Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Başkanlık sistemi nasıl olacak? İşte madde madde Yeni Anayasa

Sabah.com.tr / M. Fatih GEDİMAN

Türkiye 15 Temmuz sonrası kaçınılmaz bir gereklilik haline gelen sistem değişikliği için Ak Parti ve MHP'nin halka gitme uzlaşısı ile tarihi bir sürece girdi. Ak Parti'nin Başkanlık sistemini de içeren Yeni Anayasa teklifini görmek isteyen ve 'Millete gitmekten kimse korkmasın. Teklif gelsin, millet ne derse onu yapalım' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu çağrısına Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım 'Taslağımızı hazırladık. En hızlı biçimde meclise getireceğiz' karşılığını verdi. Şimdi gözler meclise gelecek Yeni Anayasa önerisi ve onun içeriğinde…

Peki CHP ve HDP'nin tartışmaktan dahi geri durduğu Yeni Türkiye'nin Başkanlık Sistemini içeren pakette neler olacak? Sistem neleri getirecek? Neleri değiştirecek? Neleri ortadan kaldıracak?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tartışmaktan, oylamaktan ve millete gitmektense "diktatörlük gelecek" iddiasıyla "Kan dökmeyi" tercih ettiği sistem söz konusu iddiada olduğu gibi diktatörlük mü getiriyor?

BUGÜNE KADAR HAZIRLANMIŞ TEK TASLAK

Daha önce de önerilmiş olmasına karşın Türk siyaset tarihinde "Başkanlık nedir?" sorusuna net yanıtlar veren tek taslak 2013 yılında Ak Parti'den geldi. İşte yeni anayasa teklifinin son hali meclise gelmeden önce merak edenler için AK PARTİ'NİN HAZIRLADIĞI BAŞKANLIK SİSTEMİ taslağının öne çıkan maddeleri:

Başkanlık sistemi nasıl olacak? İşte madde madde Yeni Anayasa

MECLİS VAR MI, YOK MU?

Madde 1– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.

Madde 2– (1) Milletvekilleri sadece seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.

Madde 3– (1) Onsekiz yaşını dolduran her vatandaş milletvekili seçilebilir.

Başkanlık sistemi nasıl olacak? İşte madde madde Yeni Anayasa

MİLLETVEKİLİNE BASKI VAR MI?

Madde 5– (1) Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Başkanlık sistemi nasıl olacak? İşte madde madde Yeni Anayasa

KANUN KOYUCU KİM?
MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde 9– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
b) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,
c) Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek,
ç) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
d) Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek,

Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi

Madde 10– (1) Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir.

Başkanlık sistemi nasıl olacak? İşte madde madde Yeni Anayasa

SAVAŞ İLANI

Savaş hali ilânı ve silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme
Madde 13– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi;
a) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilânına,
b) Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisine sahiptir.

Başkanlık sistemi nasıl olacak? İşte madde madde Yeni Anayasa

MECLİS TATİLDE İSE…

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silâhlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silâhlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Başkan da, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

Başkanlık sistemi nasıl olacak? İşte madde madde Yeni Anayasa

PARTİLERİN MECLİS FAALİYETLERİNE KATILIM ORANI

Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Düzeni ve Çalışma Esasları
(2) İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine milletvekili sayısı oranında katılmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir.

Başkanlık sistemi nasıl olacak? İşte madde madde Yeni Anayasa

MECLİSTE GRUP KURABİLMEK İÇİN

(3) Siyasî parti grupları, en az yirmi milletvekilinden meydana gelir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 18– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün birleşimlerinde (üye tamsayısının en az üçte biri ile) TOPLANTI YETER SAYISI ARANMAKSIZIN toplanır ve Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

BİZE ULAŞIN