Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Tuna Nehri

Tuna Nehri

Tuna Nehri, Volga'dan sonra Avrupa' nın ikinci uzun ırmağı olması, Viyana da dahil olmak üzere on ülkeden akması Osmanlı için çok önemli bir nehir olmuştur. "Tuna nehri akmam diyor etrafımı yıkmam diyor" diye, bu nehrin ne kadar önemli olduğunu da vurgulayan türkümüz vardır hatta...

Tuna Nehri

Tuna Aynı zaman­da kıtadaki akarsular içinde su hacmi en büyük olandır.

Tuna Nehri

Tuna Almanya'nın güney batısındaki Karaorman'dan doğar, 2.824 kilo­metrelik çığırı boyunca on ülkeden ve üç başkentten geçtikten sonra Rusya topraklarından Karadeniz'e dökülür.

Tuna Nehri

Tuna'nın geçtiği ülkeler başlıca Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dır.

Tuna Nehri

Avrupa'nın orta ve güneydoğu kesimlerinin gelişiminde Tuna'nın tarihsel bir önemi vardır. Irmağın kıyılarında kurulup yıkılan eski devletlerden kalmış kale, şato ve benzeri yapılar bugün de görülebilir.

Tuna Nehri

Viyanalı besteci Oğul Johann Strauss'un ünlü valsi Mavi Tuna, ırmağın bütün dünyada tanınmasına yardımcı olmuştur.

Tuna Nehri

Tuna, Karaorman'ın doğu yamaçlarından çıkan Breg ve Brigach adlı iki akarsuyun birleşmesiyle doğar.

BİZE ULAŞIN