filen en az iki fakültenin varlığı gerekiyordu. 1974 yılında Ziraat Okulu'nun ek binasında 100 öğrenci ile Nurhan Akçaylı yönetiminde "Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi"'nin kurulması ile bu şart yerine getirildi. 1 Nisan 1975te çıkan yasa ile Uludağ Üniversitesi 2 fakülte, 20 öğretim üyesi, 250 öğrenci ile "Bursa Üniversitesi" adı altında eğitime başladı. Bir süredir Tıp Fakültesi'nin dekanlığını yürütmekte olan Ömer Lütfü Tezok, kurucu rektör olarak seçildi.

Üniversitenin Adının Değiştirilmesi
1982 yılında yükseköğretim kurumları YÖK çatısında yeniden yapılandırıldığında adları değiştirilen birçok üniversite arasında Uludağ Üniversitesi de yer alır. Üniversitenin adı; 20 Temmuz 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Uludağ Üniversitesi olarak değiştirildi. Bursa Üniversitesi'nin yerini alan Uludağ Üniversitesi'nin kurucu rektörü, Nihat Balkır oldu.

Üniversitenin Logosu
Kurucu Rektör Ömer Fethi Tezok tarafından, ileride sekiz fakültenin olacağı varsayılarak, Yeşil Camii'nin hünkar mahfili korkuluklarındaki sekiz kollu yıldızlı geometrik desen üniversitenin amblemi olarak seçilmiştir[6]. İznik çinilerinin özgün rengi olan turkuaz mavisi, amblemin rengi olarak belirlenmiştir.

Diğer Fakülte ve Yüksekokulların Açılması
Üniversite bünyesinde sırasıyla şufakülteler açılmıştır: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (1976), Veteriner Fakültesi (1978), Ziraat Fakültesi (1981), Eğitim Fakültesi (1982 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu birleştirilerek), İlahiyat Fakültesi (1982), Fen-Edebiyat Fakültesi (1983), Hukuk Fakültesi (2007) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (2007). 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulması öngörülen Diş Hekimliği Fakültesi henüz faaliyete başlamamıştır.

Sanayi ve hizmet sektörüne nitelikli ara insan gücü yetiştirmek amacıyla; üniversite bünyesinde açılan meslek yüksekokulları şunlardır:

1985 yılında
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
1986 yılında Bursa Meslek Yüksekokulu (1996'da "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu", 'Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu" olarak ikiye ayrıldı)
1992 yılında İlahiyat Meslek Yüksekokulu (İlahiyat Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.)
1994 yılında Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
1995 yılında Karacabey Meslek Yüksekokulu, İnegöl Meslek Yüksekokulu, İznik Meslek Yüksekokulu, Yalova Meslek Yüksekokulu
1996 yılında Sağlık Yüksekokulu (4 yıllık)
1997 yılında Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
1999 yılında Orhangazi Meslek Yüksekokulu, Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu
1998 yılında U.Ü.Devlet Konservatuvarı (Yarı zamanlı statüde)
1999 yılında U.Ü.Dev.Konser.Müz.ve Bale İlköğretim Okulu (Tam Zamanlı Statüde)
2005 yılında Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, Orhaneli Meslek Yüksekokulu, Keles Meslek Yüksekokulu
2008 yılında Harmancık Meslek Yüksekokulu
2009 yılında Büyükorhan Meslek Yüksekokulu

Rektörler
Uludağ Üniversitesi'nde sırasıyla Fethi Tezok (1975-1978), Nihat Balkır (1978-1992), Ayhan Kızıl (1992-2000, Mustafa Yurtkuran (2000-2008), Mete Cengiz (2008-2011) rektör olarak görev yaptı. 2011 yılında bu göreve Kamil Dilek atanmıştır.

Üniversite Kampüsleri

GÖRÜKLE YERLEŞKESİ
Üniversitenin ana yerleşim birimi, "Görükle Yerleşkesi"dir. Görükle Yerleşkesi, kent merkezine 18km. uzaklıkta, 16.000 dönüm arazi üzerine kuruludur. Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi, Merkez Kütüphanesi, Enstitüler, Bölüm Başkanlıkları ve Rektörlük merkez örgütü Görükle Yerleşkesinde yer alır.

FETHİYE-FAİK ÇELİK YERLEŞKESİ
İlahiyat Fakültesi Nilüfer, Fethiye'de "Faik Çelik Yerleşkesi"nde fakülteye ait uygulamalı camii ve Fethiye Kültür Merkezi ile birlikte yer alır.

ALİ OSMAN SÖNMEZ YERLEŞKESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki "Ali Osman Sönmez Yerleşkesi"nde faaliyetini sürdürmektedir.

GEMLİK SUNİĞPEK YERLEŞKESİ
Hukuk Fakültesi, Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulu ve Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Gemlik ilçesindeki Suniğpek Yerleşkesinde faaliyetini sürdürmektedir.

MUDANYA YERLEŞKESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Mudanya ilçesinde faaliyetini sürdümektedir.

İNEGÖL YERLEŞKESİ
İşletme Fakültesi ve İnegöl Meslek Yüksekokulu İnegöl ilçesinde faaliyetini sürdürmektedir.

MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKELERİ
Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl, İznik, Yenişehir ve Orhangazi Harmancık, Büyükorhan, Keles, Orhaneli, ilçelerinde bulunan meslek yüksekokulları faaliyetlerini isimlerini aldıkları ilçelerde sürdürürler.

Öğrenci Sayısı ve Akademik Kadro
Üniversitede 2010 - 2011 akademik yılında, 41841 Lisans, 1242 Yükseklisans, 404 Tıpta Uzmanlık, 584 Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 44.071 öğrenci öğrenim görür.

Eylül 2003 tarihi itibariyle Üniversitede toplam 332 Profesör, 136 Doçent, 259 Yardımcı Doçent, 269 Öğretim Görevlisi, 132 Okutman, 859 Araştırma Görevlisi, 84 Uzman olmak üzere toplam 2.071 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Akademik Birimler

Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fakülteler
Tıp Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İnegöl İşletme Fakültesi

Konservatuvar ve Yüksekokullar
Devlet Konservatuvarı
Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri MYO
Teknik Bilimler MYO
Sosyal Bilimler MYO
Mustafakemalpaşa MYO
Karacabey MYO
İnegöl MYO
İznik MYO
Yenişehir İbrahim Orhan MYO
Orhangazi MYO
Mennan Pasinli MYO
Gemlik Asım Kocabıyık MYO
Orhaneli MYO
Keles MYO
Harmancık MYO
Büyükorhan MYO

Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Enformatik Bölümü

Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM)
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)
Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİGEM)
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM)
Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARAM)
Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UMAM)
Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM)
SON DAKİKA