Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ve cevapları yayınlandı! 2020 LGS Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilimleri soru ve cevap anahtarları

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sınavının ardından en çok merak edilen konular arasında 2020 ve cevapları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı & sabah.com.tr iş birliği ile Liselere Giriş Sınavı soru ve cevaplarını özel olarak ders ders, konu konu yayınlıyoruz. LGS Türkçe, İnkılap, Fen Bilimleri, Matematik, Din Bilgisi ve İngilizce soruları, cevap anahtarı, puan hesaplama işlemini de haberimizde bulabilirsiniz. Öğrencilere sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 soru soruldu. MEB kılavuzuna göre; sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

2020 LGS soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS soru ve cevapları burada...

İyi bir lisede okumak kişinin kariyer hedefi için çok önemlidir. Başarılı bir lise, çok özellikli üniversitenin kapısını açar. Üniversitede donanım kazanmak da dolu bir kariyerin anahtarıdır. Cumartesi günü gerçekleşen LGS sınavı sonrasında öğrenciler ve velileri LGS sınav soruları hakkında cevap anahtarı araştırması yapıyor. Milyonlarca öğrenci, sınavda başarılı olabilmek adına varını yoğunu ortaya koydu. Sözel ve sayısal konu konu Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri olarak ayrıldı.

2020 LGS soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS soru ve cevapları burada...

İŞTE KONU KONU, DERS DERS 2020 LGS SORULARI VE CEVAPLARI!

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

2020 LGS soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS soru ve cevapları burada...

Sabah.com.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan iş birliğine göre ve cevapları konu konu ve ders ders sabah.com.tr'de yayınlandı. LGS cevap anahtarı ve soru kitapçığı kontrolü yaparken puan hesaplama konusunda da inceleme yapabilirsiniz.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

2020 LGS soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS soru ve cevapları burada...

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

2020 LGS soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS soru ve cevapları burada...

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

2020 LGS soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS soru ve cevapları burada...

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS SONUÇLARI 16 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK.

2020 LGS soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS soru ve cevapları burada...
SON DAKİKA